Навигационна пътека

Актуализация : 29/04/2016

health

Планирано лечение в чужбина

Имате право на лечение English в друга страна от ЕС при същите условия и цени като живеещите в съответната страна.

Въпреки това някои страни могат да ограничат достъпа до определени видове лечение, защото капацитетът им не е достатъчен за посрещане на нуждите от лечение. Можете да се информирате в националния център за контакт на страната, в която желаете да се лекувате, за приложимите там ограничения, ако има такива.

По принцип следва да имате право на възстановяване на част от вашите разходи или на пълния им размер. За подробности вижте разходи и възстановяване на суми.

Още за формулярите за социалноосигурителни права.

За да намерите болница, здравно заведение или друг доставчик на здравни услуги, които предлагат необходимото ви лечение в друга страна от ЕС, можете:

Преди да отидете на лечение в чужбина:

Имайте предвид, че здравните системи в чужбина може да не функционират по същия начин като системата във вашата страна.

Полезни национални адреси и уебсайтове.

Законодателство на ЕС
Обществени консултации
Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
Потърсете помощ и съвети

Потърсете помощ и съвети

В този случай 28-те страни от ЕС + Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария

Retour au texte en cours.