Værktøjer

Sprogvælger

EU-flaget

Sti

Menu

Opdateret : 25/04/2017

Spørgsmål og svar - Optagelse på og adgang til universitet

 • Jeg vil gerne læse på universitetet i et andet EU-land. Myndighederne kræver, at jeg skal gå op til en sprogprøve for at blive optaget. Kan de det?

  JA - De kompetente myndigheder kan kræve, at du aflægger en sprogprøve. Reglerne skal dog anvendes forholdsmæssigt, og det bør være muligt at gøre undtagelser og tage individuelle forhold i betragtning, f.eks. hvis du allerede har boet eller arbejdet i et land og taler sproget.

 • Jeg har en eksamensgrad fra Holland og vil gerne fortsætte mine studier i Spanien. Det universitet i Spanien, hvor jeg har søgt om optagelse, vil imidlertid ikke anerkende, at mine hollandske kvalifikationer svarer til de spanske, der normalt kræves for at blive optaget på det kursus, jeg gerne vil følge. Kan I hjælpe?

  MULIGVIS - Anerkendelse af akademiske kvalifikationer er udelukkende de nationale myndigheders ansvarsområde. Kommissionen kan kun gribe ind, hvis:

  • en afvisning af at anerkende kvalifikationer udgør forskelsbehandling på grund af nationalitet
  • uforholdsmæssigt lange og dyre procedurer kan fortolkes som en begrænsning af din frie bevægelighed.

  ENIC-NARIC-centeret i værtslandetEnglish (et europæisk netværk for anerkendelse af akademiske kvalifikationer) kan måske hjælpe dig gennem sin modpart i dit hjemland.

 • Jeg har netop afsluttet en gymnasial uddannelse i mit hjemland. Kan jeg begynde på universitetet i et andet EU-land uden først at have gået på universitetet i mit hjemland?

  I princippet kan du begynde at læse på universitetet i et andet EU-land umiddelbart efter gymnasiet. Du skal dog huske på, at hvert land frit kan fastsætte de adgangskrav, som kommende studerende skal opfylde, når de kommer fra en gymnasial uddannelse. Adgangskravene finder du i informationsmaterialet for ansøgere fra det universitet, hvor du gerne vil søge om optagelse.
 • Hvilke dokumenter behøver jeg for at studere i et andet EU-land?

  Det afhænger af landet, universitetet og selve studiet. Som en tommelfingerregel bør du have:

  • dine originale eksamensbeviser for alle relevante akademiske kvalifikationer
  • dit cv (f.eks. Europass-cv'etEnglish, som giver dig en skabelon til at beskrive din uddannelsesmæssige baggrund på en måde, der kan forstås overalt i Europa).
 • Jeg er indskrevet ved et italiensk universitet. Kan jeg indskrive mig ved et tysk universitet uden at miste min status som studerende ved mit universitet i Italien?  Italien vil tilsyneladende ikke tillade mig at være indskrevet ved to universiteter samtidig, selv om det andet universitet ligger i EU. Er det tilladt i Tyskland?

  Der findes ingen EU-regler for dette. Det er rimeligt, at et universitet kræver, at dets studerende regelmæssigt deltager i forelæsninger og vejledningstimer. Det er derfor muligt, at universitetet antager det synspunkt, at studerende ikke kan være indskrevet på to lige krævende universitetsuddannelser samtidig.

 

Se de vigtigste oplysninger om dette emne
Optagelse på og adgang til universitet
EU-lovgivning
Offentlige høringer
  Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?
  Få hjælp og rådgivning