Paslaugų priemonės

Kalbų juosta

ES vėliava

Naršymo kelias

Meniu

Atnaujinta 2017-04-25

DUK. Priėmimas ir stojimas į universitetą

 • Noriu studijuoti kitos ES šalies universitete, bet joje reikalauja, kad pirmiausia išlaikyčiau kalbos testą. Ar galima to reikalauti?

  TAIP – atitinkamos įstaigos gali reikalauti, kad stojantieji išlaikytų kalbos testą. Tačiau šios taisyklės turėtų būti taikomos proporcingai ir turėtų būti galima daryti išimtis atsižvelgiant į asmenines aplinkybes, pavyzdžiui, jei jau esate gyvenęs arba dirbęs šalyje, kurioje kalbama ta kalba.

 • Gavau diplomą Nyderlanduose ir norėčiau tęsti studijas Ispanijoje. Tačiau universitetas, į kurį kreipiausi, nesutinka pripažinti, kad mano Nyderlanduose įgyta kvalifikacija atitinka kvalifikaciją, paprastai reikalaujamą Ispanijoje norint studijuoti mano pasirinktą dalyką. Ar galite padėti?

  GALBŪT – už akademinių kvalifikacijų pripažinimą atsako tik valstybių narių vyriausybės. Europos Komisija gali imtis veiksmų tik tuo atveju, jeigu:

  • kvalifikaciją atsisakoma pripažinti diskriminuojant tam tikrų tautybių asmenis,
  • neproporcingai ilgai trunkančias arba brangiai kainuojančias procedūras galima laikyti judėjimo laisvės varžymu.

  Jums padėti galėtų ENIC-NARICEnglish (Europos akademinių kvalifikacijų pripažinimo tinklo) centras priimančiojoje šalyje, susisiekęs su atitinkamu centru jūsų šalyje.

 • Ką tik savo šalyje įgijau aukštesniosios pakopos vidurinį išsilavinimą. Ar galiu pradėti studijuoti kitos ES šalies universitete nesimokęs aukštojo mokslo įstaigoje savo šalyje?

  Iš esmės galite studijuoti kitos ES šalies universitete. Tačiau atminkite, kad kiekviena šalis gali savo nuožiūra nustatyti, kokio lygmens vidurinį išsilavinimą turi būti įgiję būsimi studentai, kad būtų priimti į universitetą. Tai bus paaiškinta universiteto, į kurį norėtumėte stoti, pateikiamoje su paraiška susijusioje informacijoje.
 • Kokių dokumentų reikia, kad galėčiau studijuoti kitoje ES šalyje?

  Tai priklauso nuo šalies, universiteto ir dalyko. Paprastai turėtumėte pateikti:

  • visos atitinkamos akademinės kvalifikacijos dokumentų originalus,
  • gyvenimo aprašymą (pvz., „Europass CV"English – tai šablonas, kuriuo naudodamasis galite nurodyti savo išsilavinimą visoje Europoje suprantamu būdu).
 • Įstojau į Italijos universitetą. Ar galiu stoti ir į Vokietijos universitetą ir kartu išlikti Italijos universiteto studentu?  Panašu, kad pagal Italijos taisykles negaliu būti įstojęs į du universitetus tuo pat metu, net jei antrasis universitetas yra ES. Ar tai galima Vokietijoje?

  ES taisyklėse tai nenustatyta. Universitetas gali teisėtai reikalauti, kad studentai reguliariai lankytų paskaitas ir praktinius užsiėmimus. Todėl jame gali būti nuspręsta, kad studentai negali studijuoti dviejų vienodai griežtų studijų programų tuo pačiu metu.

 

Žr. pagrindinę informaciją šia tema
Priėmimas ir stojimas į universitetą
ES teisės aktai
Viešosios konsultacijos
  Pagalbos tarnybos
  Pagalba ir patarimai