Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Posledná kontrola : 25/04/2017

Najčastejšie otázky - Cestovné doklady občanov EÚ

 • Som z Portugalska a plánujem letnú dovolenku na Cypre. Môžem použiť môj vodičský preukaz ako preukaz totožnosti počas hraničnej kontroly?

  NIE – vodičský preukaz nie je cestovný doklad. Budete teda potrebovať platný občiansky preukaz alebo pas.

 • Som nemecký občan a plánujem výlet do Spojeného kráľovstva.  Keďže táto krajina nie je členom schengenského priestoru, môžem na vstup použiť nemecký preukaz totožnosti alebo musím predložiť svoj pas?

  Ako občan môžete pri vstupe do Spojeného kráľovstva a samozrejme do akejkoľvek inej krajiny EÚ predložiť váš oficiálny nemecký preukaz totožnosti.  Nemusíte predložiť svoj pas.

 • Za akých podmienok mi ako občanovi EÚ možno odoprieť vstup do inej krajiny EÚ?

  Vstup do inej krajiny EÚ vám možno odoprieť, ak predstavujete vážnu hrozbu pre verejný poriadok, verejnú bezpečnosť alebo verejné zdravie.  Ak sa tak stane, musíte byť informovaný o dôvodoch a spôsobe, ako podať proti tomuto rozhodnutiu opravný prostriedok.

 • Čo môžem urobiť, ak moje právo vstúpiť do inej krajiny EÚ je zamietnuté v mieste vstupu?

  Ak je vaše právo vstúpiť do inej krajiny EÚ zamietnuté, mali by ste sa obrátiť na veľvyslanectvo alebo konzulát vašej krajiny v štáte, do ktorého chcete vstúpiť.

Získať hlavné informácie o tejto téme
Cestovné doklady občanov EÚ
Právne predpisy EÚ
Verejné konzultácie
  Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
  Pomoc a poradenstvo