Navigačný riadok

Aktualizované : 21/09/2016

vehicles

Registrácia auta a príslušné dane

Dočasný pobyt

Ak máte trvalý pobyt vo vašom členskom štáte a bývate v inej krajine EÚ kratšie ako 6 mesiacov, nemusíte si tam zaregistrovať svoje auto ani zaň platiť dane, pretože auto zostáva zaregistrované v krajine trvalého pobytu. Možno však budete musieť zaplatiť iné dane súvisiace s používaním vášho auta v tejto krajine (cestnú daň).

Ak ste v krajine EÚ, v ktorej žijete menej ako 6 mesiacov, nezaregistrovali svoje auto, podľa zákona ho nemôžete požičiavať alebo prenajímať osobám s pobytom v tejto krajine. Takéto osoby môžu jazdiť vaším autom len vo vašom sprievode.

Svoje auto však môžete požičať priateľom alebo rodine, ktorá vás prišla navštíviť, za predpokladu, že nemajú pobyt vo vašej novej krajine.

Ak plánujete zostať v cudzej krajine viac ako 6 mesiacov, mali by ste si zmeniť aj miesto trvalého pobytu a svoje auto by ste mali zaregistrovať bezodkladne.

Presťahovanie sa do zahraničia

Ak sa sťahujete do inej krajiny EÚ (plánujete v nej zostať dlhšie ako 6 mesiacov) aj so svojím autom, budete ho v nej musieť zaregistrovať a zaplatiť všetky príslušné dane.

Svoje auto musíte zaregistrovať čo najskôr a v každom prípade najneskôr do 6 mesiacov od vášho príchodu. Mali by ste si overiť, aké dokumenty a náležitosti sú potrebné na registráciu auta.

V niektorých krajinách vám môžu priznať pri sťahovaní z jednej krajiny do druhej výnimku z platenia registračnej dane v prípade, že spĺňate nevyhnutné podmienky a lehoty. Skôr ako sa presťahujete do novej krajiny si overte, aké vnútroštátne pravidlá sa v tejto krajine uplatňujú.

Príklad

Ak vopred poznáte pravidlá, ušetríte peniaze!

Španielka Cristina si našla prácu v Portugalsku a presťahovala sa tam. Nevedela, že na registráciu vozidla má 6 mesiacov a svoje auto zaregistrovala v Portugalsku po 8 mesiacoch.

Vtedy ju informovali o tom, že keby bola auto zaregistrovala skôr, nebola by musela zaplatiť registračnú daň. Ako doplnkovú informáciu uvádzame, že v Portugalsku sa 6-mesačná lehota počíta odo dňa, kedy opustíte svoju krajinu, a nie od príchodu do Portugalska.

 

Výnimky z povinnej registrácie po 6 mesiacoch

Študenti

Ak ste v cudzej krajine len kvôli štúdiu, nemusíte si tam auto registrovať alebo platiť daň počas celej dĺžky vášho študijného pobytu. Ale ak počas vášho pobytu začnete pracovať ako študent, svoje auto musíte zaregistrovať v tejto krajine.

Skôr ako vycestujete z domovskej krajiny by ste si mali overiť, aké sú platné pravidlá v krajine vášho študijného pobytu – či potrebujete splniť nejaké administratívne náležitosti (napr. v niektorých krajinách musíte dostať potvrdenie o zápise na štúdium, ktoré musíte mať so sebou, keď jazdíte autom) alebo osobitné podmienky, aby ste nemali problémy pri policajnej kontrole.

Osobitné pravidlá sa uplatňujú v Dánsku, kde ako študent z EÚ musíte svoje auto zaregistrovať, ak váš pobyt v Dánsku počas obdobia 2 rokov presiahne 365 dní. V tomto prípade môžete požiadať dánske úrady o povolenie viesť svoje auto, ktoré je zaregistrované v inej krajine EÚ.

