Mogħdija tan-navigazzjoni

L-aħħar verifika 16/07/2018

Garanziji tal-konsumatur

Mit-30 ta’ Marzu 2019, il-liġi kollha tal-UE mhux se tapplika aktar għar-Renju Unit, sakemm ftehim ta’ rtirar ratifikat ma jistabbilixxix data oħra, jew il-Kunsill Ewropew u r-Renju Unit jiddeċiedu b’mod unanimu li jestendu l-perjodu ta’ sentejn ta’ negozjati. Għal aktar informazzjoni dwar ir-riperkussjonijiet legali għan-negozji:

Meta tbigħ oġġett jew servizz lil konsumatur online jew permezz ta' mezzi oħra ta' komunikazzjoni mill-bogħod (bit-telefown, bil-posta) jew barra minn ħanut (minn persuna li tħabbat bieb bieb), il-konsumatur għandu dritt li jirritorna l-oġġett jew li jikkanċella s-servizz fi żmien 14-il ġurnata. Dan xi kultant jissejjaħ il-cooling-off period jew il-perjodu ta' rtirar. L-ebda raġuni jew ġustifikazzjoni ma għandha bżonn tingħata mill-konsumatur.

Il-liġi tal-UE tistipula wkoll li għandek tagħti lill-konsumatur minimu ta' sentejn garanzija (garanzija legali) bħala protezzjoni kontra oġġetti difettużi, jew oġġetti li ma jidhrux jew li ma jaħdmux kif riklamat. F'xi pajjiżi l-liġi nazzjonali tista' titolbok tipprovdi garanziji itwal.

Responsabbiltajiet ta' wara l-bejgħ/prodotti difettużi

Jekk il-prodott li begħt jirriżulta li hu difettuż — jew ma jidhirx jew ma jaħdimx kif riklamat — fil-limitu taż-żmien tal-garanzija legali, int responsabbli għal dan. F'xi pajjiżi dan jista' jkun il-każ jekk int il-manifattur jew l-importatur.

Meta jista' l-klijent tiegħek jitlob rimedju?

Kun af li legalment int marbut bi kwalunkwe stqarrijiet pubbliċi li tagħmel dwar il-prodotti, b'mod speċjali permezz ta' riklami jew fuq it-tikketti.

Jekk int bejjiegħ bl-imnut, il-konsumaturi tiegħek jistgħu jitolbu għal rimedju taħt il-garanzija legali pprovduta mil-liġi tal-UE - jekk oġġett:

 • ma jaqbilx mad-deskrizzjoni tal-prodott
 • għandu kwalitajiet differenti mill-mudell riklamat jew muri lill-klijent
 • ma jkunx tajjeb għall-għan tiegħu jew l-għan standard tiegħu jew xi għan speċifiku li ordna l-klijent li int aċċettajt
 • ma għandux il- kwalità u l-prestazzjoni normali ta' prodotti tal-istess tip
 • ma ġiex installat tajjeb - jew minnek, jew mill-konsumatur, minħabba nuqqasijiet fl-istruzzjonijiet

Jekk int tinforma lill-konsumatur tiegħek li l-prodott li tkun se tbigħlu fih problemi ta' kwalità, dan ma jista' jitlob ebda rimedju mingħandek dwar dan id-difett partikolari.

X'jista' jitlob il-klijent tiegħek?

Il-klijenti tiegħek għandhom id-dritt jitolbuk għal kull waħda minn dawn li ġejjin bla ma jħallsu (għall-posta, xogħol, materjal, eċċ.):

 • issewwi l-prodott
 • tibdel il-prodott
 • tnaqqas il-prezz
 • tikkanċella l-kuntratt u tirrimborżalhom kollox (f'xi pajjiżi, il-kuntratt ta' bejgħ ma jistax jiġi kkanċellat jekk id-difett ikun ċkejken p.e. girfa fuq kaxxa ta' CD)

Tiswija jew sostituzzjoni

F'ħafna pajjiżi hemm "ġerarkija ta' rimedji". Dan ifisser li l-klijent tiegħek irid qabelxejn jitolbok issewwi l-prodott, jew tissostitwixxih jekk it-tiswija mhix l-opzjoni vijabbli (p.e. tiswa wisq). Għandek tagħmel dan fi żmien raġonevoli u mingħajr inkonvenjenza sinifikanti għall-klijent tiegħek.

Tnaqqis fil-prezz jew ħlas sħiħ lura

Opzjoni oħra għall-konsumaturi tiegħek hi li tagħtihom tnaqqis fil-prezz jew ħlas sħiħ lura, iżda biss jekk it-tiswija jew is-sostituzzjoni:

 • mhix possibbli
 • se tkun wisq għalja, meta wieħed jikkunsidra l-prodott/difett
 • se tkun inkonvenjenti ħafna għall-klijent
 • ma tistax titlesta min-negozju tiegħek fi żmien raġonevoli.

