Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Aktualizováno : 25/04/2017

Časté otázky - Přístup k univerzitnímu vzdělání

 • Chci se přihlásit na vysokou školu v jiné zemi EU. Příslušné orgány vyžadují, abych nejdříve složil zkoušku z jazyka. Mají na to právo?

  ANO – Příslušné orgány mohou po uchazečích chtít složení jazykového testu. Tyto požadavky by nicméně měly být adekvátní a mělo by být možné vzít výjimečně v úvahu konkrétní okolnosti, např. pokud jste žil nebo pracoval v dané zemi a daný jazyk používal.

 • Získal jsem vysokoškolský diplom v Nizozemsku a rád bych ve studiu pokračoval ve Španělsku. Tamní univerzita mi však nechce diplom z Nizozemska uznat. Údajně neodpovídá španělskému ekvivalentu, nutnému k přijetí do programu, jenž chci studovat. Můžete mi poradit?

  MOŽNÁ – Za uznávání akademický kvalifikací jsou výhradně zodpovědné vlády jednotlivých zemí. Evropská komise může zasáhnout pouze tehdy, pokud:

  • neuznání kvalifikace představuje diskriminaci na základě státní příslušnosti
  • nepřiměřeně dlouhé nebo nákladné postupy lze považovat za omezování svobody pohybu.

  Středisko ENIC-NARICEnglish (celoevropské sítě pro uznávání kvalifikací v zahraničí) v hostitelské zemi může požádat o pomoc příslušné středisko ve vaší zemi.

 • Právě jsem ukončila vyšší středoškolské vzdělání ve své zemi. Mohu začít studovat na univerzitě v jiné zemi EU bez jakýchkoli zkušeností s vysokoškolským (terciárním) vzděláním ve své domovské zemi?

  V zásadě nic nebrání tomu, abyste se přihlásila na vysokou školu v jiné zemi EU. Je však třeba mít na paměti, že každá země má možnost stanovit úroveň středoškolského vzdělání, která je podmínkou k přijetí na vysokou školu. Na tento problém je možné se informovat před podáním přihlášky. Příslušné informace vám podá vysoká škola, o kterou máte zájem.
 • Jaké dokumenty potřebuji, pokud chci studovat v jiné zemi EU?

  To závisí na tom, o jakou zemi, univerzitu a obor jde. Obecně platí, že byste měla mít:

  • originály všech příslušných akademických kvalifikací
  • životopis (např. EuropassEnglish, který slouží jako vzor, jak prezentovat své dosažené vzdělání způsobem, který bude srozumitelný kdekoli v Evropě).
 • Jsem zapsán na jednu univerzitu v Itálii. Můžu se zapsat i na německou univerzitu, aniž bych přišel o status studenta na italské univerzitě?  Itálie mi podle všeho nechce povolit současný zápis na 2 školách současně, i když se druhá univerzita také nachází v EU. Německo takovou situaci povoluje?

  Na tento případ se předpisy EU nevztahují. Oprávněným požadavkem vysoké školy může být to, aby se její studenti pravidelně účastnili přednášek a seminářů. Z toho důvodu je možné, že zastává názor, že studentům není možné povolit současný zápis ke stejně náročnému studiu na 2 univerzitách.

 

Zobrazit obecné informace k tomuto tématu
Přístup k univerzitnímu vzdělání
Právní předpisy EU
Veřejné konzultace
  Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
  Požádat o poradenství