Ścieżka nawigacji

Ostatnio sprawdzono 14/05/2018

Przepisy dotyczące produktów i specyfikacje

UE ustanowiła normy i specyfikacje techniczne w odniesieniu do niektórych kategorii produktówEnglish. Jeśli dany produkt jest objęty specyfikacjami UE, musi on być z nimi zgodny, zanim zostanie dopuszczony do swobodnego obrotu na rynku UE.

Punkt kontaktowy ds. handlu w zakresie wymogów dotyczących produktów w UE

Obecnie około 85 proc. przepisów dotyczących produktów w UE jest zharmonizowanych. Oznacza to, że te same przepisy obowiązują we wszystkich państwach członkowskich UE. Wymogi dotyczące danego produktu można sprawdzić w bazie danych punktu kontaktowego ds. handluEnglish.

Baza danych punktu kontaktowego ds. handlu zawiera informacje na temat:

  • przepisów dotyczących produktów
  • właściwych organów, z którymi można się skontaktować w sprawie wymogów dotyczących konkretnych produktów
  • stawek podatku VAT i podatku akcyzowego stosowanych dla danego produktu w kraju sprzedaży.

Przepisy dotyczące produktów w krajach UE

Jeżeli nie istnieją specyfikacje ogólnounijne (ok. 15 proc. przepisów dotyczących produktów nie jest zharmonizowanych w UE), w różnych krajach UE zastosowanie mogą mieć różne specyfikacje. W takim przypadku producent musi jedynie przestrzegać przepisów, które mają zastosowanie w jego kraju. Inne kraje nie mogą zakazać sprzedaży danego produktu ani zmusić producenta do modyfikacji produktu lub przeprowadzenia dodatkowych badań, jeżeli może on wykazać, że w jego kraju dany produkt spełnia wymogi techniczne i jakościowe i że zapewnia porównywalny poziom bezpieczeństwa. Jest to zasada wzajemnego uznawania.

Jeżeli Twoje produkty nie są uznawane w innym kraju, możesz skorzystać z naszej pomocy i porady.

Rządy państw UE mają obowiązek publikować informacje o swoich przepisach krajowych. Można się z nimi zapoznać w bazie danych TRIS dla produktów niezharmonizowanych. Przy okazji można dowiedzieć się więcej o zasadzie wzajemnego uznawania.

Przepisy krajowe mogą różnić się pod względem wymogów odnoszących się do:

  • wielkości/wymiarów
  • wagi
  • składu
  • oznakowania
  • opakowania
  • testowania.

Informacji o przepisach technicznych, które mają zastosowanie do konkretnych produktów w poszczególnych państwach członkowskich, i o danych kontaktowych właściwych organów w tych krajach udzielają punkty kontaktowe ds. produktówEnglish.

Języki używane na etykietach produktów

W razie sprzedaży produktów innym firmom – a nie użytkownikom końcowym – w informacjach załączonych do produktu można użyć dowolnego języka. Natomiast w razie sprzedaży produktów użytkownikom końcowym należy stosować języki krajów, do których są one eksportowane.

Ograniczenia w oparciu o przepisy krajowe

Jeżeli produkty stwarzają ryzyko dla interesu publicznego (zwłaszcza ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzi, zwierząt i roślin, ochronę środowiska, bezpieczeństwo publiczne lub moralność publiczną), mogą istnieć ograniczenia w swobodzie ich eksportu. Sprzedaż danego towaru może zostać zabroniona, jeżeli kraj, do którego planowano eksport, wykaże, że spełnienie obowiązujących w nim wymogów technicznych jest niezbędne lub obowiązkowe i że dany towar nie zapewnia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

Kontakt z partnerskim lokalnym punktem wsparcia dla biznesu

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu

Pomoc i porady

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Pomoc i porady

Kontakt z partnerskim lokalnym punktem wsparcia dla biznesu

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady. Aby umożliwić doradcy udzielenie odpowiedzi szybko i adekwatnie do danej sytuacji, prosimy o podanie jak najdokładniejszych informacji.

EEN-logo

Formularz do kontaktu

(Wszystkie pola są obowiązkowe)
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Z powodu problemów technicznych wiadomość nie została wysłana. Proszę spróbować później.
Proszę podać prawidłowy adres e-mail.

Dane osobowe

Informacje o firmie

TakNie

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bułgaria

Sofia

Chorwacja

Zagreb

Cypr

Nicosia

Czechy

Praha

Dania

Copenhagen

Estonia

Tallinn

Finlandia

Helsinki

Francja

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grecja

Athens

Hiszpania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Holandia

Den Haag

Irlandia

Dublin

Islandia

Reykjavík

Litwa

Vilnius

Luksemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Niemcy

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Norwegia

Oslo

Polska

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalia

Lisboa

Rumunia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovenië

Ljubljana

Szwecja

Stockholm

Słowacja

Bratislava

Węgry

Budapest

Włochy

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Zjednoczone Królestwo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Łotwa

Riga

3000/3000

Informacje podane w tym formularzu są wysyłane bezpośrednio do partnera z Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości. Dane osobowe podane w tym formularzu są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie; po udzieleniu odpowiedzi nie będą przechowywane.

Pomoc i porady

Punkt kontaktowy ds. produktów

Punkt kontaktowy ds. produktów w Twoim kraju udzieli Ci informacji na temat krajowych przepisów dotyczących produktów i ułatwi dostęp do rynków w innych krajach UE.