Uslužni alati

Odabir jezika

Zastava EU-a

Navigacijski put

Izbornik

Ažurirano : 25/04/2017

Često postavljana pitanja - Putovanje sa životinjama ili biljkama

 • Je li moj zamorac obuhvaćen putovnicom EU-a za kućne ljubimce?

  Nije. Putovnica EU-a za kućne ljubimce namijenjena je samo psima, mačkama i pitomim vreticama. Ako imate druge kućne ljubimce, primjenjuje se nacionalno zakonodavstvo.

 • Je li mi za putovanje među državama članicama s leptirom vrste Ornithoptera chimaera potrebna dozvola?

  Da. Prijenos ugroženih životinjskih vrsta životinja, uključujući vrstu Ornithoptera chimaera, strogo se nadzire. Želite li putovati s tom vrstom, potrebna vam je potvrda.

  Kako biste saznali za koju vam je vrstu potrebna dozvola, pogledajte EU-ovu bazu podataka o trgovini divljim životinjama i biljkamaEnglish  ili se obratite tijelu nadležnom za provedbu Konvencije CITES English u svojoj zemlji. Obratite se nacionalnom tijelu nadležnom za provedbu Konvencije CITES.

 • Namjeravam živjeti u Irskoj i sa sobom povesti psa.  Što će se dogoditi ako pas ne ispunjuje uvjete za ulazak u Irsku?

  Moguće je da će psa vratiti u matičnu zemlju ili će ga staviti u karantenu (na vaš trošak) tijekom razdoblja potrebnog kako bi se ispunili zdravstveni uvjeti, a najduže 21 dan. U krajnjem je slučaju moguće da će psa uspavati.

 • Slabovidan sam i želio bih putovati zrakoplovom iz Pariza u London.  Mogu li sa sobom povesti psa vodiča?

  Da. Zračni prijevoznik mora priznatog psa vodiča prevesti u kabini zrakoplova.

 • Postoje li ograničenja na uvoz određenih zaštićenih životinja ili biljaka u EU?

  Da. Određene ugrožene vrste i njihovi dijelovi zaštićeni su Washingtonskom konvencijom (CITES).  Postoje stroga pravila o njihovu uvozu u EU.

 

Pogledajte najvažnije informacije o ovoj temi
Putovanje sa životinjama ili biljkama
Public consultations
  Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
  Pomoć i savjetovanje