Navigačný riadok

Aktualizované : 12/07/2016

vehicles

Prenájom vozidla v zahraničí

Rezervácia vopred

Ak ste si rezervovali prenájom vozidla v rámci (online, telefonicky alebo poštou), nemáte automaticky právo na zrušenie objednávky a náhradu ceny, hoci podmienky a pravidlá autopožičovne to môžu umožňovať.

V prípade kúpy tovaru na diaľku (cez internet, telefonicky alebo poštou) máte 14-dňovú lehotu na vrátenie tovaru bez toho, aby ste museli udať dôvod. Pri prenájme vozidla však túto možnosť nemôžete využiť.

Prenájom auta v krajine mimo EÚ

Ak máte pobyt v EÚ a prenajmete si auto v krajine mimo EÚ (napr. vo Švajčiarsku), pri jazde v krajinách EÚ sa budú uplatňovať osobitné pravidlá.

Ak chcete cestovať s prenajatým autom v EÚ aj tretích krajinách, napr. zo Švajčiarska do Francúzska, Nemecka, Rakúska alebo Talianska, musíte to vopred oznámiť autopožičovni. Aby boli dodržané colné predpisy EÚ, môžu vám poskytnúť auto prihlásené v EÚ. Väčšina autopožičovní vo Švajčiarsku má v ponuke pre obyvateľov EÚ autá s evidenčnými číslami EÚ v záujme dodržiavania colných predpisov Únie – mali by ste si to však overiť vo vašej autopožičovni.

Autopožičovňa musí zabezpečiť, aby auto bolo v súlade s colnými a dopravnými predpismi krajiny, do ktorej cestujete. Napríklad vo Francúzsku výbava auta musí obsahovať test na dychovú skúšku, zatiaľ čo v Nemecku a Rakúsku sú zimné pneumatiky povinné počas niektorých mesiacov roka.

Lízing vozidla

Lízing, t. j. dlhodobý prenájom vozidla s možnosťou jeho odkúpenia na konci zmluvného obdobia, môže byť problematický, ak sa chystáte s takýmto vozidlom presťahovať do inej krajiny.

Zo zákona je každý majiteľ auta povinný svoje vozidlo poistiť a prihlásiť do evidencie v krajine svojho bydliska. V prípade lízingu sa môžete stretnúť s problémami, ak vaše poistenie nebude platné v novej krajine.

Lízingová spoločnosť vám tiež nemusí schváliť evidenciu vozidla v inom členskom štáte EÚ.

Platnosť vodičského preukazu

Na prenájom a používanie vozidla v inom členskom štáte EÚ budete potrebovať platný vodičský preukaz (platný v krajine prenájmu vozidla).

Verejné konzultácie
Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
Pomoc a poradenstvo

V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

Retour au texte en cours.