Navigacijska pot

Posodobitev 06/12/2017

Nepošteni pogodbeni pogoji

Predpisi EU uvajajo zahteve glede poštenosti in preglednosti potrošniških pogodb.

Za katere pogodbene pogoje se uporabljajo predpisi EU?

Spodaj navedene informacije zadevajo samo prodajo potrošnikom, ki kupujejo za osebno uporabo, ne zadevajo pa prodaje drugim podjetjem.

Zahteve EU veljajo za vse pogodbene pogoje, o katerih se prodajalec in potrošnik nista dogovorila posamično, denimo za splošne pogodbene pogoje, ki so pripravljeni vnaprej. Glavni predmet pogodbe ter razmerje med kakovostjo in ceno so izrecno izključeni.

V primeru nesoglasja glede tega, ali so bili pogodbeni pogoj dogovorjeni individualno, breme dokaza nosi prodajalec.

Pogoji v pogodbah morajo biti pošteni

Splošni pogodbeni pogoji, ki jih uporabljajo prodajalci, ne glede na to, ali se imenujejo „pogoji" ali so del pogodbe, morajo biti pošteni.

Po zakonodaji EU splošni pogodbeni pogoji ne smejo:

  • biti v nasprotju z zahtevo glede dobre vere;
  • postaviti potrošnika v slabši položaj (glede pravic in obveznosti) v primerjavi z prodajalcem oziroma ponudnikom.

Prodajalec mora ravnati v dobri veri, upoštevati upravičene interese potrošnikov in jih obravnavati pošteno in enakovredno.

Nepošteni pogodbeni pogoji niso zavezujoči

Če so posamezni pogoji v pogodbah nepošteni, niso zavezujoči za potrošnike in prodajalec se nanje ne more sklicevati, četudi potrošnik podpiše pogodbo.

Če neustrezni pogoj ni bistveni element pogodbe, je preostali del pogodbe (vendar ne neustrezni pogoj) veljaven za obe pogodbeni stranki (prodajalca in potrošnika).

Pogoji v pogodbah morajo biti pregledni

Pogodbeni pogoji morajo biti napisani v enostavnem, razumljivem jeziku. Pogodbeni pogoji morajo biti ne samo v slovnično pravilnem jeziku, temveč mora potrošnik tudi razumeti njihove ekonomske posledice.

Vse dvoumnosti se namreč razlagajo v potrošnikovo korist.

Primeri potencialno nepoštenih pogojev

Poleg splošnih zahtev glede „dobre vere" in „ravnotežja" predpisi EU vsebujejo seznam posameznih pogojev, ki jih je mogoče označiti za nepoštene.

Predstavljamo nekatere pogodbene pogoje, za katere bi lahko rekli, da niso v skladu s predpisi EU:
 

1. Odgovornost pri smrti ali poškodbi potrošnika

Pogoji izključujejo/omejujejo obveznost prodajalca, če potrošnik umre ali se poškoduje zaradi nepravilnega ravnanja/opustitve ravnanja prodajalca.

2. Nadomestilo, če prodajalec ne izpolni svojih obveznosti

Pogoji neprimerno izključujejo/omejujejo pravice potrošnikov do nadomestila, če prodajalec ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti.

3. Klavzula v korist prodajalca

Pogoji zavezujejo potrošnika, vendar prodajalcu omogočajo, da storitve ne opravi, če mu to ne ustreza.

4. Enostransko nadomestilo za odpoved

Pogoji prodajalcu omogočajo, da obdrži predplačilo, kadar potrošnik odpove pogodbo, ne omogočajo pa enakovrednega nadomestila za potrošnika, kadar pogodbo odpove prodajalec.

5. Prekomerno nadomestilo

Pogoji določajo, da mora potrošnik, ki ne izpolni pogodbene obveznosti, plačati nesorazmerno visoko nadomestilo.

6. Enostranska odpoved

Pogoji prodajalcu omogočajo enostransko odpoved pogodbe, potrošnik pa nima enake pravice.

7. Kratek odpovedni rok

Pogoji dovoljujejo prodajalcu, da brez razumnega odpovednega roka odpove pogodbo, sklenjeno za nedoločen čas, razen če za to obstajajo upravičeni razlogi.

8. Samodejno podaljšanje pogodbe za določen čas

V skladu s temi pogoji mora potrošnik obvestiti prodajalca, če ne namerava podaljšati pogodbe, vendar je rok za to nerazumno kratek.

