Navigačný riadok

Aktualizované : 20/06/2016

vehicles

Kúpa vozidla v zahraničí

Porovnanie cien

Kúpiť vozidlo môžete v ktoromkoľvek štáte EÚ.

Pri porovnávaní cien jednotlivých modelov v rôznych krajinách nezabudnite zobrať do úvahy rozdiely vo výbave. Technické vybavenie vozidla (klimatizácia, kúrenie atď.) sa môže líšiť v závislosti od miesta predaja.

Predtým, ako kúpite vozidlo v zahraničí, informujte sa o pravidlách týkajúcich sa DPH.

Pravidlá týkajúce sa DPH na kúpu vozidla v inom členskom štáte EÚiné ako pre bežný tovar. Rozdiel spočíva aj v tom, či ide o ojazdené alebo nové vozidlo a či ho kupujete od súkromnej osoby alebo predajcu automobilov.

Kúpa vozidla od súkromnej osoby

Právne predpisy o ochrane spotrebiteľa sa neuplatňujú na súkromný predaj, preto by ste si pri tejto forme kúpy vozidla mali dávať obzvlášť pozor.

Uistite sa, že máte všetky potrebné informácie o súkromnom predajcovi vrátane kontaktných údajov.

Zo zákona musí vozidlo:

  • byť uspokojivej kvality,
  • zodpovedať opisu,
  • byť vhodné na používanie.

Nové vozidlá budú mať v porovnaní s ojazdenými vozidlami vyšší štandard kvality. Právne predpisy však pripúšťajú, že vozidlá z druhej ruky nemusia byť 100 % bezchybné.

Prevoz nového vozidla

Pri kúpe nového vozidla v inom členskom štáte EÚ, ktoré ešte nie je prihlásené do evidencie v krajine vášho bydliska, musíte starostlivo uvážiť jeho prevoz späť domov:

  • Nové auto môžete odtiahnuť na prívese za plne poisteným a registrovaným vozidlom.
  • Môžete si najať špecializovanú spoločnosť na prevoz automobilov.
  • Auto si môžete priviezť po vlastnej osi. V takomto prípade budete potrebovať platné poistenie (pre všetky krajiny, cez ktoré budete s vozidlom prechádzať) a dočasnú prevoznú značku. Prevoznú značku získate v krajine, v ktorej ste vozidlo kúpili - potrebné informácie by ste mali získať od predajcu vozidla. Najskôr si však overte, či vám prevoznú značku uznajú vo všetkých krajinách, cez ktoré budete s vozidlom prechádzať.

O vydanie trvalých značiek musíte požiadať v krajine, v ktorej vozidlo prihlasujete do evidencie.

Hlbšie informácie o jednotlivých štátoch:

Výber štátu

Výber štátu

Spoločné práva vo všetkých členských štátoch EÚ


* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

 

Verejné konzultácie
Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
Pomoc a poradenstvo

V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

Retour au texte en cours.