Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση : 27/10/2016

travel

Δικαιώματα επιβατών αεροπορικών μεταφορών

Όταν ταξιδεύετε αεροπορικώς εντός της ΕΕ έχετε ορισμένα κατοχυρωμένα δικαιώματα που ισχύουν ακόμη και προτού ξεκινήσετε το ταξίδι σας:

  • Όταν αγοράζετε το εισιτήριό σας, δικαιούστε ισότιμη πρόσβαση στους αεροπορικούς ναύλους αδιακρίτως της εθνικότητας ή του τόπου διαμονής σας. Αυτό ισχύει και όταν αγοράζετε το αεροπορικό σας εισιτήριο μέσω διαδικτύου.
  • Από την αρχή της διαδικασίας κράτησης, όλοι οι φόροι, τα τέλη και οι επιβαρύνσεις πρέπει να περιλαμβάνονται και να εμφανίζονται στη συνολική τιμή. Έτσι μπορείτε να συγκρίνετε ευκολότερα τις τιμές των διαφόρων αεροπορικών εταιρειών, ώστε να κάνετε την επιλογή σας πλήρως ενημερωμένοι. 

Τυχόν προαιρετικά συμπληρωματικά ποσά (όπως η ταξιδιωτική ασφάλιση) πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια και να επισημαίνεται ο προαιρετικός χαρακτήρας τους. Μπορείτε να αναφέρετε κάθε περίπτωση ασαφούς ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις εθνικές αρχές της χώρας διαμονής σας στην ΕΕ.

Τα δικαιώματά σας σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης, καθυστέρησης ή ματαίωσης πτήσης και αναβάθμισης ή υποβάθμισης θέσης

Αν σας αρνηθούν την επιβίβαση, αν η πτήση σας καθυστερήσει ή ματαιωθεί, ή αν σας τοποθετήσουν σε υψηλότερη ή χαμηλότερη κατηγορία από εκείνη που αναφέρεται στο εισιτήριό σας, έχετε ορισμένα δικαιώματα όταν αναχωρείτε από έναν αερολιμένα της ΕΕ με οποιαδήποτε αεροπορική εταιρεία, ή φθάνετε στην ΕΕ με αεροπορική εταιρεία της ΕΕ ή της Ισλανδίας, της Νορβηγίας ή της Ελβετίας.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η αεροπορική σας εταιρεία έχει καθήκον να σας ενημερώσει για τα δικαιώματά σας, τα οποία μπορεί να ποικίλλουν κατά περίπτωση.

Καθυστερήσεις από 2 έως 5 ώρες ή περισσότερο

Αν η πτήση σας έχει καθυστέρηση 2 ωρών κατά την αναχώρηση, δικαιούστε βοήθεια (αναψυκτικά, γεύματα, δυνατότητα επικοινωνίας) και, αν χρειαστεί, διαμονή σε ξενοδοχείο (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς μεταξύ του αερολιμένα και του καταλύματος), ανάλογα με την απόσταση της πτήσης και τη διάρκεια της καθυστέρησης.

Αν η πτήση σας έχει καθυστέρηση 5 ή περισσότερες ώρες κατά την αναχώρηση, δικαιούστε επιστροφή του ναύλου. Εάν αποδεχθείτε αυτή την επιλογή, ο αερομεταφορέας δεν είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για τη συνέχιση του ταξιδιού σας ή για περαιτέρω βοήθεια.

Αν η πτήση σας καθυστερήσει και φθάσετε στον τελικό σας προορισμό με καθυστέρηση 3 ή περισσοτέρων ωρών, πέραν της βοήθειας δικαιούστε και οικονομική αποζημίωση (βλ. παρακάτω).

