Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Aktualizované : 12/04/2017

Platnosť a uznávanie vodičského preukazu

Vodičské preukazy vydané v EÚ

Ak bol váš vodičský preukaz vydaný v niektorej z krajín EÚ, platí v celej EÚ a môžete ho používať, ak:

  • je platný,
  • máte dostatočný vek na vedenie motorového vozidla príslušnej skupiny,
  • jeho platnosť nie je pozastavená alebo obmedzená a nebol odobratý vo vydávajúcej krajine.

V prípade záujmu si ho môžete vymeniť za vodičský preukaz z krajiny EÚ, do ktorej ste sa presťahovali. Nie je to však podmienkou (s výnimkou niektorých prípadov).

Štandardný formát

Od 19. januára 2013 majú všetky nové vodičské preukazy vydané v EÚ štandardný formát plastového preukazu s fotografiou vo veľkosti kreditnej karty, ktorého súčasťou sú aj nové bezpečnostné prvky.

Stále môžete používať e xistujúci vodičský preukaz, ale pri obnovení jeho platnosti vám bude vymenený za preukaz v novom formáte (alebo najneskôr do roku 2033).

Ste držiteľom vodičského preukazu bez časového obmedzenia? Ak áno, policajné orgány domovskej krajiny vás budú informovať o tom, kedy si ho máte vymeniť za nový.

Viac informácií o jednotnom vodičskom preukaze EÚ.

V Európe sa používa vyše 110 typov vodičských preukazov, ktoré platia v EÚ.

Viac informácií o vašom type vodičského preukazu vrátane tvaru, bezpečnostných prvkov a oprávnení a skupín, ktoré sú na ňom uvedené.

Vzájomné uznávanie

V EÚ sa uznávajú všetky vodičské preukazy vydané v členských štátoch, či už v novom alebo starom formáte.

Skupiny AM, A1, A2, A, B, BE, B1, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE sú tiež uznávané v iných krajinách EÚ.

Ak sa presťahujete do inej krajiny EÚ, zvyčajne si nebudete musieť vymeniť svoj preukaz.

Svoj vodičský preukaz môžete používať počas celého obdobia jeho platnosti.

Platnosť v iných krajinách EÚ

10 rokov 15 rokov
Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Taliansko, Španielsko, Maďarsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Holandsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo Rakúsko, Cyprus, Nemecko, Dánsko, Fínsko, Grécko, Francúzsko, Poľsko, Slovensko

Keď sa skončí platnosť vášho vodičského preukazu, musíte si ju obnoviť v krajine, v ktorej máte obvyklý pobyt .

Váš nový vodičský preukaz môže mať iné obdobie platnosti a bude podliehať všetkým obmedzeniam /podmienkam, ktoré sa uplatňujú vo vašej novej krajine.

Dočasné vodičské preukazy

Dočasné vodičské preukazy alebo medzinárodné vodičské preukazy (alebo osvedčenia vydané vo vašej domovskej krajine) nemusia byť uznané v iných krajinách EÚ.

Vzhľadom na to, že sa tieto dokumenty vydávajú len v niektorých krajinách, nevzťahujú sa na ne nové pravidlá EÚ.

Uznávanie vodičských preukazov EÚ vydaných výmenou za vodičský preukaz krajiny, ktorá nie je členom EÚ

Ak vám bol váš terajší vodičský preukaz EÚ vystavený ako náhrada za pôvodný, vydaný v krajine mimo EÚ, a chcete sa presťahovať do inej krajiny EÚ, nie je isté, že váš vodičský preukaz bude uznaný. Rozhodnutie je vo výlučnej kompetencie každej krajiny EÚ.

Informujte sa u miestnych orgánov vo vašej novej krajine o podmienkach uznávania vodičských preukazov vydaných v krajinách, ktoré nie sú členmi EÚ.

Vodičský preukaz EÚ, ktorý vám bol vydaný výmenou za pôvodný preukaz vydaný mimo EÚ, by mal obsahovať kód krajiny, ktorá pôvodný preukaz vydala (napríklad 70.0123456789.NL).

Zoznámte sa s platnými pravidlami a informáciami a/alebo si pozrite webové sídlo príslušných orgánov vo vašej novej krajine :

Výber štátu

* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

Európska komisia nezodpovedá za obsah externých webových sídel.

Príklad

Angeles je Čiľanka, ktorá sa pred niekoľkými rokmi presťahovala do Španielska. Keďže Španielsko uznáva čilské vodičské preukazy, Angeles si mohla po splnení niekoľkých administratívnych formalít vymeniť svoj vodičský preukaz za španielsky.

S týmto novým vodičským preukazom môže jazdiť po celom území EÚ. Ak sa však presťahuje do inej krajiny EÚ, bude si musieť overiť, či nová krajina jej španielsky vodičský preukaz uzná.

Ak jej nová krajina automaticky uznáva čilské vodičské preukazy, bude môcť naďalej používať svoj španielsky vodičský preukaz. Ak nie, bude musieť vo svojej novej krajine pravdepodobne požiadať o formálne uznanie svojho čilského vodičského preukazu alebo o jeho výmenu.

Verejné konzultácie
    Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
    Pomoc a poradenstvo