Uslužni alati

Odabir jezika

Zastava EU-a

Navigacijski put

Izbornik

Ažurirano : 25/04/2017

Često postavljana pitanja - Upis na fakultet

 • Želio bih studirati u drugoj državi članici EU-a u kojoj nadležna tijela od mene zahtijevaju polaganje jezičnog testa. Imaju li pravo to zahtijevati?

  DA – Odgovarajuća nadležna tijela imaju pravo zahtijevati polaganje jezičnog testa. Međutim, ta bi se pravila trebala razmjerno primjenjivati, uz mogućnost iznimki, kako bi se u obzir mogle uzeti pojedinačne okolnosti, primjerice jeste li već živjeli ili radili u zemlji u kojoj ste se koristili tim jezikom.

 • Diplomirao sam u Nizozemskoj i želio bih nastaviti studij u Španjolskoj. Međutim, sveučilište kojem sam se obratio odbija priznati diplomu koju sam stekao u Nizozemskoj kao istovrijednu diplomi španjolskog sveučilišta koja je potrebna za upis na studij koji želim pohađati. Možete li mi pomoći?

  MOŽDA – Za priznavanje akademskih kvalifikacija isključivo su nadležne nacionalne vlade. Europska Komisija može poduzeti mjere samo u slučaju:

  • ako se odbijanje priznavanja kvalifikacija smatra diskriminacijom na temelju nacionalnosti
  • ako se nerazmjerno dugi ili skupi postupci mogu tumačiti kao ograničavanje slobode kretanja.

  Preko centra ENIC-NARICEnglish (mreža priznavanja akademskih kvalifikacija u Europi) u zemlji domaćinu možete stupiti u kontakt s istovjetnim centrom u vašoj zemlji.

 • Upravo sam završio srednju školu u svojoj zemlji. Mogu li bez visokog obrazovanja u matičnoj državi započeti studirati u drugoj državi članici EU-a?

  U načelu možete studirati u drugoj državi članici EU-a, no imajte na umu da svaka zemlja ima pravo odrediti razinu srednjoškolskog obrazovanja koje je potrebno za prijem na studij. Više o tome saznat ćete iz informacija koje će vam sveučilište na koje se želite upisati pružiti prije podnošenja prijave.
 • Koji su dokumenti potrebni za studiranje u drugoj državi članici?

  To ovisi o zemlji, sveučilištu i samom studiju. U pravilu trebali biste imati:

  • izvornike svih relevantnih akademskih kvalifikacija
  • životopis (primjerice životopis na temelju obrasca EuropassEnglish kojim se omogućuje predstavljanje obrazovnog puta na način razumljiv u cijeloj Europi).
 • Upisan sam na talijanskom sveučilištu. Mogu li se upisati i na njemačko sveučilište, a istodobno zadržati status studenta na talijanskom sveučilištu?  Navodno mi Italija neće dopustiti da budem upisan na dva sveučilišta istovremeno, čak i ako se drugo nalazi u EU-u. Dopušta li to Njemačka?

  To pitanje nije obuhvaćeno pravilima EU-a. Sveučilište ima pravo od svojih studenata zahtijevati redovito pohađanje predavanja. Dakle, moglo bi se smatrati da student ne može istovremeno biti upisan na dva jednako zahtjevna sveučilišna studija.

 

Pogledajte najvažnije informacije o ovoj temi
Upis na fakultet
Zakonodavstvo EU
Public consultations
  Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
  Pomoć i savjetovanje