Navigačný riadok

Aktualizované : 21/04/2016

shopping

Platby, prevody a šeky

Platby, prevody a bankomaty

Poplatky za medzinárodné platby v eurách

Ak v rámci uskutočňujete medzinárodnú platbu v eurách, švédskej korune alebo rumunských lei, mali by vám banky poskytnúť jasné informácie o všetkých súvisiacich poplatkoch.

Nemali by si od vás účtovať viac ako za domácu transakciu v rovnakej hodnote v eurách

Uvedené pravidlo sa vzťahuje na všetky elektronicky spracovávané platby v eurách, švédskej korune alebo rumunských lei vrátane:

  • prevodov medzi bankovými účtami v rôznych krajinách EÚ,
  • výberov z bankomatov v krajinách EÚ,
  • platieb debetnou alebo kreditnou kartou v EÚ,
  • inkasných platieb,
  • poukázania peňažných prostriedkov.

Toto pravidlo musia dodržiavať dokonca aj banky nachádzajúce sa v krajinách EÚ mimo eurozóny.

Lehota na spracovanie elektronických platieb a prevodov

Vaše elektronické platby v eurách v rámci eurozóny by sa mali uskutočniť v priebehu 1 pracovného dňa.

Tieto pravidlá sa od 31. októbra 2016 rozšíria aj na krajiny, ktoré nepoužívajú euro.

Príklad

Upozorňujeme, že banky si za medzinárodné platby môžu účtovať svoje domáce poplatky.

Lýdia z Talianska bola zaskočená výškou poplatkov účtovaných za prevod sumy 1 000 EUR do Nemecka. Obrátila sa preto na najbližšie spotrebiteľské centrum English, aby zistila, či neboli porušené jej práva podľa právnych predpisov EÚ.

Zistilo sa, že obe dotknuté banky korektne účtovali štandardné poplatky za domáce prevody. Jej talianska banka si účtovala rovnaký poplatok ako za prevod v rámci Talianska a nemecká banka rovnaký poplatok, ako by účtovala za pripísanie platby z nemeckého účtu.

Bankové poplatky sa môžu líšiť ako medzi jednotlivými bankami, tak aj medzi rôznymi členskými štátmi.

Šeky

Pravidlá EÚ o bankových poplatkoch za medzinárodné a domáce platby v eurách sa nevzťahujú na šeky.

Za výplatu šeku v inom členskom štáte sa niekedy účtujú veľmi vysoké transakčné poplatky. Okrem toho sa vo viacerých krajinách Únie šeky prestali akceptovať ako platobné prostriedky.

Právne predpisy EÚ
Verejné konzultácie
Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
Pomoc a poradenstvo

V tomto prípade 28 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

Retour au texte en cours.

Belgicko, Cyprus, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Taliansko.

Retour au texte en cours.

Belgicko, Cyprus, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Taliansko.

Retour au texte en cours.