Αποζημίωση για καθυστερήσεις ανάλογα με την απόσταση

Καθυστέρηση άφιξης Απόσταση πτήσης Αποζημίωση
Εντός της ΕΕ
3 ή περισσότερες ώρες έως 1.500 χλμ 250 ευρώ
  πάνω από 1.500 χλμ 400 ευρώ
Πτήσεις μεταξύ ενός αεροδρομίου της ΕΕ και ενός αεροδρομίου εκτός ΕΕ
3 ή περισσότερες ώρες έως 1.500 χλμ 250 ευρώ
  1.500 χλμ - 3.500 χλμ 400 ευρώ
  πάνω από 3.500 χλμ 600 ευρώ

Ματαίωση πτήσης ή άρνηση επιβίβασης

Αν ακυρωθεί η πτήση σας και ενημερωθείτε 2 εβδομάδες ή λιγότερο πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία, ή αν δεν σας επιτραπεί η επιβίβαση, δικαιούστε:

  • να μεταφερθείτε στον τελικό προορισμό σας με άλλο ανάλογο μεταφορικό μέσο ή
  • να σας επιστραφεί ο ναύλος ή
  • να μεταφερθείτε χωρίς καμία επιβάρυνση στον αρχικό τόπο αναχώρησής σας αν η πτήση σας είναι με ανταπόκριση, και
  • να λάβετε χρηματική αποζημίωση από 250 έως 600 ευρώ, ανάλογα με την απόσταση της πτήσης σας. Αν ο αερομεταφορέας σάς προσφέρει εναλλακτική πτήση, και φθάσετε στον τελικό σας προορισμό με καθυστέρηση 2, 3 ή 4 ωρών, ανάλογα με τη διάρκεια της πτήσης, η αποζημίωση μπορεί να μειωθεί κατά 50% (βλέπε παρακάτω).

Σε περίπτωση μεταφοράς σας με άλλη πτήση, δικαιούστε επίσης φροντίδα (αναψυκτικά, γεύματα, δυνατότητα επικοινωνίας) και, αν χρειαστεί, διαμονή σε ξενοδοχείο (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς) ανάλογα με τη διάρκεια της καθυστέρησης.

Αποζημίωση για ματαίωση της πτήσης ή για άρνηση επιβίβασης σε περίπτωση μεταφοράς σας με άλλη πτήση

Καθυστέρηση άφιξης Απόσταση πτήσης Αποζημίωση
Εντός της ΕΕ
2 ώρες έως 1.500 χλμ 125 ευρώ
3 ώρες πάνω από 1.500 χλμ 200 ευρώ
Πτήσεις μεταξύ ενός αεροδρομίου της ΕΕ και ενός αεροδρομίου εκτός ΕΕ
3 ώρες 1.500 χλμ - 3.500 χλμ 200 ευρώ
4 ώρες πάνω από 3.500 χλμ 300 ευρώ

Αναβάθμιση ή υποβάθμιση θέσης

Εάν σας τοποθετήσουν σε θέση υψηλότερης κατηγορίας από εκείνη που αναφέρεται στο εισιτήριό σας (αναβάθμιση), ο αερομεταφορέας δεν μπορεί να σας ζητήσει να καταβάλετε συμπληρωματικό ποσό.

Εάν σας τοποθετήσουν σε θέση χαμηλότερης κατηγορίας (υποβάθμιση), δικαιούστε επιστροφή του 30%, 50% ή 75% της τιμής του εισιτηρίου σας, ανάλογα με την απόσταση της πτήσης.

Σε περίπτωση που σε ένα ενιαίο εισιτήριο περιλαμβάνονται δύο ή περισσότερες πτήσεις με ανταπόκριση, καταβάλλεται επιστροφή μόνο για την πτήση κατά την οποία έγινε η υποβάθμιση θέσης και όχι για ολόκληρο το ταξίδι.

Τα δικαιώματά σας σε εξαιρετικές περιστάσεις

Αν ακυρωθεί η πτήση σας λόγω «εξαιρετικών περιστάσεων», όπως δυσμενείς μετεωρολογικές συνθήκες ή απεργία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, η αεροπορική εταιρεία δεν θα σας καταβάλει καμία χρηματική αποζημίωση. Ωστόσο, ο αερομεταφορέας υποχρεούται να σας παρέχει την κατάλληλη βοήθεια για όσο διάστημα περιμένετε τη μεταφορά σας με άλλη πτήση. Δικαιούστε επίσης:

  • να σας επιστραφεί ο ναύλος εντός 7 ημερών ή
  • να μεταφερθείτε στον τελικό προορισμό σας με άλλη πτήση το συντομότερο δυνατό ή
  • να κάνετε νέα κράτηση για μεταγενέστερη ημερομηνία της επιλογής σας ή
  • να μεταφερθείτε προς και από το αεροδρόμιο, εάν η πτήση φθάνει ή αναχωρεί από αερολιμένα διαφορετικό από εκείνον που αναφέρεται στην κράτηση.