9. Skriti pogoji

Pogoji potrošnika zavezujejo, čeprav mu niso bili jasno predstavljeni pred podpisom pogodbe.

10. Enostranske spremembe pogodbe

Pogoji prodajalcu omogočajo, da spremeni pogodbo enostransko in brez tehtnega razloga.

11. Enostranske spremembe izdelka ali storitve

Pogoji prodajalcu omogočajo, da enostransko in brez tehtnega razloga spremeni lastnosti izdelka ali storitve.

12. Nihanja cen

Prodajalec v skladu s pogoji določi končno ceno ob dobavi ali pa jo zviša, ne da bi potrošnik imel možnost odpovedi pogodbe, kadar je končna cena previsoka glede na dogovorjeno ceno ob sklenitvi pogodbe.

13. Enostranska razlaga pogodbe

V skladu s pogoji ima prodajalec izključno pravico razlage pogodbenih pogojev in pravico odločanja, ali je dobavljeno blago ali storitev v skladu z določbami pogodbe.

14. Nespoštovanje zagotovil, ki jih dajo zaposleni

Pogoji omogočajo, da se prodajalec poskuša izogniti obveznostim, ki jih je prevzelo njegovo osebje, ali pa za izpolnitev obveznosti veljajo še drugi pogoji.

15. Enostransko izpolnjevanje obveznosti

V skladu s pogoji mora kupec izpolniti svoje obveznosti, ne pa tudi prodajalec.

16. Prenos pogodbenih pravic na druge prodajalce in manj ugodni pogoji za potrošnika

Pogoji omogočajo prodajalcu, da brez soglasja potrošnika prenese pogodbene pravice in obveznosti drugam, zaradi česar je lahko potrošnik oškodovan.

17. Omejene pravice do sodne tožbe

Pogoji omejujejo pravico potrošnika, da sproži sodni postopek. Potrošnik mora zagotoviti dokaze, ki so dejansko odgovornost druge pogodbene stranke.

Nacionalni predpisi

Predpisi EU v zvezi z nepoštenimi pogodbenimi pogoji določajo minimalne standarde, ki jih je mogoče z nacionalnimi predpisi še izboljšati ali razširiti.

Več informacij v zvezi z veljavnimi predpisi je na voljo pri evropski podjetniški mreži.

Lokalna pomoč za podjetja – kontakt

Ali se vaše vprašanje nanaša na poslovanje čez mejo, na primer izvoz ali širitev v drugo državo EU? V tem primeru vam mreža Enterprise Europe Network svetuje brezplačno.

Lokalna pomoč za podjetja

Pomoč in svetovanje

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Pomoč in svetovanje

Lokalna pomoč za podjetja – kontakt

Ali se vaše vprašanje nanaša na poslovanje čez mejo, na primer izvoz ali širitev v drugo državo EU? V tem primeru vam mreža Enterprise Europe Network svetuje brezplačno. Vpišite kar največ informacij, ki bodo v pomoč svetovalcu v vašem območju in bo lahko odgovoril hitro in pravilno.

EEN-logo

Kontaktni obrazec

(Vsa polja so obvezna)
Sporočilo je bilo uspešno poslano.
Zaradi tehničnih težav vaše sporočilo ni bilo poslano. Poskusite znova pozneje.
Navedite veljaven e-naslov.

Osebni podatki

Podatki o podjetju

DaNe

Avstrija

Wien

Belgija

Brussel

Bruxelles

Namur

Bolgarija

Sofia

Češka republika

Praha

Ciper

Nicosia

Danska

Copenhagen

Estonija

Tallinn

Finska

Helsinki

Francija

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grčija

Athens

Hrvaška

Zagreb

Irska

Dublin

Islandija

Reykjavík

Italija

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Latvija

Riga

Litva

Vilnius

Luksemburg

Luxembourg

Madžarska

Budapest

Malta

Pieta`

Nemčija

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nizozemska

Den Haag

Norveška

Oslo

Poljska

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalska

Lisboa

Romunija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovaška

Bratislava

Slovenija

Ljubljana

Španija

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Švedska

Stockholm

Združeno kraljestvo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

3000/3000

Podatki na tem obrazcu se pošljejo neposredno partnerju mreže Enterprise Europe Network. Osebni podatki se uporabijo samo za pomoč svetovalcu pri odgovoru na vaše vprašanje. Po zaključku zahtevka se ne hranijo več.