Verktyg

Språkval

EU-flaggan

Sökväg

Meny

Uppdaterat : 25/04/2017

Vanliga frågor - Antagning till akademiska studier

 • Jag vill läsa på universitetet i ett annat land, men myndigheterna säger att jag måste göra ett språktest först. Kan de verkligen kräva det?

  JA – De har rätt att kräva att du ska göra ett språktest. Men reglerna måste vara rimliga och ta hänsyn till enskilda förhållanden, t.ex. om du har bott eller jobbat i ett land där man talar språket.

 • Jag har en nederländsk examen och vill fortsätta mina studier i Spanien. Men det spanska universitet säger att min examen inte motsvarar den spanska examen som normalt krävs för att bli antagen till kursen. Kan EU hjälpa mig?

  KANSKE – Det är EU-länderna själva som bestämmer om de ska godkänna utländska akademiska kvalifikationer. EU-kommissionen kan bara ingripa om

  • ett land inte erkänner examen och avslaget innebär en diskriminering på grund av nationalitet
  • ett land har oproportionerligt långa eller dyra förfaranden som begränsar din rätt att studera var du vill i EU.

  Enic/Naric-kontoret i värdlandetEnglish (informationscentrum för akademiskt erkännande) kan kanske hjälpa till genom att kontakta motsvarande centrum i ditt land.

 • Jag har just gått ut gymnasiet i mitt hemland. Kan jag börja på universitetet i ett annat EU-land utan att gått på universitetet hemma först?

  I princip kan du börja läsa på universitetet i ett annat EU-land direkt efter gymnasiet. Men tänk på att varje land självt får fastställa behörighetskraven. Ta reda på vilka krav som gäller för att söka till det universitet du vill gå på.
 • Vilka handlingar behöver jag för att studera i ett annat EU-land?

  Det beror på landet, universitetet och kursen du vill gå på. I allmänhet behöver du lämna in

  • alla dina originalbetyg
  • ditt cv (t.ex. ett Europass-cvEnglish med en mall som gör att din utbildning kan förstås överallt i Europa).
 • Jag är inskriven vid ett italienskt universitet. Kan jag skriva in mig vid ett tyskt universitet utan att förlora min plats vid det italienska universitetet? Italien verkar inte tillåta att man går på två universitet samtidigt, trots att det andra universitetet ligger i EU. Är det tillåtet i Tyskland?

  Det finns inga EU-regler för detta. Det är rimligt att ett universitet kräver att studenterna regelbundet ska kunna gå på föreläsningar och träffa sina handledare. Det är därför mycket möjligt att universitetet anser att studenterna inte kan vara inskrivna på två lika krävande kurser samtidigt.

 

Läs mer på huvudsidan
Antagning till akademiska studier
EU-lagstiftning
Offentliga samråd
  Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
  Få hjälp och råd