Garanziji addizzjonali

Tista' wkoll toffri lill-konsumatur garanzija kummerċjali addizzjonali (garanzija). Din jew tkun inkluża fil-prezz tal-prodott jew inkella b'żieda mal-ispiża. Din il-garanzija ma tiħux post il-garanzija legali, li dejjem hi ta' minimu ta' sentejn, u għandek tinforma lill-konsumatur li dan ma jaffettwax id-dritt tiegħu għall-garanzija legali.

Implimentazzjoni tal-garanziji legali u tal-garanziji f'kull pajjiż

Kull pajjiż tal-UE jimplimenta r-regoli kemxejn b'mod differenti. Tista' taqra aktar dwar kif jeħtieġlek timplimenta l-garanziji legali u l-garanziji f'kull pajjiż tal-UE permezz tal-link hawn taħt.

Consumer Law Ready

Consumer Law Ready hu programm madwar l-UE, li joffri korsijiet ta' taħriġ bla ħlas fil-liġi tal-konsumatur għall-mikrointrapriżi u l-SMEs. Tista' tapplika biex tattendi kors ta' taħriġ f'pajjiżek biex tiżgura li l-SME tiegħek hi Consumer Law Ready.

Jekk tippreferi titgħallem bir-ritmu tiegħek, agħmel is-sign upEnglish biex taċċessa l-materjal edukattiv. Imbagħad tista' tagħmel test elettroniku u tivvalida t-taħriġ tiegħek b'ċertifikat.

Iċċekkja l-portal Consumer Law ReadyEnglish biex tiskopri kif tagħmel is-sign upEnglish

Ikkuntattja msieħeb tal-appoġġ għan-negozji lokali

Għandek xi mistoqsijiet dwar kif topera negozju transfruntier, pereżempju l-esportazzjoni jew l-espansjoni lejn pajjiż ieħor tal-UE? Jekk hu l-każ, Enterprise Europe Network jista’ jagħtik pariri b’xejn.

Appoġġ għan-negozji lokali

Għajnuna u pariri

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Għajnuna u pariri

Ikkuntattja msieħeb tal-appoġġ għan-negozji lokali

Għandek xi mistoqsijiet dwar kif topera negozju transfruntier, pereżempju l-esportazzjoni jew l-espansjoni lejn pajjiż ieħor tal-UE? Jekk hu l-każ, Enterprise Europe Network jista’ jagħtik pariri b’xejn. Biex tgħin lill-konsulent fiż-żona lokali tiegħek jirrispondi fil-ħin u b’mod korrett, jekk jogħġbok ipprovdi l-informazzjoni kollha possibbli.

EEN-logo

Formola ta' kuntatt

(L-oqsma kollha huma mandatorji)
Grazzi, il-messaġġ tiegħek intbagħat.
Minħabba problemi tekniċi, il-messaġġ tiegħek ma setax jintbagħat. Jekk jogħġbok erġa’ pprova aktar tard.
Jekk jogħġbok ipprovdi email validu

Dettalji personali

Dettalji tal-kumpanija

IvaLE

Ċipru

Nicosia

Franza

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Id-Danimarka

Copenhagen

Il-Belġju

Brussel

Bruxelles

Namur

Il-Bulgarija

Sofia

Il-Finlandja

Helsinki

Il-Ġermanja

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Il-Greċja

Athens

Il-Kroazja

Zagreb

Il-Latvja

Riga

Il-Litwanja

Vilnius

Il-Lussemburgu

Luxembourg

Il-Pajjiżi l-Baxxi

Den Haag

Il-Polonja

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Il-Portugall

Lisboa

In-Norveġja

Oslo

Ir-Renju Unit

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ir-Repubblika Ċeka

Praha

Ir-Rumanija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Is-Slovakkja

Bratislava

Is-Slovenja

Ljubljana

Iżlanda

Reykjavík

L-Awstrija

Wien

L-Estonja

Tallinn

L-Irlanda

Dublin

L-Isvezja

Stockholm

L-Italja

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

L-Ungerija

Budapest

Malta

Pieta`

Spanja

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

3000/3000

L-informazzjoni mdaħħla f’din il-formola tintbagħat direttament għand imsieħeb tan-Netwerk Enterprise Europe. Id-dejta personali li tiddaħħal fil-formola se tintuża biss biex tgħin lill-konsulent iwieġeb għall-mistoqsija tiegħek; id-dejta ma tiġix maħżuna wara dan.