Navigatsioonitee

Ajakohastatud 16/01/2018

Lähetamine teise riiki

Kui teie ettevõttel on leping mõnes teises ELi liikmesriigis asuvate äripartneritega ning teie töötajatel on vaja viibida piiratud ajavahemikul selles liikmesriigis lepingu täitmiseks, peate järgima nende lähetamise eeskirju. Asjaomased eeskirjad kehtivad ka juhul, kui lähetate töötaja teile kuuluvasse ettevõttesse, mis asub teises liikmesriigis. Mõlemal juhul peab teie ja lähetatud töötaja vahel olema töösuhe.

Lähetamiseeskirjad kehtivad ka siis, kui töötajate vahendamisega tegelev ettevõte või tõõjõu rendiga tegelev ettevõte palkab kellegi teises ELi liikmesriigis, et ta töötaks selles riigis registreeritud ettevõttes. Sel juhul peab töötaja ning tööjõu rendiga tegeleva ettevõtte või töötajate vahendamisega tegeleva ettevõtte vahel olema töösuhe.

Teenistustingimused vastuvõtvas riigis

Lähetuse jooksul tuleb töötajale tagada samad tingimused, mis kehtivad vastavalt kas seadusele või kollektiivlepingule vastuvõtvas riigis seoses järgmisega:

  • minimaalne puhkeaeg
  • maksimaalne tööaeg
  • tasulise põhipuhkuse minimaalne pikkus
  • miinimumpalk - lähetusega kaasnevad lisatasud (näiteks päevarahad) loetakse miinimumpalga hulka, kui neid ei maksta lähetatud töötajate tegelike kulude hüvitisena (näiteks majutus ja reisikulud)
  • rasedate ja imikutega naiste kaitsemeetmed
  • meeste ja naiste võrdne kohtlemine.

Kui töötajate teenistustingimused on teie riigis soodsamad kui vastuvõtvas riigis, võite muidugi ka lähetuse jooksul asjaomaseid tingimusi rakendada.

Kui teie lepingu lahutamatuks osaks on konkreetsete toodete esmane paigaldamine ja/või kokkupanek, ning seda peavad tegema teie vastavate oskustega töötajad, ei ole miinimumpalga ja põhipuhkuse nõuete järgimine kohustuslik, kui lähetus kestab vähem kui 8 päeva.

ELi liikmesriigid võivad pärast tööandjate ja töövõtjate esindajatega konsulteerimist otsustada, et vastuvõtva riigi miinimumpalga ja põhipuhkuse nõudeid ei tule rakendada, kui kogu lähetus kestab vähem kui 1 kuu. See erand ei kehti töötajate vahendamisega tegelevate ettevõtete kaudu lähetatud töötajate suhtes.

Riiklikud kontaktpunktid

ELi liikmesriikides on töötajaid välismaale lähetavate ettevõtjate jaoks üks või mitu kontaktpunkti. Need asutused teevad koostööd ja jagavad teavet, jälgivad lähetuse raames teenistustingimusi ning uurivad väidetavaid eeskirjade rikkumisi. Kontaktpunktid võivad anda ka teavet riigis kehtivate teenistustingimuste kohta sellistele välismaistele ettevõtjatele, kes tahavad töötajaid lähetada.

Lähetatud töötajate sotsiaalkindlustuseeskirjad

Teise ELi liikmesriiki ajutiselt lähetatud töötajad võivad jätkuvalt omada selle riigi sotsiaalkindlustuskatet, kus nad enne lähetust töötasid.

Lähetuse ajal kehtivat sotsiaalkindlustust käsitlevad eeskirjad on töövõtjate ja füüsilisest isikust ettevõtjate jaoks erinevad.

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid.

Kohalik ettevõtlustugi

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid. Et meie nõustajal teie piirkonnas oleks hõlpsam teile õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata , esitage palun nii palju teavet kui võimalik.

EEN-logo

Kontaktvorm

(kõik väljad on kohustuslikud)
Täname! Teie sõnum on saadetud.
Tehniliste probleemide tõttu ei olnud võimalik Teie sõnumit saata. Proovige hiljem uuesti.
Sisestage kehtiv e-posti aadress.

Isikuandmed

Ettevõtte andmed

JahEi

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaaria

Sofia

Eesti

Tallinn

Hispaania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Horvaatia

Zagreb

Iirimaa

Dublin

Island

Reykjavík

Itaalia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kreeka

Athens

Küpros

Nicosia

Läti

Riga

Leedu

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Madalmaad

Den Haag

Malta

Pieta`

Norra

Oslo

Poola

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Prantsusmaa

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Rootsi

Stockholm

Rumeenia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Saksamaa

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Slovakkia

Bratislava

Sloveenia

Ljubljana

Soome

Helsinki

Taani

Copenhagen

Tšehhi Vabariik

Praha

Ühendkuningriik

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ungari

Budapest

3000/3000

Vormi väljadele sisestatud teave saadetakse otse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku partnerile. Isikuandmeid, mida vorm sisaldab, kasutatakse üksnes selleks, et nõustaja saaks teie päringule vastata; pärast seda asjaomaseid andmeid ei säilitata.

Abi ja nõuanded

Teie EURESe nõustaja

EURESe nõustaja saab anda teile teavet töötingimuste kohta ning aidata teid töötajate värbamisel kodumaal või piiriüleselt.