Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 25/04/2017

KKK - Tööload

 • Kui kaeban töötingimuste üle, mis näivad Austria seaduste kohaselt ebaseaduslikena, siis ütlevad Austria tööandjad, et Horvaatia päritolu töötajate suhtes kehtivad erieeskirjad. Kas neil on õigus?

  EI – see ei ole kindlasti nii. Teie suhtes kohaldatakse ajutisi piiranguid juurdepääsul Austria tööturule, kuid see ei mõjuta teie õigusi ELi kodanikuna, sealhulgas teie õigust olla koheldud samaväärselt kohalike töötajatega.

  Kui teie tööandjate suhtumine jääb samaks, siis peaksite nendest teatama Austria tööturuasutustele.

 • Olen horvaat ja soovin mulle Horvaatias makstavad töötushüvitised üle kanda Austriasse, et otsida seal tööd. Kas see on võimalik?

  Kuni 30. juunini 2020 võivad teie õigused Austrias töötada olla piiratud. Samuti võib see mõjutada töötushüvitiste ülekandmist asjaomasesse riiki. Selliseid piiranguid võidakse muuta mis tahes ajal ning seetõttu peaksite ajakohastatud teabe saamiseks ühendust võtma Euroopa töönõustajaga Austrias.

Lisateave selle teema kohta
Tööload
ELi õigusaktid
 • Ajutised piirangud välismaal töötamisele English
Avalikud arutelud
  Vajate nõuandeteenistuse abi?
  Saage abi ja nõuandeid