Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Aktualizované : 29/03/2017

Roamingové poplatky

Pri používaní mobilného telefónu v iných krajinách EÚ – telefonovaní, posielaní textových správ alebo pripájaní sa na internet – je stanovená maximálna suma, ktorú vám operátor môže účtovať.

V celej EÚ sa uplatňuje tzv. roamingová eurotarifaEnglish , čo znamená, že existuje cenový limit týchto služieb, aby sa predišlo nadmerným cenám.

Maximálne tarify pre volania, textové správy a pripojenie na internet (sťahovanie údajov) sú:

 

30. apríla 2016**

15. júna 2017***

Odchádzajúce hlasové hovory (za minútu, bez DPH)

rovnaké ako vnútroštátna sadzba
+ do 0,05 EUR

nijaké dodatočné roamingové poplatky, rovnaké ako vnútroštátna sadzba 

Prichádzajúce hlasové hovory (za minútu, bez DPH)

0,0114 EUR

Odchádzajúce textové správy (za 1 správu, bez DPH)

rovnaké ako vnútroštátna sadzba
+ do 0,02 EUR

Pripojenie na internet (sťahovanie údajov, za MB*, bez DPH)

rovnaké ako vnútroštátna sadzba
+ do 0,05 EUR

* Cenový limit je stanovený za MB, ale účtovať vám budú využité kilobajty.

** Roamingový poplatok je rovnaký ako vnútroštátna sadzba + 0,05 EUR a nemôže byť vyšší než 0,19 EUR za hlasový hovor a 0,20 EUR za dátové služby. Roamingový poplatok je rovnaký ako vnútroštátna sadzba + 0,02 EUR a nemôže byť vyšší než 0,06 EUR za textovú správu.
*** Roamingové poplatky sa už nebudú uplatňovať, pokiaľ používate váš mobilný telefón v zahraničí dočasne. Poskytovatelia týchto služieb môžu stále účtovať poplatok za trvalé používanie vašej karty SIM v inej krajine.

Tieto cenové obmedzenia platia pre každého, kto sa nerozhodne pre konkrétnu službu alebo balík služieb. Váš poskytovateľ môže slobodne ponúkať lacnejšie sadzby, takže sa oplatí overiť si akciové ponuky.

Ak chcete získať viac informácií o otázkach, ktoré sa týkajú jednotlivých krajín, obráťte sa na príslušný národný regulačný orgán English .

Oznamovanie cien

Keď prechádzate hranice v rámci EÚ, váš mobilný operátor je povinný poslať vám textovú správu s oznámením o cenách za uskutočňovanie a prijímanie hovorov, odosielanie a prijímanie SMS správ a pripájanie na internet (sťahovanie údajov) v krajine EÚ, do ktorej ste práve vstúpili.

Ochrana proti „fakturačným šokom"

Na ochranu pred privysokým účtom za dátový roaming je objem dátových prenosov vo vašom mobilnom zariadení obmedzený na hodnotu 50 EUR na celom svete (alebo na rovnakú hodnotu v inej mene), ak ste sa s operátorom nedohodli na inom limite. Takisto dostanete upozornenie, keď dosiahnete 80 % dohodnutého limitu.

Príklad

Už nijaké náhodné vysoké účty za roaming

Aniko z Maďarska využíva na svojom smartfóne mnoho aplikácií: služby na prenos hudby, sociálne siete na udržiavanie kontaktov s priateľmi a mapy na vyhľadávanie obchodov a reštaurácií. Na dovolenke v Grécku si zabudla vypnúť automatické aktualizácie smartfónu. Ale nemusí sa obávať príliš vysokej faktúry: ak sa s mobilným operátorom nedohodla inak, náklady na dátový roaming budú automaticky limitované sumou 50 EUR (plus DPH).

Problémy spojené s nakupovaním online

Ak si myslíte, že váš poskytovateľ služby porušil vaše práva týkajúce sa týchto cien a podmienok pre roamingové služby:

  • obráťte sa na poskytovateľa/predajcu služby s upozornením na vaše práva a jeho povinnostiEnglish a požiadajte ho o vyriešenie problému pred tým, ako budete nútený postúpiť vec ďalej,
  • ak nie ste spokojný s jeho odpoveďou, obráťte sa na príslušné národné regulačné orgány English . Mohli by vám pomôcť vyriešiť spor. Tieto orgány v mnohých prípadoch zaviedli osobitné postupy a veci vyriešili spravodlivo a rýchlo. Na úrad môžete podať sťažnosti týkajúce sa zmluvných podmienok, kvality služieb, prístupu k sieťam a službám a roamingových služieb.

Príklad

Neplaťte poskytovateľovi služby neprimerané ceny

Dánka Birgit po návrate z dovolenky v Taliansku dostala vysokú faktúru za využívanie internetu na svojom smartfóne počas pobytu v zahraničí. Obrátila sa na svojho poskytovateľa, upozornila ho na limity a maximálne ceny podľa pravidiel EÚ a požiadala ho o preskúmanie účtovania služieb. Následne dostala od svojho poskytovateľa novú faktúru so zodpovedajúcimi úpravami vo vyúčtovaní.

Právne predpisy EÚ
Verejné konzultácie
    Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
    Pomoc a poradenstvo