Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Aktualizované : 03/11/2017

Platby, prevody a šeky

Platby, prevody a výbery hotovosti

Poplatky za medzinárodné platby v rámci EÚ

Ak v rámci uskutočňujete cezhraničnú platbu, banky by vám mali poskytnúť jasné informácie o všetkých súvisiacich poplatkoch.

Ak uskutočňujete platbu v eurách alebo švédskych korunách, nemali by si od vás účtovať viac ako za domácu transakciu v rovnakej hodnote v eurách. 

Uvedené pravidlo sa vzťahuje na všetky elektronicky spracovávané platby vrátane:

  • prevodov medzi bankovými účtami v rôznych krajinách EÚ,
  • výberov z bankomatov v krajinách EÚ,
  • platieb debetnou alebo kreditnou kartou v EÚ,
  • inkasných platieb,
  • poukázania peňažných prostriedkov.

Toto pravidlo musia dodržiavať dokonca aj banky nachádzajúce sa v krajinách EÚ mimo eurozóny.

Lehota na spracovanie elektronických platieb a prevodov

Vaše elektronické platby v rámci EÚ by sa mali uskutočniť v priebehu 1 pracovného dňa.

Príklad

Upozorňujeme, že banky si za medzinárodné platby môžu účtovať svoje domáce poplatky.

Lýdia z Talianska bola zaskočená tým, že za prevod sumy 1 000 EUR do Nemecka jej bol zaúčtovaný poplatok. Obrátila sa preto na najbližšie spotrebiteľské centrumEnglish, aby zistila, či neboli porušené jej práva podľa právnych predpisov EÚ.

Zistilo sa, že obe dotknuté banky korektne účtovali štandardné poplatky za domáce prevody. Jej talianska banka si účtovala rovnaký poplatok ako za prevod v rámci Talianska a nemecká banka rovnaký poplatok, ako by účtovala za pripísanie platby z nemeckého účtu.

Bankové poplatky sa môžu líšiť ako medzi jednotlivými bankami, tak aj medzi rôznymi členskými štátmi.

Šeky

Pravidlá EÚ o bankových poplatkoch za medzinárodné a domáce platby sa nevzťahujú na šeky.

Za výplatu šeku v inom členskom štáte sa niekedy účtujú veľmi vysoké transakčné poplatky. Okrem toho sa vo viacerých krajinách Únie šeky prestali akceptovať ako platobné prostriedky.

Verejné konzultácie
    Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
    Pomoc a poradenstvo