Narzędzia serwisu

Wybór języka

Flaga UE

Ścieżka nawigacji

Menu

Ostatnia aktualizacja : 25/04/2017

Najczęściej zadawane pytania - Uczelnie wyższe - warunki przyjęcia

 • Chcę pójść na uniwersytet w innym kraju UE, ale tamtejsze władze wymagają, abym w tym celu przystąpił do egzaminu z języka. Czy mają do tego prawo?

  TAK – właściwe organy mają prawo zażądać, abyś przystąpił do egzaminu z języka. Jednak takie przepisy powinno się stosować w sposób proporcjonalny i w miarę możliwości dopuszczać odstępstwa od nich w celu uwzględnienia indywidualnych okoliczności – na przykład jeżeli dana osoba pracowała lub mieszkała w kraju, w którym używa się danego języka.

 • Uzyskałem dyplom w Holandii i chciałbym kontynuować studia w Hiszpanii. Uczelnia, do której się zwróciłem, odmawia jednak uznania mojego dyplomu za równoważny z hiszpańskim, który jest zazwyczaj wymagany do przyjęcia na interesujący mnie kierunek. Czy możecie mi pomóc?

  TAKA SYTUACJA JEST MOŻLIWA – uznanie wykształcenia akademickiego leży wyłącznie w gestii rządów krajowych. Komisja Europejska może interweniować jedynie w przypadku, gdy:

  • odmowa uznania kwalifikacji oznacza dyskryminację ze względu na narodowość
  • procedura jest nieproporcjonalnie długa lub kosztowna i można ją uznać za ograniczającą swobodę przemieszczania się.

  Centrum ENIC-NARIC w kraju przyjmującymEnglish (europejska sieć uznawania kwalifikacji akademickich) może Ci pomóc, kontaktując się z takim samym centrum w Twoim kraju.

 • Właśnie ukończyłem szkołę średnią II stopnia w kraju pochodzenia. Czy mogę rozpocząć studia w innym kraju UE, chociaż nigdy nie odbyłem studiów wyższych w swoim kraju?

  W zasadzie możesz pójść na studia w innym kraju UE. Musisz jednak pamiętać, że każdy kraj ma swobodę określenia poziomu wykształcenia średniego wymaganego do przyjęcia na uniwersytet. Informacje na ten temat znajdziesz w materiałach udostępnionych Ci przez daną uczelnię, zanim się na nią zapiszesz.
 • Jakich dokumentów potrzebuję, aby podjąć studia w innym kraju UE?

  To zależy od kraju, uniwersytetu i kierunku studiów. Co do zasady, należy przedłożyć:

  • oryginały wszystkich odpowiednich dyplomów akademickich
  • życiorys (np. Europass-CVEnglish zawierający wzór formularza, który umożliwia przedstawienie ścieżki kształcenia w sposób zrozumiały w całej Europie).
 • Zapisałem się na włoską uczelnię wyższą. Czy mogę równocześnie zapisać się na niemiecki uniwersytet, zachowując status studenta na uniwersytecie we Włoszech?  Wszystko wskazuje na to, że Włochy nie pozwolą mi zapisać się na dwa uniwersytety w tym samym czasie, nawet jeżeli drugi również znajduje się w UE. Czy w Niemczech jest to możliwe?

  Przepisy UE nie regulują tej kwestii. Uniwersytet ma prawo wymagać od swoich studentów regularnego udziału w wykładach i zajęciach. Może więc uznać, że dana osoba nie może być równocześnie przyjęta na dwa kierunki studiów o jednakowym stopniu trudności.

 

Zobacz najważniejsze informacje na ten temat
Uczelnie wyższe - warunki przyjęcia
Prawo UE
Konsultacje publiczne
  Potrzebujesz pomocy lub porady?
  Skontaktuj się z działem pomocy