Navigačný riadok

Poznáte vaše práva občana EÚ? Otestujte si svoje vedomosti v našom kvíze.

Aktualizované : 04/05/2015

vehicles

Rozsah poistenia motorového vozidla v zahraničí

Zavinil/a som dopravnú nehodu

Nezabudnite - ak potrebujete pomoc, v ktorejkoľvek krajine môžete z ktoréhokoľvek telefónu zavolať bezplatne na číslo 112. English

Záznam o nehode

Vyplňte európsky záznam o dopravnej nehode. Tento štandardizovaný dokument je totožný vo väčšine krajín EÚ. Slúži na zaznamenanie údajov a uľahčuje urovnanie nárokov na náhradu škody.

Zranené osoby (vy alebo ostatní)

Vaša domáca poistka vás bude vždy kryť, ak pri dopravnej nehode niekoho zraníte (škody tretích osôb) v ktorejkoľvek krajine EÚ.

Poistné krytie iných druhov škôd, ako sú zranenia vodiča (poistenie vodiča vozidla), požiar, krádež a ďalšie, ktoré sa prihodia v zahraničí, nebýva štandardne súčasťou zákonného poistenia.

Skontrolujte si vo svojej poisťovni pred vycestovaním, čo vaša poistka kryje.

Vaša zákonná poistka kryje škody spôsobené pasažierom cestujúcim vo vašom aute (mimo vodiča). Vo väčšine krajín EÚ si takisto môžete dokúpiť dodatočné poistenie vodiča motorového vozidla.

Škody - výšky

Poistné krytie je limitované výškou škody uvedenej vo vašej poistnej zmluve.

Právne predpisy EÚ garantujú minimálne výšky poistného krytia. Preto, ak sa stanete účastníkom dopravnej nehody v inej krajine EÚ, budete krytý minimálne do tejto výšky škody:

zranenia osôb:

  • 1 000 000 EUR za poškodenú osobu, alebo
  • 5 000 000 EUR za jednu žiadosť o náhradu škody (bez ohľadu na počet poškodených osôb).

škody na majetku:

  • 1 000 000 EUR za jednu žiadosť o náhradu škody (bez ohľadu na počet poškodených osôb).

V prípade, že ste poistku uzatvorili v krajine uplatňujúcej vyššie minimálne poistné krytie ako krytie garantované EÚ, budete do tejto výšky krytý v rámci celej EÚ.

Ak spôsobená škoda presiahne stanovené minimálne sumy krajiny, kde sa nehoda stala a vaša poistka neposkytuje vyššie krytie, rozdiel budete musieť zaplatiť vy.

Viac informácií o právnych predpisoch týkajúcich sa nehôd a výšky škody:

Výber štátu

Výber štátu

Spoločné práva vo všetkých členských štátoch EÚ


* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

Preverte si, či vaša poisťovňa ponúka neobmedzené poistné krytie najmä pre prípad zranenia osôb.

Právne predpisy EÚ takisto garantujú, že dostanete najvyššie dostupné poistné krytie zodpovednosti za škodu - pozri príklad.

Príbeh

Právne predpisy EÚ vám priznávajú maximálnu sumu poistného krytia zodpovednosti za škody

Vaša domovská krajina uplatňuje dohodnuté minimálne európske krytie zodpovednosti vo výške 1 000 000 EUR za materiálne škody. Spôsobíte nehodu v inej krajine, kde je minimálne povinné krytie 1 200 000 EUR. Odhad materiálnych škôd sa vyšplhal na 1 100 000 EUR, t. j. o 100 000 viac, ako je limit vo vašej krajine.

Napriek tomu, že ste si so svojou poisťovňou nedohodli vyššie krytie, budete krytý do výšky 1 100 000 EUR, pretože sa podľa právnych predpisov EÚ uplatní najvýhodnejšie krytie - v tomto prípade krytie uplatniteľné v krajine, kde sa stala nehoda.

Dopravnú nehodu som nezavinil/a

Nezabudnite - ak potrebujete pomoc, v ktorejkoľvek krajine môžete z ktoréhokoľvek telefónu zavolať bezplatne na číslo 112. English

Náhrada škody v zahraničí

Svoju žiadosť o náhradu škody si môžete uplatniť v poisťovni français English osoby, ktorá nehodu zavinila.

Náhrada škody po návrate domov

Máte 2 možnosti:

Príbeh

Zistite si, kde je pre vás uplatnenie nároku najjednoduchšie

Ignacio je Španiel, ktorý sa stal účastníkom dopravnej nehody počas výletu v Nemecku. Keďže Ignacio nehovorí po nemecky, bolo preňho náročné uplatniť si nárok na náhradu škody v Nemecku.

Rozhodol sa požiadať o náhradu škody vnútroštátny orgán pre náhradu škody v Španielsku po svojom návrate, čím sa vyhol jazykovej bariére.

Verejné konzultácie
Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
Pomoc a poradenstvo

V tomto prípade 27 členských štátov EÚ a Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

Retour au texte en cours.