Eiropas Savienība

valodu politika

valodu politika

Mūsu nolūks ir informēt jūs dzimtajā valodā vai valodā, kuru jūs saprotat (atkarībā no tā, kādu informāciju meklējat).

Eiropas Savienībā ir 24 oficiālās valodas.

Informācijas veidi un valodu politika

 • Tiesību akti un svarīgākie politikas dokumenti
  Publicē visās ES oficiālajās valodās.
 • Oficiālie dokumenti
  Pieejami vismaz tajās valodās, kas bija oficiālās ES valodas dokumentu publicēšanas dienā. Dokumentus, kuri nav juridiski saistoši, parasti publicē angļu, franču un vācu valodā.
 • Vispārīga informācija
  Publicē visās ES oficiālajās valodās.
 • Steidzama vai uz īsu brīdi aktuāla informācija
  Sākumā to publicē tikai vienā valodā atkarībā no konkrētās mērķauditorijas. Vēlāk atkarībā no lietotāju vajadzībām var pievienot tulkojumus citās valodās.
 • Specializēta informācija (tehniskā informācija, kampaņas, konkursi) un jaunākās ziņas vai pasākumi
  Publicē tikai dažās vai pat vienā valodā atkarībā no mērķauditorijas.

Kāpēc kāda tīmekļa vietne nav pieejama jūsu valodā?

Portāla EUROPA lietotāji nereti ir pārsteigti, ja nevar atrast kādu EUROPA lapu savā valodā.

Vienkārši var gadīties, ka mums ir pietrūcis laika visu iztulkot — īpaši to valstu valodās, kuras pievienojās ES 2004., 2007. un 2013. gadā.

Tomēr dažas lapas ir divās, trijās vai pat tikai vienā (parasti angļu) valodā.

Kopumā portālā EUROPA izmantoto valodu skaits ir atkarīgs no vairākiem faktoriem.

 • Tulkošana — mūsu rīcībā ir ierobežots tulkotāju skaits, tāpat ierobežots ir arī tulkošanas vajadzībām atvēlētais budžets (nodokļu maksātāju nauda).
 • Svarīgums — tiesību aktiem un sabiedrībai nozīmīgiem dokumentiem jābūt publiski pieejamiem, tāpēc tos tulko visās ES oficiālajās valodās.
  Citi dokumenti ir tikai tajās valodās, kas nepieciešamas, piemēram, saziņai ar valstu iestādēm, organizācijām vai privātpersonām.
 • Izmaksu lietderība — lai ietaupītu nodokļu maksātāju naudu, ļoti specializētas tīmekļa vietnes, kurām ir ierobežots skaits lietotāju, nav publicētas visās valodās. Galvenais ir ātri un efektīvi sniegt mērķorientētu informāciju, lai gan var gadīties, ka dažiem lietotājiem tā būs jālasa svešvalodā.
 • Steidzamība — ir ziņas, kas ir aktuālas tieši konkrētajā brīdī. Mēs vispirms publicējam tekstu vienā vai divās valodās (atkarībā no mērķauditorijas) un pārējās valodas pakāpeniski pievienojam vēlāk.
 • Tehniskie ierobežojumi — tīmekļa vietnes uzturēšanai vairāk nekā 20 valodās vajag vairāk cilvēku un naudas.

Ņemot to visu vērā, portālā EUROPA aizvien biežāk izmantosim šādu pieeju:

 • katras vietnes pirmajā un otrajā līmenī būs plašai sabiedrībai domāta nemainīgi aktuāla pamatinformācija visās oficiālajās valodās,
 • lapas, kurās ir īslaicīgas aktualitātes vai ļoti specifiska informācija, parasti būs dažās valodās vai pat tikai vienā — atkarībā no potenciālo lasītāju loka.
Back to top