Posledná kontrola: 03/09/2018

Kontakty

Poradenské služby

Otázky o EÚ

Telefónne číslo – 00 800 6 7 8 9 10 11English

E-mailEnglish

Informačné centrá vo vašej krajineEnglish

Poradenstvo o vašich právach občana EÚ / Riešenie problémov vyplývajúcich zo styku s verejnými orgánmi

Vaša Európa – Poradenstvo / Solvit

Pomoc a poradenstvo pre podnikateľov

Požiadajte o podporu pre podnikateľovEnglish

Spotrebiteľské záležitosti

Pomoc a poradenstvo poskytované európskym spotrebiteľským centrom vo vašej krajineEnglish

Práva cestujúcich

Práva cestujúcich v leteckej dopraveEnglish

Práva cestujúcich v železničnej dopraveEnglish

Problémy s poisťovňami alebo bankami v zahraničí

Mimosúdne sťažnosti na poisťovne alebo bankyEnglish

Práca a práva na sociálne zabezpečenie

Kontaktujte európskeho poradcu v oblasti zamestnanosti

Zodpovedný útvar

Európska komisia
GR Vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP
Single Market Service Center (servisné centrum pre jednotný trh)
B-1049 Brusel
BELGICKO