Storitvena orodja

Izbira jezika

Zastava EU

Navigacijska pot

Meni

Posodobitev : 25/04/2017

Pogosta vprašanja - Univerza - sprejemni in vpisni pogoji

 • Želim se vpisati na univerzo v drugi državi EU. Organi te države zahtevajo, da najprej opravim jezikovni preskus. Ali lahko tako ravnajo?

  DA – ustrezni organi lahko zahtevajo, da kandidati opravijo jezikovni preskus. Vendar je treba ta pravila uporabiti sorazmerno in upoštevati morebitne izjeme zaradi posebnih okoliščin, denimo če ste v tej državi že živeli ali delali in uporabljali njen jezik.

 • Diplomiral sem na Nizozemskem in zdaj bi rad študij nadaljeval na španski univerzi, ki pa mojih kvalifikacij, pridobljenih na Nizozemskem, ne priznava za enakovredne španskim, ki se zahtevajo za vpis na univerzo. Ali mi lahko pomagate?

  MOREBITIdržave so izključno odgovorne za priznavanje akademskih kvalifikacij. Evropska komisija lahko ukrepa, samo če:

  • nepriznavanje kvalifikacij pomeni diskriminacijo na podlagi državljanstva
  • se z nesorazmerno dolgimi in zapletenimi postopki omejuje vaša svoboda gibanja.

  Pomaga vam lahko center ENIC-NARICEnglish (vseevropsko omrežje za priznavanje visokošolskih diplom) države gostiteljice, ki se poveže s centrom v vaši državi.

 • Pred kratkim sem zaključil srednješolsko izobraževanje v svoji državi. Ali se lahko vpišem na univerzo v drugi državi EU, ne da bi v domovini najprej pridobil visokošolsko (terciarno) izobrazbo?

  Načeloma se lahko vpišete na univerzo v drugi državi EU. Vendar morate vedeti, da lahko vsaka država predpiše raven srednješolske izobrazbe, potrebne za vpis na univerzo. Te informacije boste dobili na univerzi, na katero se želite vpisati.
 • Katere dokumente potrebujem za študij v drugi državi EU?

  To je odvisno od države, univerze in samega študijskega programa. Praviloma boste potrebovali:

  • izvirnike vseh šolskih spričeval
  • življenjepis (npr.: življenjepis EuropassEnglish, ki omogoča predstavitev svojega izobraževanja z evropsko dogovorjeno predlogo).
 • Vpisan sem na italijansko univerzo. Ali se lahko vpišem na nemško univerzo, hkrati pa obdržim status študenta na italijanski univerzi?  V Italiji mi namreč ne dovolijo hkratnega vpisa na dveh univerzah, čeprav je druga univerza tudi v državi EU. Ali Nemčija to dovoljuje?

  Predpisi EU tega ne urejajo. Univerza lahko legitimno zahteva, da njeni študenti redno obiskujejo predavanja in vaje. Zato lahko meni, da študent ne more biti vpisan v dveh enako zahtevnih univerzitetnih programih hkrati.

 

Glej osnovne informacije o tem področju
Univerza - sprejemni in vpisni pogoji
Zakonodaja EU
Javna posvetovanja
  Potrebujete pomoč podporne službe?
  Pomoč in svetovanje