Navigačný riadok

Aktualizované 06/12/2017

Chybné výrobky

Ste zodpovedný za chyby vašich výrobkov. Ak spôsobia škodu vašim zákazníkom, napríklad smrť, zranenie alebo materiálne škody na osobných veciach (nad 500 EUR), môže to pre vás mať vážne následky.

Chybovosť vašich výrobkov je určená nedostatkom bezpečnosti, ktorú spotrebitelia oprávnene očakávajú, a nie ich vhodnosťou na použitie.

Venujte pozornosť:

 • výrobe konečného výrobku,
 • výrobe súčastí, ktoré sa majú začleniť do iného výrobku,
 • dovozu výrobku do EÚ na účel ďalšieho predaja.

Ak je za bezpečnosť toho istého výrobku zodpovedných viacero spoločností, poškodená strana môže začať súdne konanie proti ktorejkoľvek z nich.

Zodpovednosť za výrobky sa uplatňuje aj v prípade elektrickej energie a poľnohospodárskych produktov. Vaša kúpna zmluva nemôže obsahovať ustanovenia, ktoré obmedzia vašu zodpovednosť za chybný výrobok.

Ako si uplatniť nápravu ako poškodená strana

Na uplatnenie nároku na náhradu škody musí poškodená strana preukázať, že:

 • škoda vznikla,
 • výrobok bol chybný,
 • medzi chybou a škodou je kauzálny vzťah.

Prípady vylúčenia zodpovednosti za škodu

Zodpovednosť za škodu sa vylúči, ak preukážete, že:

 • ste výrobok na trh neuviedli,
 • ste príslušný výrobok nevyrobili na predaj,
 • chyba, ktorá škodu spôsobila, neexistovala v čase, keď bol výrobok uvedený na trh,
 • chyba vznikla len preto, lebo váš výrobok musel spĺňať povinné technické požiadavky,
 • podľa najnovších vedeckých a technických noriem nikto chybu v čase uvedenia výrobku na trh nemohol predvídať,
 • ste vyrobili len jednu súčasť, pričom chyba je výsledkom návrhu konečného výrobku.

Poškodená strana má trojročnú lehotu na uplatnenie náhrady škody, ktorá začína plynúť v deň, keď zistila:

 • škodu,
 • chybu,
 • totožnosť výrobcu.

Ak je výrobok na trhu 10 rokov, za škody ním spôsobené nezodpovedáte, okrem prípadu, ak niekto počas tohto obdobia žiadal od vás náhradu škody.

Vyhľadávanie nebezpečných výrobkov: RAPEX

Vnútroštátne orgány EÚ môžu (stiahnutím výrobkov z trhu alebo zákazom predaja) , ktoré predstavujú . Výrobcovia môžu takisto svoje výrobky stiahnuť z predaja. Vo všetkých prípadoch sú uskutočnené opatrenia zaznamenané v databáze English . RAPEX nezahŕňa opatrenia proti poľnohospodárskym produktom, ani proti farmaceutickým a zdravotníckym pomôckam.

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Služba miestnej podpory podnikov

Pomoc a poradenstvo

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Pomoc a poradenstvo

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network. Aby vám mohol váš miestny poradca odpovedať včas a správne, uveďte čo najviac informácií.

EEN-logo

Kontaktný formulár

(Vyplnenie všetkých políčok je povinné)
Ďakujeme. Vaša správa bola úspešne odoslaná.
V dôsledku technických problémov nebolo možné odoslať vašu správu. Skúste znova neskôr.
Uveďte platnú e-mailovú adresu.

Osobné údaje

Údaje o spoločnosti

ÁnoNie

Belgicko

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Sofia

Česká republika

Praha

Chorvátsko

Zagreb

Cyprus

Nicosia

Dánsko

Copenhagen

Estónsko

Tallinn

Fínsko

Helsinki

Francúzsko

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grécko

Athens

Holandsko

Den Haag

Írsko

Dublin

Island

Reykjavík

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Luxembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Malta

Pieta`

Nemecko

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nórsko

Oslo

Poľsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakúsko

Wien

Rumunsko

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Slovinsko

Ljubljana

Španielsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené kráľovstvo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Stockholm

Taliansko

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

3000/3000

Informácie uvedené v tomto formulári sa zašlú priamo partnerovi siete Enterprise Europe Network. Osobné údaje uvedené vo formulári sa použijú len na účely zodpovedania otázky poradcom; údaje sa následne nebudú uchovávať.