Život i putovanja
Posljednji put provjereno: 02/05/2019

Pravila i specifikacije za proizvode

Odluka Ujedinjene Kraljevine o pozivanju na članak 50. UEU-a: Više informacija

Norme i tehničke specifikacije na razini EU-a postoje za brojne kategorije proizvodaen. Ako za vaš proizvod/proizvode postoje specifikacije EU-a, morate osigurati da vaši proizvodi budu usklađeni s tim specifikacijama kako bi se njima moglo slobodno trgovati u EU-u.

EU-ova služba za pomoć u pogledu zahtjeva EU-a za proizvode

Trenutačno je približno 85 % pravila za proizvode usklađeno na razini EU-a. To znači da se ista pravila primjenjuju u svim zemljama EU-a. Možete pregledati zahtjeve za svoj proizvod u bazi podataka službe za pomoć u trgovanjuen.

U bazi podataka službe za pomoć možete naći podatke o:

Pravila za proizvode u zemlji EU-a

Ako ne postoje specifikacije na razini EU-a (oko 15 % pravila za proizvode nije usklađeno na razini EU-a), u različitim zemljama EU-a mogu se primjenjivati različite specifikacije. U takvim slučajevima morate poštovati samo pravila koja su na snazi u vašoj zemlji. Druge zemlje ne mogu zabraniti prodaju vašeg proizvoda niti vas obvezati da ga promijenite ili da izvedete dodatna ispitivanja ako imate dokaz da vaši proizvodi ispunjuju sve tehničke i kvalitativne zahtjeve u vašoj zemlji i pružaju sličnu razinu sigurnosti: to je načelo uzajamnog priznavanja.

Ako vaše proizvode ne priznaju u drugoj državi, obratite se našim službama za pomoć i savjetovanje.

Vlade zemalja EU-a imaju obvezu objaviti svoja nacionalna pravila, koja možete pregledati te usto saznati više o načelu „uzajamnog priznavanja" u bazi podataka TRIS za neusklađena pravila za proizvode.

Nacionalna pravila mogu se konkretno razlikovati u zahtjevima u odnosu na:

Kako biste saznali koja se tehnička pravila primjenjuju na posebne proizvode u svakoj državi članici ili pojedinosti o nadležnim tijelima unutar te države članice, pregledajte popis kontaktnih točaka za proizvodeen.

Jezici na etiketi proizvoda

Ako prodajete drugim poduzećima, a ne krajnjim potrošačima, niste se obvezni koristiti određenim jezikom za vaše proizvode. Za prodaju krajnjim potrošačima možda ćete se morati koristiti nacionalnim jezikom zemlje u koju / nacionalnim jezicima zemalja u koje želite izvoziti.

Ograničenja na temelju nacionalnih pravila

Ako vaši proizvodi ugrožavaju javni interes (posebice u pogledu zaštite zdravlja i života ljudi, životinja ili biljaka, zaštite okoliša, javne sigurnosti i javnog morala), možda vam neće biti dopušten njihov slobodan izvoz. Vaši proizvodi mogli bi biti zabranjeni ako zemlja u koju želite izvoziti može dokazati da su njezini tehnički zahtjevi nužni ili obvezni, a vaši proizvodi nisu jednakovrijedni u smislu zahtijevane razine sigurnosti.

Povezane teme

Zakonodavstvo EU

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Kontaktna točka za proizvode

Od kontaktnih točaka za proizvode možete dobiti informacije o nacionalnom zakonodavstvu povezanom s proizvodima i pomoć pri pristupu na nacionalno tržište druge države članice EU-a.

Potpora lokalnim poduzećima - Imate li pitanja o poslovanju preko granica, primjerice o izvozu ili širenju u drugu državu EU-a? Ako imate, Europska poduzetnička mreža može vam dati besplatan savjet.

Podijeli: