Navigačný riadok

Aktualizované 09/2015

Aktualizované 09/2015

Klasifikácia, označovanie a balenie

Nariadenie o klasifikácii, oznacovaní a balení български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) [7 MB] (tzv. nariadenie CLP) dopĺňa nariadenie REACH a zabezpečuje, že riziká vyplývajúce z chemických látok sú pracovníkom či spotrebiteľom zrozumiteľné vďaka štandardným textom a piktogramom na označeniach a kartách bezpečnostných údajov.

EÚ vyvíja systémy na poskytovanie informácií o nebezpečných chemických látkach od konca 60. rokov. Klasifikačné systémy používané v tretích krajinách sa však odlišovali.

Preto s cieľom pomôcť spotrebiteľom a uľahčiť globálny obchod prijala EÚ s nariadením CLP nové celosvetové pravidlá (globálny harmonizovaný systém), ktoré vypracovala Organizácia Spojených národov.

Nový systém podľa nariadenia CLP bude od 1. júna jediným platným systémom, ktorý musia dodržiavať všetky podniky vo všetkých krajinách EÚ.

CLP sa vás týka, ak...

Pravidlá podľa nariadenia CLP sa týkajú každého, kto dodáva nebezpečné chemické látky na trh v Európskom hospodárskom priestore (EHP). Ide o širokú škálu podnikov, nielen o výrobcov, ale aj o dovozcov a opätovných dovozcov látok alebo zmesí, výrobcov osobitného tovaru, autorov receptúr či distribútorov a maloobchodníkov. Vaše povinnosti závisia od vašej úlohy v dodávateľskom reťazci.

Ako funguje CLP?

Pred tým, ako umiestnite chemickú látku alebo zmes na trh, musíte

  • určiť ich potenciálne riziká pre ľudské zdravie a životné prostredie a zatriediť ich v súlade s identifikovanými nebezpečenstvami;
  • označiť a zabaliť nebezpečné chemické látky podľa štandardizovaného systému stanoveného v nariadení CLP, aby pracovníci a spotrebitelia vedeli o ich účinkoch ešte pred tým, ako s nimi začnú nakladať.

Ak uvediete nebezpečnú látku na trh, či už samostatne alebo vo forme zmesi, musíte oznámiť jej klasifikáciu a označenie do zoznamu klasifikácie a označovania Európskej chemickej agentúry (ECHA). Urobiť tak musíte v lehote jedného mesiaca po tom, čo po prvý krát uvediete látku (alebo zmes) na trh. Oznámenia sú bezplatné.  Ak ste dovozca, potom sa mesačná lehota počíta odo dňa, keď sa samotná látka alebo jej zmes fyzicky doviezla na colné územie EÚ.

Kedy musím klasifikovať a označovať svoje chemické látky v súlade s nariadením CLP?

Nové pravidlá pre látky podľa nariadenia CLP nadobudli účinnosť 1. decembra 2010. Avšak až do 1. júna 2015 musíte klasifikovať podľa súčasného, ako aj nového systému CLP a oznamovať obe klasifikácie vašim používateľom. Označovanie a balenie látok by malo byť v súlade s nariadením CLP.

Nové pravidlá podľa nariadenia CLP sa musia uplatniť na všetky zmesi od 1. júna 2015, avšak je možné použiť ich aj skôr (v takom prípade sú zmesi označené a balené len v súlade s nariadením CLP). Pre zmesi, ktoré sa nachádzajú v dodávateľskom reťazci (teda v predajniach) ešte pred 1. júnom 2015, sa zmena označenia a balenia môže odložiť o dva roky, do 1. júna 2017.

Ako zabezpečím súlad s nariadením CLP?

  • Identifikujte vaše funkcie a povinnosti vyplývajúce z uvedeného nariadenia: výrobca, dovozca, používateľ, distribútor, výrobca súčastí. Môžete vykonávať viac ako jednu funkciu.
  • Aktualizujte zoznam vašich látok a zmesí (vrátane látok obsiahnutých v zmesiach) a látok obsiahnutých vo výrobkoch.

Odporúčame vám naplánovať si postupy súvisiace s CLP spolu s postupmi týkajúcimi sa nariadenia REACH a právnych predpisov v oblasti biocídov English a pesticídov English , ak sa vás tieto týkajú.

Súvisiace odkazy

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Vašu otázku zašleme partnerovi pre službu podpory zo siete Enterprise Europe Network. Aby vám mohol poradca tejto bezplatnej služby odpovedať včas a správne, uveďte čo najviac informácií.

Služba miestnej podpory podnikov

Pomoc a poradenstvo

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Pomoc a poradenstvo

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Vašu otázku zašleme partnerovi pre službu podpory zo siete Enterprise Europe Network. Aby vám mohol poradca tejto bezplatnej služby odpovedať včas a správne, uveďte čo najviac informácií.

EEN-logo

Kontaktný formulár

(Vyplnenie všetkých políčok je povinné)
Ďakujeme. Vaša správa bola úspešne odoslaná.
V dôsledku technických problémov nebolo možné odoslať vašu správu. Skúste znova neskôr.
Uveďte platnú e-mailovú adresu.

Osobné údaje

Údaje o spoločnosti

Belgicko

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Sofia

Česká republika

Praha

Chorvátsko

Zagreb

Cyprus

Nicosia

Dánsko

Copenhagen

Estónsko

Tallinn

Fínsko

Helsinki

Francúzsko

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grécko

Athens

Holandsko

Den Haag

Írsko

Dublin

Island

Reykjavík

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Luxembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Malta

Pieta`

Nemecko

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nórsko

Oslo

Poľsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakúsko

Wien

Rumunsko

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Slovinsko

Ljubljana

Španielsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené kráľovstvo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Stockholm

Taliansko

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

3000/3000

Informácie uvedené v tomto formulári sa zašlú priamo partnerovi siete Enterprise Europe Network. Osobné údaje uvedené vo formulári sa použijú len na účely zodpovedania otázky poradcom; údaje sa následne nebudú uchovávať.

Pomoc a poradenstvo

Kontaktné miesto pre výrobky

Kontaktné miesto pre výrobky vám poskytne informácie o vnútroštátnych právnych predpisoch v oblasti výrobkov a pomôže pri vstupe na trhy v inom štáte EÚ.