Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Актуализация : 25/04/2017

Често задавани въпроси - Фактическо съжителство

  • Искам да се преместя от моята страна в друга страна от ЕС заедно с моя партньор. Аз съм гражданин на ЕС, но той не е. Доказателството за дългосрочно съжителство означава ли, че моят партньор автоматично придобива право н

    HE - Когато докажете трайно партньорство, всяка страна от ЕС е длъжна да „улесни влизането" на вашия партньор.

    Често обаче в законодателството на дадена страна не е уточнено как трябва да докажете трайното партньорство, така че вашият партньор може да получи отказ за влизане и пребиваване в страната.

Вижте основната информация по темата
Небрачни двойки
Законодателство на ЕС
Обществени консултации
    Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
    Потърсете помощ и съвети