Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Aktualizované : 25/04/2017

Najčastejšie otázky - Vyživovacia povinnosť (vzájomná vyživovacia povinnosť členov rodiny)

 • Vyhral som spor o výživné - teraz som zvedavý, ako sa bude súdne rozhodnutie presadzovať, keď moja ex-partnerka odmietne platiť. Vzťahujú sa na takúto situáciu právne predpisy EÚ?

  NIE - túto oblasť upravujú výlučne vnútroštátne predpisy, ktoré sa v jednotlivých štátoch líšia.

  V niektorých štátoch sa platby výživného zabezpečia príkazom na strhávanie sumy z ex-partnerovej/kinej mzdy, ktorú vypláca zamestnávateľ alebo banka.

  Ak to nezaberie, v určitých štátoch môžu výživné vymáhať daňové úrady.

  V niektorých štátoch EÚ existujú verejné fondy, z ktorých za uhrádza výživné v prípade platobnej neschopnosti ex-partnerov.

Získať hlavné informácie o tejto téme
Vyživovacia povinnosť – podpora pre rodinných príslušníkov
Právne predpisy EÚ
Verejné konzultácie
  Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
  Pomoc a poradenstvo