Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Актуализация : 28/02/2017

Планирано лечение в чужбина

Имате право на лечениеEnglish в друга страна от ЕС при същите условия и разходи като нейните граждани.

Някои страни обаче могат да ограничат достъпа до някои видове здравни услуги. За да видите какви ограничения са в сила, ако има такива, свържете се с националния орган за контакти в страната, в която искате да се лекувате.

Възможно е целите ви разходи или част от тях да бъдат покрити. Прочетете повече за разходите и възстановяването на суми за планирано лечение.

Уверете се, че използвате точния формуляр за вашите права на социална сигурност.

Как да организирате лечението си в чужбина

За да намерите болница, лечебно заведение или друг доставчик на здравно обслужване, предоставящ необходимото ви лечение в друга страна от ЕС, трябва:

Преди да заминете да се лекувате в чужбина:

Имайте предвид, че здравните системи в другите страни от ЕС може да не функционират по същия начин като здравната система във вашата страна.

За по-подробна информация за вашите права във всяка отделна държава проверете ръководствата за националните системи за социална сигурност на Европейската комисия.

Обществени консултации
    Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
    Потърсете помощ и съвети