Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Актуализация : 25/04/2017

Често задавани въпроси - Прием в университет

 • Искам да отида в университет в друга страна от ЕС. Властите там изискват от мен първо да премина езиков изпит. Имат ли право на това?

  ДА - Съответните власти имат право да поискат от вас да преминете езиков изпит. Тези правила все пак трябва да се прилагат умерено и да има възможност за изключения, за да се вземат предвид някои особени случаи - например, ако сте живели или учили в страна, където този език се говори.

 • Имам диплома от Холандия и искам да продължа образованието си в Испания. Университетът, който избрах, обаче отказва да признае холандската ми квалификация като еквивалентна на испанската, изисквана за прием в специалността, която искам да изучавам. Можете ли да ми помогнете?

  ВЕРОЯТНО - За признаването на академични квалификации изключителна отговорност носят националните правителства. Европейската комисия може да се намеси само ако:

  • отказът да се признае дадена квалификация представлява дискриминация въз основа на националност;
  • непропорционално продължителните или скъпи процедури могат да бъдат тълкувани като ограничаващи вашата свобода на придвижване.

  Центърът ENIC-NARICEnglish (общоевропейска мрежа за признаване на академични и професионални квалификации) може би ще е в състояние да ви помогне, като се свърже със съответния център във вашата страна.

 • Току-що завърших горна степен на средно образование в моята страна. Мога ли да постъпя в университет в друга страна от ЕС без да съм започнал да уча в системата на висшето образование в моята страна?

  По принцип може да започнете да учите в университет в друга страна от ЕС. Но не забравяйте, че всяка държава е свободна да определя равнището на средно образование, което се изисква от бъдещите студенти при прием в университет. Това е обяснено в информацията, която университетите представят, преди да кандидатствате за прием в тях.
 • Какви документи са ми необходими, за да уча в друга държава от ЕС?

  Това зависи от държавата, университета и самия курс. По принцип трябва да разполагате с:

  • оригиналите на всички академични квалификации от значение;
  • автобиография (напр. Europass CVEnglish, която съдържа образец, по който можете да представите образованието, което сте получили, така, че да бъде разбираемо навсякъде в Европа).
 • Записан/а съм в италиански университет. Мога ли да се запиша в университет в Германия, като в същото време запазя статута си на студент в италиански университет?  Италия не ми позволява да се запиша в два университета едновременно, дори ако вторият е в ЕС. В Германия това позволено ли е?

  Въпросът не е обхванат от правилата на ЕС. Всеки университет може да изисква от своите студенти да посещават редовно лекции и упражнения. Затова е възможно университетът да счита, че студентите не могат да бъдат записани едновременно в два университетски курса с еднакво натоварване.

 

Вижте основната информация по темата
Прием в университет
Законодателство на ЕС
Обществени консултации
  Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
  Потърсете помощ и съвети