Navigačný riadok

Aktualizované 04/2016

Aktualizované 04/2016

DPH – základné pravidlá

Ak ste spoločnosť so sídlom v EÚ, DPH sa uplatňuje na väčšinu vašich nákupov a predajov s výnimkou vývozu do krajín mimo Únie.

DPH sa platí v každej etape výrobného procesu vrátane predaja konečnému spotrebiteľovi.

Predaj tovarov alebo služieb

Pripočítajte DPH k cene tovaru alebo služieb na faktúre. Zákazník vám zaplatí celú fakturovanú sumu vrátane DPH.

Nákup tovarov alebo služieb

Ako zákazník musíte zaplatiť DPH. Obyčajne si však môžete túto daň odpočítať od DPH, ktorú účtujete svojim vlastným zákazníkom.

Pravidlá EÚ týkajúce sa DPH

V EÚ existujú štandardné pravidlá týkajúce sa DPH, ale podrobné uplatňovanie tejto dane sa môže v jednotlivých krajinách Únie líšiť.

Základné pravidlá o dani, ktoré sa uplatňujú v celej EÚ, sú obsiahnuté v smernici o DPH a súvisiacich predpisoch.

Uplatňovanie DPH

Ak podnikáte, buď ako jednotlivec, spoločnosť, obchodný partner alebo v rámci inej právnej formy, a dodávate tovar alebo poskytujete služby, musíte:

  • sa zaregistrovať na daňovom úrade v krajine EÚ, v ktorej má váš podnik sídlo, a
  • účtovať svojim zákazníkom DPH a predložiť o tom doklad daňovým orgánom.

Dodávky tovarov a poskytovanie služieb, na ktoré sa účtuje DPH, sú známe ako „zdaniteľné plnenia".

Hoci informácie na tejto stránke sa týkajú predaja, DPH sa môže uplatňovať aj na transakcie, kde nedochádza k fyzickej výmene peňazí. Je možné, že túto daň budete musieť uplatňovať aj na tovar a služby (obvykle na ich trhovú hodnotu), ktoré:

  • vymeníte za iný tovar alebo služby,
  • darujete alebo
  • prijmete na vašu osobnú spotrebu.

Odpočet DPH

Všeobecne platí, že ako podnikateľ si zvyčajne môžete odpočítať DPH, ktorú ste zaplatili pri vašich obchodných nákupoch, od dane, ktorú účtujete svojim zákazníkom. Daňovým úradom tak musíte odviesť iba rozdiel týchto súm a uviesť ich vo vašom daňovom priznaní.

Niekedy suma zaplatenej dane prevýši sumu uplatňovanej dane. V takomto prípade vám daňové úrady rozdiel (preplatok) vrátia alebo ho započítajú.

Hlbšie informácie o jednotlivých štátoch:

Výber štátu

Výber štátu


* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

Zdaňuje sa všetok predaj?

Nie. Niektoré tovary/služby sú oslobodené od DPH.

Výnimky

Niektoré dôležité kategórie tovarov/služieb, napr. vzdelávacie, zdravotnícke a finančné služby, sú oslobodené od DPH.

Pri predaji uvedených tovarov/služieb nie je možné žiadať o vrátenie DPH, ktorú zaplatíte pri nákupe tovaru/služieb priamo súvisiacich s takýmto predajom.

Je registrácia na daňové účely povinná pre všetky podniky?

Všeobecne platí, že ak je predaj súčasťou vašich obchodných činností, budete sa musieť zaregistrovať. Existujú dve výnimky:

1. Ak je predaj oslobodený od DPH, registrácia na tento účel nie je vždy povinná.

2. Vo väčšine krajín EÚ existuje systém pomoci MSP, podľa ktorého je možné podniky, ktorých celková hodnota zdaniteľného predaja tovaru/služieb neprekročí určitý ročný limit, oslobodiť od platby DPH. Tieto tzv. prahové limity sa v jednotlivých krajinách líšia. V niektorých krajinách neexistujú žiadne limity a podniky sa musia zaregistrovať hneď, ako uskutočnia zdaniteľný predaj.

Ak existuje prahový limit a celková hodnota vášho zdaniteľného predaja v danom roku ho neprekročí:

  • môžete byť oslobodení od dane a neuplatňovať DPH, ale
  • môžete sa zaregistrovať dobrovoľne - v takom prípade musíte daň uplatňovať.

Limit sa vzťahuje len na podniky, ktoré majú sídlo v danej krajine a nie na podniky so sídlom v zahraničí.

