Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Aktualizováno : 25/04/2017

Časté otázky - Neformální svazky

  • Chci se se svým partnerem přestěhovat do jiné země Unie. Jsem občankou EU, ale on ne. Máme však doklad o dlouhodobém soužití. Znamená to, že můj partner má automaticky právo vstupu na území jiného státu Unie?

    NE - Pokud prokážete, že žijete v dlouhodobém partnerství, má každá země EU povinnost vašemu partnerovi usnadnit vstup na své území.

    Ve vnitrostátních předpisech však často není uvedeno, jakým způsobem musíte své soužití prokázat. Proto může být vašemu partnerovi i tak vstup do země a právo pobytu odepřeno.

Zobrazit obecné informace k tomuto tématu
Nesezdané páry
Právní předpisy EU
Veřejné konzultace
    Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
    Požádat o poradenství