Għodod tas-servizz

Selettur tal-lingwa

Il-bandiera tal-UE

Mogħdija tan-navigazzjoni

Menu

Aġġornat : 25/04/2017

Mistoqsijiet frekwenti - Permessi tax-xogħol

 • Meta nilmenta dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol li jidhru fil-liġi Awstrijaka, l-impjegaturi Awstrijaċi tiegħi jgħiduli li l-ħaddiema Kroati japplikaw għalihom regoli differenti. Għandhom raġun?

  LE – xejn affattu. Int soġġett għal restrizzjonijiet temporanji biex jingħatalek aċċess għas-suq Awstrijak tax-xogħol, iżda dan ma jaffettwa ebda dritt tiegħek bħala ċittadin tal-UE, inkluż id-dritt li tiġi ttrattat bl-istess mod bħall-ħaddiema lokali.

  Jekk dawk li jħaddmuk jibqgħu jippersistu b'din l-attitudni, irrapportahom lill-awtoritajiet tax-xogħol Awstrijaċi.

 • Jiena Kroat u nixtieq nittrasferixxi l-benefiċċji tal-qgħad Kroat lejn l-Awstrija sabiex hemm napplika għal impjieg. Dan possibbli?

  Sat-30 ta' Ġunju 2020, il-possibbiltà li taħdem fl-Awstrija tista' tkun ristretta. Din tista' wkoll tħalli konsegwenzi jekk tistax tittrasferixxi l-benefiċċji tal-qgħad tiegħek hemm. Restrizzjonijiet ta' din ix-xorta jistgħu jinbidlu minn ħin għal ieħor għalhekk għandek tikkuntattja konsulent Awstrijak dwar l-impjiegi Ewropej biex tingħata informazzjoni aġġornata.

Ara l-informazzjoni prinċipali dwar dan is-suġġett
Permessi tax-xogħol
Leġiżlazzjoni tal-UE
 • Il-limitazzjonijiet temporanji dwar il-ħidma barra pajjiżek English
Konsultazzjonijiet pubbliċi
  Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?
  Sib għajnuna u pariri