Navigačný riadok

Aktualizované 08/2015

Aktualizované 08/2015

Označenie CE


Zdieľať 
		Zdieľať na Facebook
	
		Pridať na Twitter
	
		Zdieľať na google+
	
		Zdieľať na linkedIn

Mnohé výrobky musia mať označenie CE, aby mohli byť predávané v EHP (EÚ a na Islande, v Lichtenštajnsku a Nórsku). Toto označenie preukazuje, že výrobok bol podrobený posúdeniu a spĺňa bezpečnostné, zdravotné a environmentálne požiadavky EÚ. Platí pre všetky výrobky vyrobené v EHP, ako aj pre výrobky z iných štátov, ktoré sa predávajú v rámci EHP.

Označenie CE platí len pre výrobky, pre ktoré sú zavedené celoeurópske špecifikácie.

Aby ste mohli zobraziť toto označenie na vašom výrobku, musíte zostaviť technický spis, ktorý preukazuje, že váš výrobok spĺňa všetky celoeurópske požiadavky. Ako výrobca nesiete zodpovednosť za vyhlásenie o zhode so všetkými požiadavkami. Po udelení označenia CE budete pravdepodobne musieť poskytnúť vašim distribútorom a/alebo dovozcom všetku podkladovú dokumentáciu pre označenie CE.

Ako získať označenie CE?

Existujú rôzne postupy pre výrobcov:

1. Identifikácia požiadaviek EÚ pre váš výrobok

Celoeurópske požiadavky sú stanovené v smerniciach o jednotlivých výrobkoch alebo odvetviach výrobkov , napr.:

  • Hračky
  • Elektrické zariadenia
  • Stroje a zariadenia
  • Zdravotnícke prístroje
  • Výťahy
  • Osobné ochranné pomôcky

Tieto smernice stanovujú základné požiadavky, ktoré musia vaše výrobky spĺňať.

2. Overenie, či váš výrobok spĺňa osobitné požiadavky

Je na vás, aby ste zabezpečili, že váš výrobok spĺňa všetky požiadavky vyplývajúce z právnych predpisov EÚ. Ak pre váš výrobok existujú harmonizované európske normy English a vy ste ich vo výrobnom procese dodržali, bude sa predpokladať, že váš výrobok je v zhode s príslušnými požiadavkami stanovenými v smerniciach EÚ.

Použitie noriem je dobrovoľné, nie ste povinný ich používať. Môžete sa tiež rozhodnúť pre iné technické riešenia, ktoré spĺňajú základné požiadavky uvedené v príslušnej smernici.

3. Overenie, či váš výrobok musí prejsť skúškou notifikovaným orgánom

V súvislosti s niektorými výrobkami overujú osobitné orgány posudzovania zhody (tzv. notifikované orgány), či váš výrobok spĺňa osobitné technické požiadavky. Nie je to povinné pre všetky výrobky. V databáze Nando nájdete informácie, ktorý notifikovaný orgán máte kontaktovať vo vašom prípade.

4. Skúšanie výrobku

Ak sa pre váš výrobok nevyžaduje skúška nezávislým orgánom, je na vás, aby ste overili súlad s technickými požiadavkami. To zahŕňa odhad a zdokumentovanie možných rizík pri používaní vášho výrobku.

5. Zostavenie technického spisu

Váš technický spis by mal zahrňovať všetky dokumenty, ktoré dokazujú, že váš výrobok spĺňa technické požiadavky.

6. Použitie označenia CE a vypracovanie vyhlásenia o zhode

Nakoniec môžete označenie CE umiestniť na váš výrobok. Toto označenie musí byť viditeľné, čitateľné a nezmazateľné. Ak ste sa v rámci kroku č. 3 museli obrátiť aj na notifikovaný orgán, mali by ste na výrobku uviesť identifikačné číslo tohto orgánu. Musíte takisto vypracovať a podpísať vyhlásenie o zhode EÚ, v ktorom uvediete, že váš výrobok spĺňa všetky požiadavky vyplývajúce z právnych predpisov.

Dovozcovia

Zatiaľ čo výrobcovia sú zodpovední za zhodu výrobku s požiadavkami smerníc EÚ a umiestnenie označenia CE, dovozcovia musia zabezpečiť, že výrobky, ktoré umiestňujú na trh, spĺňajú príslušné požiadavky a nepredstavujú riziko pre európsku verejnosť. Povinnosťou dovozcu je overiť, či výrobca mimo EÚ podnikol všetky nevyhnutné kroky a či je príslušná dokumentácia k dispozícii na vyžiadanie.

Distribútori

Distribútori musia mať základné poznatky o požiadavkách vyplývajúcich z právnych predpisov – vrátane toho, ktoré výrobky musia mať označenie CE a sprievodné doklady – a mali by byť schopní identifikovať výrobky, ktoré zjavne nie sú v súlade. Musia byť taktiež schopní preukázať vnútroštátnym orgánom, že konali s náležitou starostlivosťou a mať potvrdenie od výrobcu alebo dovozcu, že sa prijali potrebné opatrenia. Ďalej musí byť distribútor schopný vnútroštátnym orgánom pomôcť pri ich úsilí získať požadovanú dokumentáciu.

Služba miestnej podpory podnikov

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Vašu otázku zašleme partnerovi pre službu podpory zo siete Enterprise Europe Network . Aby vám mohol poradca tejto bezplatnej služby odpovedať včas a správne, uveďte čo najviac informácií.

EEN-logo

Kontaktný formulár

(Vyplnenie všetkých políčok je povinné)
Ďakujeme. Vaša správa bola úspešne odoslaná.
V dôsledku technických problémov nebolo možné odoslať vašu správu. Skúste znova neskôr.
Uveďte platnú e-mailovú adresu.

Osobné údaje

Údaje o spoločnosti

Krajina

Belgicko

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Česká republika

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Chorvátsko

Zagreb

Cyprus

Nicosia

Dánsko

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estónsko

Tallinn

Fínsko

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Francúzsko

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Grécko

Athens

Holandsko

Den Haag

Nieuwegein

Írsko

Dublin

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Luxembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Malta

Pieta`

Nemecko

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Nórsko

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Poľsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakúsko

Wien

Rumunsko

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Prešov

Slovinsko

Ljubljana

Španielsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené kráľovstvo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Taliansko

Firenze

Milano

Napoli

Pieta

Roma

Torino

Venezia

3000/3000

Informácie uvedené v tomto formulári sa zašlú priamo partnerovi siete Enterprise Europe Network. Osobné údaje uvedené vo formulári sa použijú len na účely zodpovedania otázky poradcom; údaje sa následne nebudú uchovávať.

Pomoc a poradenstvo

Kontaktné miesto pre výrobky

Kontaktné miesto pre výrobky vám poskytne informácie o vnútroštátnych právnych predpisoch v oblasti výrobkov a pomôže pri vstupe na trhy v inom štáte EÚ.