Eiropas Savienība

Tiecieties ar mums!

Tiecieties ar mums!

Trīs galvenie kanāli saziņai

 1. “Europe Direct” informācijas centrs
  • Iespēja satikt ES lietu speciālistu.
  • Varat uzdot jebkādus jautājumus par ES.
  • Iespēja diskutēt par ES nākotni ar citiem iedzīvotājiem.
  • Centrā varat atrast atsauces uz citiem informācijas avotiem un informācijas izplatīšanas tīkliem.
 2. Eiropas dokumentācijas centrs
  • No šī centra varat dabūt oficiālas ES publikācijas un dokumentus (tīmeklī un drukātā veidā).
  • Varat centrā atrast detalizētu informāciju par ES regulējumu, politiku un iestādēm.
  • Piedalieties mācībās un informatīvos pasākumos, kas domāti akadēmiskajām aprindām.
 3. “Team Europe”
  • Tādu ES lietu speciālistu (juristu, konsultantu, akadēmisko aprindu pārstāvju) tīkls, kuri uzstājas ar lekcijām. Var noderēt, ja savā rajonā plānojat ar ES jautājumiem saistītu pasākumu.

ES nodrošina vairākas saziņas iespējas katrā dalībvalstī.

Izvēlieties valsti, lai redzētu pieejamās iespējas.

Back to top