Príklad

Mathieu je Francúz žijúci v Belgicku, kde je na dvojročnom postgraduálnom štúdiu. So svojím autom mal nehodu, preto išiel na políciu, aby mal správu pre poisťovaciu spoločnosť. Keď polícia zistila, že Mathieu žil v Belgicku vyše roka bez registrácie svojho auta, oznámili mu, že je to nezákonné a dostane pokutu.

Mathieu však vedel doložiť, že bol na univerzite v Antverpách zaregistrovaný ako zahraničný študent z EÚ, a preto v Belgicku nemusel zaplatiť žiadne dane.

Cezhraniční pracovníci

Cezhraničný pracovník (zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba) je osoba, ktorá pracuje v jednom štáte, ale žije v inom a vracia sa domov minimálne raz za týždeň.

Ak na dochádzanie za prácou z vašej krajiny do krajiny výkonu práce používate vlastné auto, musíte ho zaregistrovať a zaplatiť za neho daň v krajine trvalého pobytu, a nie v krajine výkonu práce.

Ak používate firemné auto (zaregistrované v krajine, v ktorej pracujete), môžete ho používať na súkromné účely v krajine trvalého pobytu bez toho, aby ste ho tam museli zaregistrovať. V takom prípade by ste jazdili vo vašej krajine na zahraničných poznávacích značkách. To môže byť problém pre miestnu políciu, ktorá musí overiť, či osoby spadajúce do jej pôsobnosti zaplatili vnútroštátnu registračnú daň.

V prípade problémov môžete kontaktovať našu asistenčnú službu.

Príklad

Kiril žije v Bulharsku a v Grécku pracuje pre grécku spoločnosť. Jazdí na firemnom aute zaregistrovanom v Grécku, pričom ho využíva aj na súkromné účely v Bulharsku.

Raz ho v Bulharsku zastavila polícia a uložila mu pokutu za to, že auto nebolo zaregistrované v Bulharsku. Kiril polícii vysvetlil, že cezhraniční pracovníci majú nárok na používanie firemného auta na súkromné účely v krajine svojho trvalého pobytu, ale polícia o tomto jeho práve nevedela a napriek vysvetleniu mu pokutu uložila. Kiril sa proti rozhodnutiu odvolal a pokutu mu nakoniec zrušili.

Cezhraniční pracovníci ako samostatne zárobkovo činné osoby

Ak ste SZČO, ktorá žije v krajine A a pracuje v krajine B, môžete v krajine A používať firemné auto bez toho, aby ste ho tam museli zaregistrovať, iba ak:

  • auto kúpila vaša spoločnosť,
  • používate ho v krajine A hlavne na pracovné účely a iba príležitostne na súkromné účely,
  • vaša spoločnosť má zákonné sídlo v inej krajine.

Firemné auto musí byť zakúpené vašou spoločnosťou. Ak jazdíte vlastným autom, musíte ho zaregistrovať v krajine vášho trvalého pobytu.

V prípade problémov môžete kontaktovať našu asistenčnú službu.

Príklad

Jacob sa pred rokom presťahoval do Holandska, ale naďalej prevádzkuje svoju zubnú kliniku v Belgicku. Počas štandardnej cestnej kontroly vozidla holandská polícia zistila, že žil v Holandsku. Polícia mu uložila pokutu a povinnosť zaregistrovať svoje auto v Holandsku.

Jacob sa odvolal proti rozhodnutiu polície a vysvetlil, že jeho auto bolo zakúpené konkrétne na jeho podnikateľskú činnosť (čo dokázal predložením faktúr), je zaregistrované v Belgicku na jeho spoločnosť a okrem toho ho v Holandsku používa prevažne na služobné účely.

Po overení dokumentov holandské orgány pokutu stiahli.

 

Viac informácií o registrácii vozidla a príslušných daniach, ako aj odkazy na webové sídla vnútroštátnych orgánov nájdete na:

Výber štátu

Výber štátu

Spoločné práva vo všetkých členských štátoch EÚ


* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

Európska komisia nezodpovedá za obsah externých webových sídel.

Verejné konzultácie
Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
Pomoc a poradenstvo