Navigačný riadok

Aktualizované : 21/12/2015

vehicles

Prenájom vozidla v zahraničí

Rezervácia vopred

Ak ste si rezervovali prenájom vozidla v rámci (online, telefonicky alebo poštou), nemáte automaticky právo na zrušenie objednávky a náhradu ceny, hoci podľa podmienok a pravidiel autopožičovne to môže byť možné.

Na prenájom auta sa nevzťahujú pravidlá EÚ, podľa ktorých máte 14 dní na vrátenie tovaru a služieb kúpených na diaľku (online, telefonicky alebo poštou) bez udania dôvodu.

Lízing vozidla

Lízing, t. j. dlhodobý prenájom vozidla s možnosťou jeho odkúpenia na konci zmluvného obdobia, môže byť problematický, ak sa chystáte s takýmto vozidlom presťahovať do inej krajiny.

Zo zákona je každý majiteľ auta povinný svoje vozidlo poistiť a prihlásiť do evidencie v krajine svojho bydliska. V prípade lízingu sa môžete stretnúť s problémami, ak vaše poistenie nebude platné v novej krajine.

Lízingová spoločnosť vám takisto nemusí schváliť registráciu vozidla v inom členskom štáte EÚ.

Platnosť vodičského preukazu

Na prenájom a používanie vozidla v inom členskom štáte EÚ budete potrebovať platný vodičský preukaz (t. j. platný v krajine prenájmu vozidla).

Verejné konzultácie
    Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
    Pomoc a poradenstvo

    V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

    Retour au texte en cours.