Навигационна пътека

Актуализация 09/2015

Актуализация 09/2015

Химикали (REACH)


Споделете по 
		Споделете по „Facebook“
	
		Споделете по „Twitter“
	
		Споделете в Google+
	
		Споделете в linkedIn

REACH magyar czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) [2 MB] означава регламент относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали. С него се въвеждат нови правила за продажба, отнасящи се до вещества, смеси и артикули, и се вменява отговорност на бизнеса за управлението на рисковете, които химикалите могат да крият за здравето или околната среда.

Не можете да произвеждате, продавате, внасяте или използвате химично вещество в ЕС, ако то не е регистрирано в базата данни REACH.

По принцип REACH важи за всички вещества, не само за тези, които се използват в промишлени процеси, но и за онези, които използваме ежедневно, например в продукти за почистване, бои, както и в артикули като облекла, мебели и електроуреди. Затова регламентът важи за повечето компании в ЕС.

REACH се отнася до вас, ако вашата компания е

  • Производител: вие произвеждате химикали, за да ги продавате или за да ги доставяте на други
  • Вносител: купувате отделни химикали, смеси за последваща продажба или готови продукти като облекла, мебели или пластмасови изделия от страни извън ЕС
  • Дистрибутор/търговец на дребно: вие съхранявате и продавате химикали или артикули, съдържащи опасни химични вещества, за по-нататъшна обработка или за директна продажба на потребителите
  • Потребител надолу по веригата: вие работите с химикали в своята промишлена или професионална дейност

Използвайте пособието Navigator на Европейската агенция по химикали, за да определите ролята и задълженията си съгласно REACH или евентуалните освобождавания, които могат да се отнасят до вашата компания

Как работи REACH?

REACH прехвърля на промишлеността по-голяма част от отговорността за управлението на рисковете, които химикалите крият, и за предоставяне на техните потребители по веригата за доставки на подходяща информация за безопасността. Успоредно с това той предвижда Съюзът да може да взема допълнителни мерки, когато са нужни допълващи действия на равнище ЕС.

С REACH бе учредена и Европейската агенция по химикали (ECHA), която играе централна роля в координирането и прилагането на разпоредбите.

Регистрацията е задължителна за вещества, произведени или внесени в количества от един тон или повече на година на компания. За вещества, които от дълго са на пазара и са пререгистрирани навреме, тя се организира в три фази с крайни срокове 1 декември 2010 г., 31 май 2013 г. и 31 май 2018 г.

В рамките на оценката ECHA проучва качеството на информацията в досиетата за регистрация и всички предложения за тестване, за да се гарантира, че се избягва ненужно тестване, особено върху животни. Страните членки оценяват веществата във връзка с конкретни опасения, засягащи човешкото здраве и околната среда.

Разрешаването е задължително за някои вещества, криещи особен риск, за да се гарантира, че тези рискове са контролирани по подходящ начин и че тези вещества постепенно се заместват с по-безопасни алтернативи, когато те са икономически и технически рентабилни.

Чрез ограничаването може да се ограничи или забрани производството, продажбата или използването на някои вещества, ако те представляват неприемлив риск за здравето или околната среда.

Как да изпълня изискванията на REACH?

Това зависи главно от ролята на вашата компания - дали тя е производител, вносител, доставчик или потребител на химични вещества или артикули, съдържащи някои химични вещества. За да изпълните изискванията на регламента трябва да определите и управлявате рисковете, свързани с веществата, които произвеждате и продавате в ЕС/ЕИП.

Когато регистрирате веществата като производител или вносител, трябва да покажете пред ECHA как те могат да бъдат използвани по безопасен начин и да съобщите за мерките за управление на риска по веригата за доставки. Ако вашата компания е потребител надолу по веригата, не трябва да регистрирате вещества, но имате други задължения.

Най-важното е да изпълнявате мерките за управление на риска, посочени в документите относно безопасността, да използвате веществата по начините, описани в досиетата за регистрация и да комуникирате с доставчиците си и с потребителите по веригата за доставки.

Колко струва това?

REACH налага плащането на такси. Сумите и сроковете зависят от вида на досието. МСП плащат по-ниски такси. Освен това вашата компания трябва да вземе предвид всички останали (не)преки разходи, свързани с REACH - като обмен на данни, социално-икономически анализ, оценки за химическа безопасност и изследвания на заместители на веществата. Доброто сътрудничество с другите действащи лица може значително да намали разходите ви. Това изисква добра подготовка и достатъчно време.

 
Местна подкрепа за бизнеса

Свържете се с местна организация за подкрепа на бизнеса.

Вашето запитване ще бъде изпратено до партньор от Enterprise Europe Network . За да може съветникът да ви отговори навреме и точно, моля, посочете възможно най-много подробности.

EEN-logo

Формуляр за контакти

(Всички полета са задължителни)
Благодарим ви, съобщението ви бе изпратено успешно!
Поради технически причини, съобщението ви не бе изпратено. Моля, опитайте отново по-късно.
Моля, въведете валиден електронен адрес.

Лични данни

Данни за предприятието

Държава

Reykjavík

Австрия

Wien

Белгия

Brussel

Bruxelles

Namur

България

Sofia

Германия

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Гърция

Athens

Дания

Copenhagen

Естония

Tallinn

Ирландия

Dublin

Испания

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Италия

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Кипър

Nicosia

Латвия

Riga

Литва

Vilnius

Люксембург

Luxembourg

Малта

Pieta`

Нидерландия

Den Haag

Nieuwegein

Норвегия

Oslo

Обединено кралство

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Полша

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Португалия

Lisboa

Румъния

BACIU CLUJ

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Словакия

Bratislava

Словения

Ljubljana

Унгария

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Финландия

Helsinki

Франция

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Хърватия

Zagreb

Чешка република

Praha

Швеция

Stockholm

3000/3000

Информацията, въведена в този формуляр, се изпраща директно до партньор от Enterprise Europe Network. Личните данни във формуляра ще бъдат използвани само за да може съветникът да отговори на вашето запитване. След това те няма да бъдат съхранявани.

Помощ и съвети

Звена за контакт относно продукти

Вашето звено за контакт относно продукти може да ви информира за националното законодателство за продуктите и да ви помогне да получите достъп до други пазари в ЕС.