Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Актуализация : 25/04/2017

Често задавани въпроси - Пренасяне на животни или растения

 • Може ли моето морско свинче да има паспорт на ЕС за домашен любимец?

  НЕ — не може. Европейският паспорт за домашни любимци е само за кучета, котки и порове. Ако имате друг домашен любимец, важи националното законодателство.

 • Нужно ли ми е разрешение, за да пътувам с пеперуда от вида „chimaera birdwing" между държави от ЕС?

  ДА - Придвижването на застрашени животински видове — включително на „chimaera birdwing" — е подложено на строг контрол. Ако искате да пътувате с пеперуда от този вид, ви е необходим сертификат.

  За да разберете дали имате нужда от разрешение, проверете в базата данни на ЕС за търговия с диви животински и растителни видовеEnglish  или се свържете с органа за прилагане на CITES (Конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна) във вашата страна.

 • Възнамерявам да взема кучето си в Ирландия, където ще се настаня да живея.  Какво ще стане, ако то не отговаря на изискванията за влизане в Ирландия?

  Кучето ви може да бъде изпратено обратно в страната на произход, поставено под карантина (на ваши разноски) за времето, необходимо, за да отговори на здравните изисквания, или, като крайна мярка, кучето ви може да бъде умъртвено.

 • Зрението ми е увредено и бих искала да пътувам със самолет от Париж до Лондон.  Мога ли да взема със себе си своето куче водач?

  ДА — Авиопревозвачът е длъжен да превозва признати кучета придружители в кабината на самолета.

 • Съществуват ли ограничения за внос на определени защитени животни или растения в ЕС?

  ДА — Някои застрашени биологични видове и части от тях са защитени в рамките на Конвенцията от Вашингтон (CITES).  Съществуват строги правила за вноса на такива видове в ЕС.

 

Вижте основната информация по темата
Пренасяне на животни или растения
Обществени консултации
  Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
  Потърсете помощ и съвети