Sivuston työkalut

Kielivalikko

EU:n lippu

Navigointipolku

Valikko

Päivitetty : 25/04/2017

Usein kysyttyä - Korkeakoulut: opiskeluoikeus ja pääsyvaatimukset

 • Haluan mennä opiskelemaan yliopistoon toiseen EU-maahan. Viranomaiset kuitenkin vaativat minua osallistumaan ensin kielikokeeseen. Onko se luvallista?

  KYLLÄ - Viranomaisilla on oikeus vaatia hakijoita osallistumaan kielikokeeseen. Heidän tulisi kuitenkin soveltaa sääntöjä kohtuullisesti, ja sallia yksilölliset poikkeukset tilanteissa, joissa hakija on esimerkiksi asunut tai työskennellyt maassa, jossa puhutaan kyseistä kieltä.

 • Olen suorittanut tutkinnon Alankomaissa ja haluaisin jatkaa opintojani Espanjassa. Espanjalaisen yliopiston mielestä alankomaalainen tutkintoni ei vastaa espanjalaista tutkintoa, joka on tavallisesti edellytyksenä haluamiini opintoihin hakemista varten. Voitteko auttaa?

  MAHDOLLISESTI - EU-maat vastaavat itse akateemisten tutkintojen tunnustamisesta. Euroopan komissio voi puuttua asiaan vain, jos:

  • tutkinnon tunnustamatta jättäminen on kansallisuudesta johtuvaa syrjintää
  • suhteettoman pitkän tai kalliin menettelyn voidaan katsoa rajoittavan liikkumisvapauttasi.

  Euroopan laajuiseen akateemisten tutkintojen tunnustamisverkostoon kuuluva kohdemaan ENIC-NARICEnglish-keskus voi auttaa sinua yhdessä oman maasi vastaavan keskuksen kanssa.

 • Olen juuri päättänyt toisen asteen opinnot kotimaassani. Voinko aloittaa korkeakouluopinnot toisessa EU-maassa, vaikka minulla ei ole lainkaan kokemusta korkea-asteen opinnoista kotimaastani?

  Periaatteessa voit mennä yliopistoon toiseen EU-maahan. Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että kukin maa voi vapaasti säätää, minkä tasoista toisen asteen koulutusta yliopistoon pyrkiviltä edellytetään. Yksityiskohtaista tietoa pääsyvaatimuksista kannattaa pyytää siitä korkeakoulusta, johon aikoo hakea.
 • Mitä asiakirjoja tarvitsen opiskellakseni toisessa EU-maassa?

  Se riippuu maasta, yliopistosta ja koulutusohjelmasta. Tarvitset luultavasti ainakin:

  • kaikki soveltuvat tutkinto- ja opintotodistukset
  • ansioluettelon (esim. Europass-ansioluetteloEnglish, jonka avulla voi esitellä koulutustaustansa EU-maille yhteisen mallin avulla).
 • Olen kirjoilla italialaisessa yliopistossa. Voinko ilmoittautua opiskelijaksi myös saksalaiseen yliopistoon ja silti pitää opiskelijan statukseni Italiassa?  Italian sääntöjen mukaan ei ilmeisesti voi olla kirjoilla 2 yliopistossa samanaikaisesti, vaikka toinen yliopistoista olisi EU:ssa. Onko tämä kuitenkin mahdollista Saksassa?

  EU:n säännöt eivät ota kantaa tähän asiaan. Korkeakouluilla on oikeus vaatia, että niiden opiskelijat osallistuvat luennoille ja muuhun opetukseen säännöllisesti. Siksi ne eivät välttämättä salli opiskelijoiden olla kirjoilla kahdessa yhtä vaativassa koulutusohjelmassa samanaikaisesti.

 

EU-lainsäädäntö
Julkiset kuulemismenettelyt
  Tarvitsetko asiantuntija-apua?
  Apua ja neuvontaa