Навигационна пътека

Актуализация : 21/10/2014

health

Право на планирано лечение в чужбина

Имате право на лечение в друга страна от ЕС при същите условия и цени като живеещите в съответната страна.

Въпреки това някои страни могат да ограничат достъпа до определени видове лечение, защото капацитетът им не е достатъчен за посрещане на нуждите от лечение. Можете да се информирате в националния център за контакт на страната, в която желаете да се лекувате, за приложимите там ограничения, ако има такива.

По принцип следва да имате право на възстановяване на част от вашите разходи или на пълния им размер. За подробности вижте разходи и възстановяване на суми.

Законодателство на ЕС

  • Директива 2011/24/ЕС относно прилагане на правата на пациентите при трансгранични здравни грижи English
  • Регламент № 987/2009, определящ процедурата за изпълнение на Регламент № 883/2009 относно координацията на системите за социална сигурност English
  • Регламент № 883/2004 относно координацията на системите за социална сигурност English
Помощ и съвети

Помощ и съвети

Свържете се със специализираните служби за помощ

Потърсете съвет за правата си в ЕС / Разрешете проблеми с публичен орган

Footnote

В този случай 28-те страни от ЕС + Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария

Retour au texte en cours.