Faktúry

Ak predávate tovar/služby iným podnikom, musíte im vystaviť faktúru, a to buď v papierovej alebo elektronickej podobe.

Pri registrácii na daňové účely dostanete identifikačné číslo DPH, ktoré ste povinný uvádzať na všetkých faktúrach pre zákazníkov. Na faktúre musí byť zároveň uvedená uplatňovaná suma dane a ďalšie štandardné položky.

Sadzby DPH

Sadzby DPH pdf français Deutsch English (aktualizované dvakrát ročne - v januári a júli)

Správnosť uvedenej sadzby dane si môžete overiť na miestnom daňovom úrade danej krajiny.

Hoci sa DPH uplatňuje v celej EÚ, každý členský štát zodpovedá za stanovenie vlastnej sadzby.

V každej krajine existuje štandardná sadzba, ktorá platí pre všetky alebo väčšinu plnení. Zároveň môže existovať jedna alebo viacero znížených sadzieb, t. j. nižšie sadzby, ktoré sa uplatňujú na obmedzené množstvo plnení.

Niektoré krajiny môžu uplatniť nulovú alebo veľmi nízku sadzbu dane na určité ďalšie typy predaja.

Právne predpisy EÚ obmedzujú túto slobodu stanovovania sadzby DPH tromi spôsobmi:

  • štandardná sadzba nesmie byť nižšia ako 15 %, aj keď neexistuje nijaký maximálny limit,
  • znížená sadzba nesmie byť nižšia ako 5 %, s niekoľkými výnimkami;

Transakcia oslobodená od DPH či nulová sadzba?

Medzi týmito dvoma pojmami existuje významný rozdiel:

Nulová sadzba DPH

Ide o predaj niektorých tovarov alebo služieb, ktoré sú oslobodené od DPH, ale „s nárokom na odpočet". Na takýto predaj sa uplatňuje nulová sadzba DPH, môžete si však stále odpočítať celú daň zaplatenú pri nákupe, ktorý priamo súvisí s týmto predajom, ako je napr. vývoz či niektoré finančné služby zákazníkom mimo EÚ.

Predaj oslobodený od DPH

Ide o predaj tovarov alebo služieb, ktoré sú oslobodené od DPH, ale „bez nároku na odpočet", t. j. nemôžete si odpočítať DPH, ktorú ste zaplatili pri nákupe súvisiacom s takýmto predajom.

Súvisiace odkazy

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Vašu otázku zašleme partnerovi pre službu podpory zo siete Enterprise Europe Network. Aby vám mohol poradca tejto bezplatnej služby odpovedať včas a správne, uveďte čo najviac informácií.

Služba miestnej podpory podnikov

Pomoc a poradenstvo

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Pomoc a poradenstvo

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Vašu otázku zašleme partnerovi pre službu podpory zo siete Enterprise Europe Network. Aby vám mohol poradca tejto bezplatnej služby odpovedať včas a správne, uveďte čo najviac informácií.

EEN-logo

Kontaktný formulár

(Vyplnenie všetkých políčok je povinné)
Ďakujeme. Vaša správa bola úspešne odoslaná.
V dôsledku technických problémov nebolo možné odoslať vašu správu. Skúste znova neskôr.
Uveďte platnú e-mailovú adresu.

Osobné údaje

Údaje o spoločnosti

Belgicko

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Sofia

Česká republika

Praha

Chorvátsko

Zagreb

Cyprus

Nicosia

Dánsko

Copenhagen

Estónsko

Tallinn

Fínsko

Helsinki

Francúzsko

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grécko

Athens

Holandsko

Den Haag

Írsko

Dublin

Island

Reykjavík

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Luxembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Malta

Pieta`

Nemecko

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nórsko

Oslo

Poľsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakúsko

Wien

Rumunsko

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Slovinsko

Ljubljana

Španielsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené kráľovstvo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Stockholm

Taliansko

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

3000/3000

Informácie uvedené v tomto formulári sa zašlú priamo partnerovi siete Enterprise Europe Network. Osobné údaje uvedené vo formulári sa použijú len na účely zodpovedania otázky poradcom; údaje sa následne nebudú uchovávať.

Pomoc a poradenstvo

Obráťte sa na špecializované asistenčné útvary български čeština Dansk English

Poradenstvo o vašich právach občana EÚ/Riešenie problémov vyplývajúcich zo styku s verejnými orgánmi български čeština Dansk English