Navigačný riadok

Aktualizované : 10/06/2016

health

Uplatnenie predpisu na lieky v zahraničí

Lekársky predpis vystavený lekárom vo vašej krajine je platný vo všetkých krajinách EÚ. Lieky predpísané v jednej krajine však nemusia byť dostupné v inej, resp. môžu byť inak označené.

Od 25. októbra 2013 by ste mali mať možnosť požiadať o vydanie cezhraničného predpisu, ktorý je určený na použitie v inej krajine EÚ: bol navrhnutý s cieľom pomôcť lekárnikom jednoducho pochopiť čo sa predpisuje, aké sú účinné látky požadovaného lieku a jeho dávkovanie.

Príklad

Nákup lieku v zahraničí na základe predpisu z domovskej krajiny

Anna zo Švédska bude šesť mesiacov pracovať vo Fínsku. Počas pobytu vo Fínsku bude potrebovať ďalšie balenie svojich tabletiek na spanie, preto požiada o vydanie cezhraničného predpisu. Tento lekársky predpis môže použiť vo fínskej lekárni, aby si mohla tabletky vybrať v zahraničí.

Verejné konzultácie
    Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
    Pomoc a poradenstvo

    V tomto prípade 28 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

    Retour au texte en cours.