Pēdējā pārbaude: 24/05/2019

Kontakti

Palīdzības dienesti

Ja jums ir jautājumi par ES

Tālrunis – 00 800 6 7 8 9 10 11en

E-pastsen

Informācijas centri jūsu valstīen

Noskaidrojiet, kā īstenot savas tiesības, ko garantē ES / Paziņojiet par problēmu, kas saistīta ar kādu iestādi

Tavs Eiropas padomdevējs / Solvit

Palīdzība un padomi uzņēmumiem

Saņemt palīdzību uzņēmumamen

Patērētāju problēmas

Saņemt palīdzību no jūsu valstī strādājošā Eiropas Patērētāju informēšanas centraen

Pasažieru tiesības

Aviopasažieru tiesības

Dzelzceļa pasažieru tiesības

Problēmas ar apdrošinātājiem vai bankām ārzemēs

Ārpustiesas sūdzības par apdrošinātājiem un bankāmen

Darba un sociālās apdrošināšanas tiesības

Sazināties ar Eiropas nodarbinātības konsultantu

Atbildīgā struktūrvienība

European Commission
DG Iekšējais tirgus, rūpniecība, uzņēmējdarbība un MVU
Single Market Service Center
B-1049 Brussels
BELGIUM