Navigačný riadok

Zdieľať 
	Zdieľať na Facebook
  
	Pridať na Twitter 
  
	Zdieľať na google+
  
	Zdieľať na linkedIn

Nakupovanie

Aktualizované : 14/03/2014

Záručné lehoty

Od 13. júna 2014 sa v celej EÚ začnú uplatňovať nové pravidlá týkajúce sa práv spotrebiteľov. Prečítajte si informácie o vašich nových právach English a ďalších zmenách.

Dvojročná záručná lehota

Ak nakupujete v EÚ, máte nárok na dvojročnú záruku, v rámci ktorej môžete požiadať o opravu alebo výmenu tovaru, ktorý má určitú chybu alebo nezodpovedá opisu. Ak tovar nie je možné opraviť alebo vymeniť v primeranom čase alebo primeraným spôsobom, môžete požiadať o vrátenie kúpnej ceny alebo zľavu.

Dvojročná záručná lehota začína odo dňa doručenia tovaru, pričom predajcu musíte informovať o prípadných chybách do dvoch mesiacov od ich zistenia.

Zodpovednosť za tovar v prípade reklamácie nesie vždy predajca a v niektorých krajinách EÚ môžete žiadať o nápravu priamo výrobcu.

Príbeh

Nedostatočnú zhodu výrobku nie je vždy možné odhaliť na prvý pohľad

Miro si cez internet kúpil laptop, ktorý zdanlivo nemal žiadnu chybu. Po vyše roku však zistil, že predajca mu poslal laptop s menšou pamäťou, ako si objednal.

Napriek tomu, že nešlo o okamžite zjavný problém a laptop stále fungoval, nezodpovedal opisu.  Mirovi sa preto podarilo získať od predajcu vrátenie kúpnej ceny.

Dodatočná záruka predajcu

Obchodníci vám často ponúknu záruku, ktorá je už započítaná v cene výrobku alebo za príplatok. Táto záruka nenahrádza minimálnu dvojročnú záruku, na ktorú máte nárok zo zákona.

To isté platí aj v prípade, že vám v obchode ponúknu nový výrobok za lepšiu cenu „bez záruky“. Znamená to, že predajca vám neposkytne dodatočnú záruku. Ak je výrobok chybný alebo nezodpovedá opisu, stále máte dva roky na to, aby ste ho reklamovali.

Príbeh

Jednoročná záruka výrobcu neskracuje dvojročnú zákonnú záruku

Katarína si kúpila fén so šesťmesačnou zárukou predajcu.

Keď sa jej po ôsmich mesiacoch pokazil, odniesla ho naspäť do obchodu. Predavač jej oznámil, že jej záruka vypršala a tým pádom nemá nárok na vrátenie peňazí.

Katarína ho však správne upozornila na to, že podľa právnych predpisov EÚ o ochrane spotrebiteľa má nárok na dvojročnú záruku a že šesťmesačná záruka predajcu bola len doplnkovou ochranou.

Použitý tovar

Ak kupujete tovar z bazáru, môžete sa s predajcom dohodnúť na kratšej záručnej lehote, ktorá by nemala trvať menej ako rok. Tieto podmienky však musia byť jasne dohodnuté v čase kúpy.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Máte nevyriešený problém?

Footnote

V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

Retour au texte en cours.