A szolgáltatás eszközei

Nyelvválasztás

Az EU zászlaja

Navigációs útvonal

Menü

Frissítve : 25/04/2017

Gyakran feltett kérdések - Egyetemi felvételi követelmények

 • Egy másik uniós országban szeretnék egyetemi tanulmányokat folytatni, de az ottani hatóságok szerint először nyelvvizsgát kell tennem. Jogszerű-e ez az eljárás?

  IGEN – Az illetékes hatóságoknak joguk van előírni, hogy a jelentkezők nyelvvizsgát tegyenek. A szabály alkalmazása során azonban szem előtt kell tartani az arányosság elvét, és lehetőség szerint biztosítani kell, hogy az egyéni körülmények függvényében kivételt lehessen tenni – például abban az esetben, ha a jelentkező korábban olyan országban élt, illetve dolgozott, ahol a kérdéses nyelvet beszélik.

 • Hollandiában szereztem diplomát, most pedig Spanyolországban szeretném folytatni a tanulmányaimat. Az az egyetem azonban, ahol tanulni szeretnék, hollandiai diplomámat nem ismeri el egyenértékűnek azzal a spanyol képesítéssel, melynek megléte feltételt jelent ahhoz, hogy beiratkozzam az engem érdeklő szakra. Tud-e az EU segíteni ebben az ügyben?

  ELKÉPZELHETŐ, HOGY IGENA tagállami kormányok kizárólagos hatáskörébe tartozik az egyetemi képesítések elismerése. Az Európai Bizottság csak akkor intézkedhet ilyen ügyekben, ha:

  • a képesítés elismerésének megtagadása állampolgárságon alapuló hátrányos megkülönböztetésnek minősül;
  • az aránytalanul hosszadalmas vagy költséges eljárások az Ön szabad mozgásának korlátozásaként értelmezhetők.

  Lehet, hogy az ENIC-NARICEnglish (a felsőfokú képesítések elismerésével foglalkozó európai szintű hálózat) fogadó országban működő központja segíteni tud Önnek úgy, hogy az ügy rendezése érdekében felveszi a kapcsolatot az Ön hazájában működő partnerintézménnyel.

 • Most fejeztem be a középiskolát a hazámban. Elkezdhetem-e az egyetemet egy másik uniós országban úgy, hogy a hazámban nem folytattam felsőfokú tanulmányokat?

  Elvileg nincs akadálya annak, hogy ön egy másik uniós országban kezdje meg az egyetemet. Fontos azonban tisztában lennie azzal, hogy mindegyik tagország saját hatáskörben határozhatja meg, milyen szintű középfokú tanulmányok elvégzését szabja feltételül az egyetemi felvételhez. Ön a vonatkozó követelményekről pontos tájékoztatást kap majd attól az intézménytől, amelyikhez be kívánja adni a jelentkezését.
 • Milyen dokumentumokra van szükségem ahhoz, hogy egyetemi tanulmányokat folytathassak egy másik uniós országban?

  Ez az adott országtól, egyetemtől és szaktól függ. Általános szabályként azonban elmondható, hogy a következő dokumentumokat kérhetik be Öntől:

  • a tervezett tanulmányok szempontjából lényeges összes felsőfokú képesítést igazoló eredeti okmányok,
  • önéletrajz (pl. Europass önéletrajzEnglish – a sablonfájl használata révén Ön európai szinten egységes és könnyen áttekinthető formában tudja ismertetni iskolai végzettségét, korábbi tanulmányait).
 • Olaszországban iratkoztam be egyetemre. Beiratkozhatok-e egy németországi egyetemre is úgy, hogy eközben nem függesztem fel a hallgatói jogviszonyomat az olasz egyetemen?  Azt a tájékoztatást kaptam, hogy Olaszország nem engedélyezi, hogy az egyetemein tanuló diákok egy másik felsőoktatási intézménybe is beiratkozzanak, még akkor sem, ha a kérdéses intézmény az Európai Unió területén működik. Németország hogyan szabályozza ezt a dolgot?

  Ez a kérdés nem tartozik az európai uniós szabályok hatálya alá. Az egyetemek joggal követelik meg diákjaiktól, hogy rendszeresen részt vegyenek az előadásokon és a szemináriumokon. Elképzelhető, hogy a rendszeres óralátogatás szempontját szem előtt tartva azt az álláspontot képviselik, hogy diákjaik egyidejűleg nem folytathatnak tanulmányokat egy másik, hasonlóan magas követelményeket támasztó felsőoktatási intézményben.

 

A témával kapcsolatos legfontosabb információk
Egyetemi felvételi követelmények
EU-jogszabályok
Nyilvános konzultációk
  Tanácsra vagy segítségre van szüksége?
  Forduljon a segítségnyújtó szolgálatokhoz