Τελευταίος έλεγχος: 17/06/2022

Συχνές ερωτήσεις - Ταξινόμηση αυτοκινήτου σε άλλη χώρα της ΕΕ

Δείτε τις βασικές πληροφορίες για το θέμα αυτό

Νομοθεσία της ΕΕ

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: