Podnikanie
Posledná kontrola: 22/05/2019

O tejto webovej lokalite

Vaša Európa je webová lokalita EÚ, ktorej cieľom je uľahčiť riešenie rôznych situácií, ak sa nachádzate v inom členskom štáte EÚ , a to bez zbytočných nepríjemností a byrokratických prieťahov.

Môže ísť o zmenu pobytu, život, štúdium, prácu, nákup alebo jednoducho cestu do zahraničia. V prípade spoločností, napríklad podnikanie v inom štáte.

Ako občan EÚ alebo občan Islandu, Lichtenštajnska a Nórska máte v týchto situáciách určité práva. Ak však krajina doposiaľ neuplatnila príslušné právne predpisy EÚ v celom rozsahu, môže sa stať, že vám ich niekedy nepriznajú automaticky.

Aké informácie nájdete na tejto webovej lokalite?

Vaša Európa ponúka:

Krajiny resp. občania, ktorých sa tieto práva týkajú

Informácie na tejto webovej lokalite sú určené v prvom rade štátnym príslušníkom krajín EÚ a ich rodinným príslušníkom (vrátane rodinných príslušníkov, ktorí nie sú občanmi EÚ).

Vo väčšine prípadov sa práva uvedené na portáli Vaša Európa uplatňujú vo všetkých členských štátoch EÚ, ako aj na Islande, v Lichtenštajnsku a Nórsku.

V niektorých prípadoch platia aj vo Švajčiarsku, ktoré síce podpísalo určité zmluvy s EÚ, avšak nie s ostatnými krajinami.

Na každej stránke portálu Vaša Európa nájdete presne uvedené, na ktoré krajiny alebo štátnych príslušníkov sa dané informácie vzťahujú.

Medzi členské štáty EÚ patria:

Rakúsko

Estónsko

Taliansko

Portugalsko

Belgicko

Fínsko

Lotyšsko

Rumunsko

Bulharsko

Francúzsko

Litva

Slovensko

Chorvátsko

Nemecko

Luxembursko

Slovinsko

Cyprus

Grécko

Malta

Španielsko

Česká republika

Maďarsko

Holandsko

Švédsko

Dánsko

Írsko

Poľsko

Spojené kráľovstvo

O autoroch portálu

Informácie na portáli Vaša Európa poskytujú príslušné útvary Európskej komisie a sú doplnené údajmi orgánov jednotlivých členských štátov.

Webová lokalita má dve časti:

V časti venovanej občanom nájdete reálne príklady zo života občanov EÚ. Mená a štátne príslušnosti sú fiktívne.

Dostupné jazyky

Portál Vaša Európa poskytuje informácie vo všetkých úradných jazykoch EÚ a časť o podnikoch je dostupná aj v nórčine.

Môže sa stať, že v dôsledku prebiehajúceho prekladu nebudú niektoré informácie v určitom okamihu prístupné vo vami zvolenom jazyku.

Ak je to možné, informácie týkajúce sa konkrétnych krajín sa poskytujú v úradnom jazyku príslušnej krajiny a v angličtine.

Európska komisia nezodpovedá za jazykovú politiku externých webových lokalít.

Vytváranie odkazov na portál Vaša Európa

V prípade, ak chcete vytvoriť odkaz na portál Vaša Európa, mali by ste dodržať tieto pravidlá pre vytváranie odkazov:

Pravidelne overujeme, či sú odkazy na našu webovú lokalitu v súlade s týmito pravidlami.

Propagácia portálu Vaša Európa

Ak chcete prispieť k propagácii portálu Vaša Európa, môžete využiť naše viacjazyčné propagačné materiály.

Ochrana osobných údajov

Portál Vaša Európa dodržiava politiku ochrany súkromia používateľov a pravidlá o ochrane osobných údajov, ktorými sa riadi webová lokalita Europa.

Ak využijete pomoc asistenčných služieb dostupných prostredníctvom portálu Vaša Európa, budú vám poskytnuté informácie o ich osobitných podmienkach ochrany osobných údajov.