Vietnes rīki

Valodu atlasītājs

ES karogs

Navigācijas ceļš

Izvēlne

Atjaunināts : 25/04/2017

Bieži uzdotie jautājumi - Uzņemšana augstskolā un iestāšanās nosacījumi

 • Vēlos mācīties citas valsts universitātē, un iestādes man tāpēc prasa nokārtot valodas pārbaudi. Vai iestādēm ir tādas tiesības?

  . Atbildīgajām iestādēm ir tiesības prasīt, lai nokārtojat valodas pārbaudi. Taču šādi noteikumi ir jāpiemēro samērīgi, un ir iespējami izņēmumi, lai ņemtu vērā individuālos apstākļus. Piemēram, ja esat jau agrāk dzīvojis vai strādājis šajā valstī un lietojis attiecīgo valodu.

 • Esmu ieguvis akadēmisko grādu Nīderlandē un vēlos turpināt studijas Spānijā. Taču turienes universitāte atsakās atzīt mana Nīderlandes diploma līdzvērtību Spānijas diplomam, kam jābūt iegūtam, lai uzņemtu manis izvēlētajā mācību programmā. Vai varat palīdzēt?

  IESPĒJAMS. Akadēmiskā grāda atzīšana ir vienīgi valstu valdību kompetencē. Eiropas Komisija var iejaukties tikai, ja:

  • atteikums atzīt kvalifikāciju ir uzskatāms par diskrimināciju pilsonības dēļ;
  • ir nesamērīgi ilgas vai dārgas procedūras, kuras var interpretēt kā jūsu pārvietošanās brīvības ierobežošanu.

  Jums, iespējams, var palīdzēt ENIC-NARIC centrs uzņemošajā valstī (Eiropas mēroga akadēmiskās atzīšanas tīkls), sazinoties ar savu pārstāvniecību jūsu valstī.

 • Nupat esmu ieguvis otrā līmeņa vidējo izglītību savā valstī. Vai varu sākt studijas citā ES valstī, ja nekad neesmu mācījies nevienā augstākās izglītības programmā (terciārā) savā valstī?

  Principā varat mācīties citas ES valsts augstskolā. Tomēr paturiet prātā, ka katrai valstij ir tiesības pašai noteikt, kāds vidējās izglītības līmenis nākamajiem studentiem nepieciešams, lai varētu iestāties universitātē. Tas būs paskaidrots informatīvajos materiālos, kas jāizlasa pirms pieteikuma aizpildīšanas. Tos sniegs augstskola, kurā cerat iestāties.
 • Kādi dokumenti man vajadzīgi, lai varētu studēt citā ES valstī?

  Tas atkarīgs no konkrētās valsts, augstskolas un studiju programmas. Parasti ir vajadzīgi šādi dokumenti:

  • visu to dokumentu oriģināli, kas apliecina jūsu akadēmiskos grādus;
  • CV (piemēram, Europass CV , kas ir vienota parauga dokuments, kurā varat savu izglītību aprakstīt tādā veidā, kas ir saprotams jebkur Eiropā).
 • Studēju kādā Itālijas universitātē. Vai drīkstu iestāties Vācijas augstskolā un tajā pašā laikā arī saglabāt studenta statusu Itālijas augstskolā?  Šķiet, ka Itālijā man neļautu būt reģistrētam vienlaicīgi divās augstskolās pat tad, ja otra no tām arī ir Eiropas Savienībā. Vai Vācijā tas ir atļauts?

  Šo jautājumu ES noteikumi neregulē. Tomēr augstskolai ir tiesības prasīt, lai studenti regulāri apmeklētu lekcijas un mācības. Līdz ar to var būt tā, kā augstskola uzskata, ka studenti nedrīkst vienlaicīgi studēt divās vienlīdz sarežģītās studiju programmās.

 

Skatīt galveno informāciju par šo tematu
Uzņemšana augstskolā un iestāšanās nosacījumi
ES tiesību akti
Sabiedriskās apspriešanas
  Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
  Vaicājiet, un mēs dosim padomu.