Eiropas Savienība

Kontaktpunkti jūsu valstī

Kontaktpunkti jūsu valstī

Runa ir par informācijas centru, dokumentācijas centru un referentu tīklu, kas ir pārstāvēts visās ES dalībvalstīs.

Sazinoties ar savu vietējo informācijas centru "Europe Direct" (jebkurā ES oficiālajā valodā), varat saņemt šādu informāciju:

  • atbildes uz jūsu jautājumiem par ES tiesību aktos paredzētajām tiesībām, par finansējuma iespējām utt.;
  • ielūgumus uz informatīviem pasākumiem un sarīkojumiem par ES;
  • dokumentus un publikācijas par ES;
  • norādes uz citiem informācijas avotiem;
  • kompetentu organizāciju kontaktinformāciju.

Sazinoties ar tuvāko ES dokumentācijas centru, varat:

  • piekļūt ES oficiālajām publikācijām un dokumentiem (internetā un uz papīra);
  • atrast detalizētu informāciju par ES tiesībām, vēsturi, politiku un iestādēm;
  • piedalīties studentiem domātā apmācībā par to, kā meklējama informācija par ES.

Sazināties ar ES speciālistu referentu (juristu, konsultantu, akadēmiķi), lai sagatavotu ES veltītu pasākumu savā reģionā.

Izvēlieties valsti, lai redzētu pieejamās saziņas iespējas.

Back to top