Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Aktualizované : 25/04/2017

Najčastejšie otázky - Podmienky prijatia na univerzitu

 • Chcem navštevovať univerzitu v inej krajine EÚ. Orgány dotknutej krajiny vyžadujú, aby som najskôr absolvoval jazykový test. Majú na to právo?

  ÁNO – príslušné orgány môžu od uchádzačov vyžadovať absolvovanie jazykových testov. Tieto pravidlá by však mali byť uplatňované proporcionálne a mali by umožňovať výnimky, aby bolo možné zohľadniť individuálne okolnosti, napr. situáciu, že ste už v danej krajine žili alebo pracovali, pričom ste používali príslušný jazyk.

 • Mám titul z Holandska a rád by som vo svojom štúdiu pokračoval v Španielsku. Univerzita v Španielsku však odmieta uznať môj holandský titul, a preto sa nemôžem zapísať na štúdium, ktoré chcem absolvovať. Môžete mi pomôcť?

  JE TO MOŽNÉ – za uznávanie akademických kvalifikácií zodpovedajú výlučne vnútroštátne vlády. Európska Komisia môže prijať opatrenia len vtedy, ak:

  • odmietnutie uznania kvalifikácie predstavuje diskrimináciu na základe štátnej príslušnosti,
  • neprimerane dlhé a nákladné postupy možno považovať za prekážky voľného pohybu osôb.

  Pomôcť vám môže centrum ENIC-NARICEnglish (Celoeurópska sieť centier pre uznávanie dokladov o akademickom vzdelaní) v hostiteľskej krajine, ktoré môže kontaktovať partnerskú organizáciu vo vašej krajine.

 • Práve som dokončil vyššie stredoškolské vzdelanie vo svojej domovskej krajine. Môžem začať vysokoškolské štúdium v inej krajine EÚ bez skúseností s vysokoškolským (terciárnym) vzdelávaním v mojej domovskej krajine?

  V princípe môžete navštevovať univerzitu v inej krajine EÚ. Majte však na pamäti, že každá krajina môže slobodne stanoviť úroveň stredoškolského vzdelania vyžadovanú od budúcich vysokoškolských študentov. Podmienky prijatia si naštudujte v informáciách pre uchádzačov poskytnutých univerzitou, na ktorej by ste chceli študovať.
 • Aké dokumenty potrebujem, aby som mohla študovať v inej krajine EÚ?

  Závisí to od krajiny, univerzity a samotného študijného programu. Všeobecne platí, že by ste mali mať:

  • originály všetkých vašich príslušných akademických kvalifikácií,
  • životopis (napr. životopis EuropassEnglish – ide o formulár na prezentovanie dosiahnutého vzdelania spôsobom, ktorý je zrozumiteľný v celej Európe).
 • Som zapísaná na talianskej univerzite. Môžem sa prihlásiť aj na nemeckú univerzitu a zachovať si postavenie študenta na talianskej univerzite?  Taliansko zjavne neumožňuje, aby som bola zapísaná na dvoch univerzitách v rovnakom čase, hoci druhá univerzita sa nachádza v inej krajine EÚ. Umožňuje sa to v Nemecku?

  Na takúto situáciu sa nevzťahujú právne predpisy EÚ. Je legitímne, že univerzity od svojich študentov vyžadujú pravidelnú účasť na prednáškach a seminároch. Takže v Nemecku môže rovnako platiť, že študenti nemôžu byť zapísaní na dve rovnako náročné vysokoškolské štúdiá v tom istom čase.

 

Získať hlavné informácie o tejto téme
Podmienky prijatia na univerzitu
Právne predpisy EÚ
Verejné konzultácie
  Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
  Pomoc a poradenstvo