Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja 06/12/2017

Oddelegowanie za granicę

Jeśli Twoje przedsiębiorstwo zawarło umowę z partnerami biznesowymi w innych krajach UE i potrzebujesz wysłać swoich pracowników do innego kraju UE na krótki okres w ramach realizacji umowy, będziesz musiał przestrzegać w odniesieniu do tych pracowników przepisów dotyczących „oddelegowania". Przepisy te mają również zastosowanie, kiedy wysyłasz pracownika do przedsiębiorstwa, które posiadasz w innym kraju UE. W obu przypadkach między tobą a delegowanymi pracownikami musi istnieć stosunek pracy.

Przepisy dotyczące oddelegowania stosuje się także wtedy, gdy agencja pośrednictwa pracy lub agencja pracy tymczasowej wynajmuje pracownika z innego kraju UE, by pracował w przedsiębiorstwie zarejestrowanym w tym kraju. W takim przypadku musi istnieć stosunek pracy między pracownikiem a agencją pośrednictwa pracy lub agencją pracy tymczasowej.

Warunki zatrudnienia w kraju oddelegowania

W okresie oddelegowania musisz zagwarantować pracownikom takie same warunki zatrudnione jak warunki obowiązujące, z mocy prawa lub porozumień zbiorowych, w kraju oddelegowania. Odnosi się to do:

  • minimalnych okresów odpoczynku
  • maksymalnego czasu pracy
  • minimalnego wymiaru płatnych urlopów rocznych;
  • wynagrodzenia minimalnego - świadczenia wypłacane w związku z takim oddelegowaniem (takie jak dzienne diety) są zaliczane do minimalnego wynagrodzenia, chyba że są one wypłacane jako zwrot kosztów faktycznie poniesionych przez oddelegowanych pracowników (takich jak koszty zakwaterowania i podróży)
  • środków ochronnych dla kobiet ciężarnych i kobiet wychowujących niemowlęta
  • równego traktowania obu płci.

Jeżeli warunki zatrudnienia w twoim kraju są bardziej korzystne dla twoich pracowników niż te obowiązujące w kraju oddelegowania, możesz oczywiście utrzymać te warunki także w czasie oddelegowania.

Jeżeli pierwotna instalacja lub złożenie określonych produktów stanowi integralny element twojej umowy, a zadania te muszą zostać wykonane przez twoich wykwalifikowanych pracowników, nie trzeba przestrzegać wymogów dotyczących minimalnego wynagrodzenia i urlopu rocznego, jeżeli łączny okres oddelegowania nie przekracza 7 dni.

Kraje UE mogą zdecydować - po konsultacji z przedstawicielami pracodawców i pracowników - że wymogi dotyczące wynagrodzenia minimalnego i urlopu rocznego nie muszą być przestrzegane, jeżeli łączny okres delegowania jest krótszy niż miesiąc. Z wyłączenia tego nie można korzystać w przypadku pracowników oddelegowanych przez agencje pośrednictwa pracy.

Krajowe punkty kontaktowe

Kraje UE mają co najmniej jeden punkt kontaktowy Dansk Lietuvių Deutsch hrvatski Latviešu Malti français suomi čeština Ελληνικά español Slovenščina Eesti italiano Slovenčina português magyar svenska Nederlands română English dla przedsiębiorstw, które oddelegowują pracowników za granicę. Punkty te współpracują ze sobą i wymieniają się informacjami, monitorują warunki zatrudnienia podczas oddelegowania oraz badają domniemane przypadki naruszenia przepisów. Punkty kontaktowe mogą również poinformować przedsiębiorstwa pragnące wysłać pracowników za granicę o warunkach zatrudnienia w ich kraju.

Przepisy dotyczące ubezpieczenia społecznego oddelegowanych pracowników

Podczas tymczasowego zatrudnienia w innym kraju UE oddelegowani pracownicy mogą pozostać w systemie ubezpieczenia społecznego kraju, w którym pracowali przed oddelegowaniem.

Istnieją różne przepisy dotyczące ubezpieczenia społecznego podczas oddelegowania odnoszące się do pracowników i osób prowadzących działalność na własny rachunek.

Kontakt z partnerskim lokalnym punktem wsparcia dla biznesu

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu

Pomoc i porady

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Pomoc i porady

Kontakt z partnerskim lokalnym punktem wsparcia dla biznesu

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady. Aby umożliwić doradcy udzielenie odpowiedzi szybko i adekwatnie do danej sytuacji, prosimy o podanie jak najdokładniejszych informacji.

EEN-logo

Formularz do kontaktu

(Wszystkie pola są obowiązkowe)
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Z powodu problemów technicznych wiadomość nie została wysłana. Proszę spróbować później.
Proszę podać prawidłowy adres e-mail.

Dane osobowe

Informacje o firmie

TakNie

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bułgaria

Sofia

Chorwacja

Zagreb

Cypr

Nicosia

Czechy

Praha

Dania

Copenhagen

Estonia

Tallinn

Finlandia

Helsinki

Francja

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grecja

Athens

Hiszpania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Holandia

Den Haag

Irlandia

Dublin

Islandia

Reykjavík

Litwa

Vilnius

Luksemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Niemcy

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Norwegia

Oslo

Polska

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalia

Lisboa

Rumunia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovenië

Ljubljana

Szwecja

Stockholm

Słowacja

Bratislava

Węgry

Budapest

Włochy

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Zjednoczone Królestwo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Łotwa

Riga

3000/3000

Informacje podane w tym formularzu są wysyłane bezpośrednio do partnera z Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości. Dane osobowe podane w tym formularzu są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie; po udzieleniu odpowiedzi nie będą przechowywane.

Pomoc i porady

Twój doradca EURES

Doradcy EURES udzielają informacji na temat warunków pracy oraz oferują pomoc w zakresie procedur rekrutacyjnych w Twoim kraju lub regionie przygranicznym.