Πώς μπορώ να υποβάλω καταγγελία - Μέσα έννομης προστασίας

Πτήσεις που αναχωρούν από την ΕΕ

Εάν δεν σας επετράπη η επιβίβαση ή εάν καθυστέρησε ή ματαιώθηκε η πτήση σας, και θεωρείτε ότι παραβιάστηκαν τα δικαιώματα που έχετε ως επιβάτης αεροπορικών μεταφορών στην ΕΕ, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στη σχετική αεροπορική εταιρεία, χρησιμοποιώντας το έντυπο καταγγελίας της ΕΕ [119 KB] για τα δικαιώματα επιβατών αεροπορικών μεταφορών. Μην ξεχάσετε να κρατήσετε ένα αντίγραφο για το αρχείο σας.

Θα πρέπει κανονικά να λάβετε απάντηση από την αεροπορική εταιρεία εντός 2 μηνών. Εάν δεν λάβετε καμία απάντηση ή εάν η απάντηση που θα λάβετε δεν σας ικανοποιεί, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις εθνικές αρχές pdf English του κράτους μέλους της ΕΕ όπου σημειώθηκε το περιστατικό.

Για να λάβετε χρηματική αποζημίωση, εφόσον η αεροπορική εταιρεία είναι εγκατεστημένη στην ΕΕ και συμμετέχει στο σύστημα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών English (ΕΕΔ), μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία σε ένα φορέα ΕΕΔ. Αν αγοράσατε το εισιτήριό σας μέσω διαδικτύου μπορείτε να υποβάλετε την καταγγελία σας μέσω της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών. English

Πτήσεις που φθάνουν στην ΕΕ (και εκτελούνται από αεροπορική εταιρεία της ΕΕ)

Εφόσον το περιστατικό συνέβη σε αερολιμένα εκτός της ΕΕ αλλά αφορά αεροπορική εταιρεία της ΕΕ, μπορείτε να υποβάλετε την καταγγελία σας στην εθνική αρχή pdf English του πρώτου κράτους μέλους άφιξης στην ΕΕ.

Απώλεια, φθορά ή καθυστέρηση άφιξης αποσκευών

Παραδιδόμενες αποσκευές

Εφόσον παραδιδόμενες αποσκευές χαθούν, φθαρούν ή καθυστερήσουν, η αεροπορική εταιρεία φέρει την ευθύνη και δικαιούστε αποζημίωση που μπορεί να ανέλθει στο ποσό των 1.220 ευρώ περίπου. Ωστόσο, εάν η φθορά προκλήθηκε από ελάττωμα της ίδιας της αποσκευής, δεν δικαιούστε αποζημίωση.

Χειραποσκευές

Εάν η χειραποσκευή σας υποστεί φθορά, ο αερομεταφορέας ευθύνεται αν ήταν υπαίτιος της φθοράς που προκλήθηκε.

Ταξιδιωτική ασφάλιση

Αν ταξιδεύετε με ακριβά αντικείμενα, μπορείτε να ζητήσετε, έναντι αντιτίμου, υψηλότερο όριο αποζημίωσης (άνω των 1.220 ευρώ). Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να κάνετε σχετική εκ των προτέρων δήλωση στην αεροπορική εταιρεία, το αργότερο κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων. Ωστόσο, για να εξασφαλίσετε επαρκή κάλυψη, θα ήταν σκόπιμο να κάνετε ιδιωτική ταξιδιωτική ασφάλιση.

Πώς να υποβάλετε καταγγελία

Εάν θέλετε να κάνετε καταγγελία για απώλεια ή φθορά αποσκευών, θα πρέπει να την υποβάλετε εγγράφως στην αεροπορική εταιρεία εντός 7 ημερών, ή εντός 21 ημερών από την παραλαβή των αποσκευών σας, εάν υπήρξε καθυστέρηση. Δεν υπάρχει τυποποιημένο έντυπο σε επίπεδο ΕΕ.

Δημόσιες διαβουλεύσεις
Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές