Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Aktualizované : 07/07/2017

Platnosť a uznávanie vodičského preukazu

Vodičské preukazy EÚ

Vodičský preukaz vydaný v jednej krajine EÚ sa uznáva za platný v celej Únii.  

Ak sa presťahujete do inej krajiny EÚ, zvyčajne si nebudete musieť vymeniť svoj preukaz. Svoj vodičský preukaz môžete v novej krajine používať, ak:

  • je platný,
  • máte dostatočný vek na vedenie motorového vozidla príslušnej skupiny,
  • jeho platnosť nie je pozastavená alebo obmedzená a nebol vám odobratý vo vydávajúcej krajine.

Skupiny AM, A1, A2, A, B, BE, B1, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE sú tiež uznávané v iných krajinách EÚ.

Overte si pravidlá a výnimky týkajúce sa obnovenia platnosti a výmeny vodičského preukazu v prípade presťahovania sa do inej krajiny EÚ.

Štandardný formát

Od roku 2013 majú všetky vodičské preukazy vydané v EÚ štandardný formát plastového preukazu s fotografiou vo veľkosti kreditnej karty, ktorého súčasťou sú zdokonalené bezpečnostné prvky.

Váš starý vodičský preukaz môžete používať aj naďalej, ale pri ďalšom obnovení jeho platnosti (najneskôr však v roku 2033) vám bude vymenený za nový formát.

Ste držiteľom vodičského preukazu bez časového obmedzenia? Ak áno, príslušné orgány domovskej krajiny vás budú informovať o tom, kedy si ho máte vymeniť za nový.

V Európe sa používa vyše 110 typov vodičských preukazov, ktoré platia v EÚ.

Viac informácií o type vášho vodičského preukazu vrátane tvaru, bezpečnostných prvkov a oprávnení a skupín, ktoré sú na ňom uvedené.

Platnosť v iných krajinách EÚ

Keď sa skončí platnosť vášho vodičského preukazu, musíte si ju obnoviť v krajine, v ktorej máte obvyklý pobyt.

Váš nový vodičský preukaz môže mať iné obdobie platnosti a bude podliehať všetkým obmedzeniam/podmienkam, ktoré sa uplatňujú vo vašej novej krajine.

10 rokov: Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Švédsko, Španielsko, Taliansko

15 rokov: Cyprus, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Slovensko

Dočasné vodičské preukazy

Dočasné vodičské preukazy alebo medzinárodné vodičské preukazy (alebo osvedčenia vydané vo vašej domovskej krajine) nie sú regulované na úrovni EÚ a nemusia byť uznané v iných krajinách EÚ.

Máte dočasný vodičský preukaz a sťahujete sa do inej krajiny EÚ? Informujte sa u príslušných vnútroštátnych orgánov vo vašej novej krajine o podmienkach uznávania týchto vodičských preukazov.

Uznávanie vodičských preukazov EÚ vydaných výmenou za vodičský preukaz krajiny, ktorá nie je členom EÚ

Ak vám bol váš terajší vodičský preukaz EÚ vystavený ako náhrada za pôvodný preukaz vydaný mimo EÚ, a chcete sa presťahovať do inej krajiny EÚ, mali by ste mať na pamäti, že vám váš vodičský preukaz nemusia uznať. Rozhodnutie je vo výlučnej kompetencie každej krajiny EÚ.

Informujte sa u miestnych orgánov vo vašej novej krajine o podmienkach uznávania vodičských preukazov vydaných v krajinách, ktoré nie sú členmi EÚ.

Vodičský preukaz EÚ, ktorý vám bol vydaný výmenou za pôvodný preukaz vydaný mimo EÚ, by mal obsahovať kód krajiny, ktorá pôvodný preukaz vydala (napríklad 70.0123456789.NL).

Príklad

Angeles sa pred pár rokmi presťahovala z Čile do Španielska. Keďže Španielsko uznáva čilské vodičské preukazy, Angeles si mohla po splnení niekoľkých administratívnych formalít vymeniť svoj vodičský preukaz za španielsky.

S týmto novým vodičským preukazom môže jazdiť po celom území EÚ. Ak sa však presťahuje do inej krajiny EÚ, bude si musieť overiť, či nová krajina jej španielsky vodičský preukaz uzná.

Ak jej nová krajina automaticky uznáva čilské vodičské preukazy, bude môcť naďalej používať svoj španielsky vodičský preukaz. Ak nie, bude musieť vo svojej novej krajine pravdepodobne požiadať o formálne uznanie svojho čilského vodičského preukazu alebo o jeho výmenu.

Informácie pre jednotlivé krajiny

Skontrolujte si pravidlá týkajúce sa platnosti a uznávania vodičských preukazov v krajine, v ktorej žijete:

Výber štátu

* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

Európska komisia nezodpovedá za obsah externých webových sídel.

Verejné konzultácie
    Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
    Pomoc a poradenstvo