Navigatsioonitee

Ajakohastatud 22/01/2018

Piiriülene käibemaks

Kui ostate või müüte kaupu/teenuseid teistest riikidest või teistesse riikidesse, siis kohaldatakse erieeskirju. 

Kaubad

ELi liikmesriigid

Ettevõtjatele müümine

Kui müüte kaupu teisele ettevõtjale ja need kaubad saadetakse mõnda teise ELi liikmesriiki, ei pea te käibemaksu lisamakui kliendil on kehtiv käibemaksukohustuslasena registreerimise number.

Te võite maha arvata käibemaksu, mille te olete maksnud seonduvate tarnete eest (kaubad/teenused, mida ostsite konkreetselt selle müügi tarbeks).

Kui kliendil ei ole kehtivat käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrit, peate üldjuhul müügi puhul lisama käibemaksu – sellises määras, mida kohaldatakse teie riigis.

Tarbijatele müümine

Kui müüte kaupu ja saadate need tarbijatele mõnes teises ELi liikmesriigis, peate end asjaomases riigis registreerima ja rakendama selles riigis kohaldatavat käibemaksumäära, välja arvatud juhul, kui teie müügi aastane kogukäive asjaomases riigis jääb alla selles riigis kehtestatud alammäära (35 000 eurot või 100 000 eurot).

Valige riik

Valige riik


* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud

Kui müüte aktsiisikaupu või uusi transpordivahendeid (auto, vee- või õhusõiduk), kohaldatakse erieeskirjuDeutschfrançaisEnglish .

Ostmine

Kui ostate ja saate kaupu ettevõtlusega seotud eesmärkidel mõnest teisest ELi liikmesriigist, peate maksma tehingult käibemaksu vastavalt teie riigis kohaldatavale käibemaksumäärale samamoodi, nagu oleksite müünud kaupu ise.

Üldjuhul saate selle summa hiljem maha arvestada.

Nende põhireeglite puhul on mitmeid olulisi erandeidfrançaisDeutschEnglish.

ELi mittekuuluvad riigid

Müümine

Kui müüte kaupu väljaspool ELi asuvatele klientidele, ei pea te käibemaksu lisama, samas te võite sellest maha arvata ka käibemaksu, mida te ise maksite seonduvate kulude eest (kaubad/teenused, mida ostsite konkreetselt selle müügi tarbeks).

Ostmine

Kui ostate oma ettevõtlusega seotud eesmärgil kaupu väljaspool ELi asuvalt tarnijalt, peate üldiselt maksma käibemaksu impordipunktis (ning võite selle oma järgmises käibedeklaratsioonis maha arvata, kui teostate maksustatud müüki).

Teenused

ELi liikmesriigid

Ettevõtjatele müümine

Üldjuhul ei pea te oma klientidelt käibemaksu sisse nõudma. Teie kliendid maksvad käibemaksu saadud teenuste eest vastavalt nende riigis kehtivale käibemaksumäärale (kasutades pöördmaksustamist).

Te võite siiski maha arvata käibemaksu, mille olete maksnud seonduvate tarnete eest (kaubad/teenused, mida ostsite konkreetselt nende teenuste osutamiseks).

Tarbijatele müümine

Üldjuhul peate oma klientidelt küsima käibemaksu sellises määras, mis kehtib teie riigis, välja arvatud telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- ja elektrooniliste teenuste puhul, mida maksustatakse alati riigis, kus asjaomane klient asub (kus üksikisikul on alaline elukoht või kus ta tavaliselt elab või kus on asutatud mittemaksukohustuslane).

Ostmine

Kui ostate ja saate teenuseid ettevõtlusega seotud eesmärkidel mõnest teisest ELi liikmesriigist, peate maksma tehingult käibemaksu vastavalt teie riigis kohaldatavale käibemaksumäärale samamoodi, nagu oleksite müünud teenuseid ise (kasutades pöördmaksustamist, haldusliku hindamise süsteemi).

Üldjuhul saate selle summa hiljem maha arvestada.

Nende põhireeglite puhul on mitmeid olulisi erandeidfrançaisDeutschEnglish.

Käibemaksueeskirju tuleb kohaldada kõikjal ELis, kuigi on mõningaid territooriume, mis kuuluvad mõnele liikmesriigile või on nendega seotud, kus eriliste asjaolude tõttu asjaomaseid eeskirju ei kohaldata.

Eriterritooriumid

 • Ahvenamaa
 • Prantsusmaa ülemeredepartemangud français
 • Büsingeni territoorium
 • Helgolandi saar
 • Athose mägi
 • Campione d'Italia
 • Itaaliale kuuluv osa Lugano järvest
 • Livigno
 • Kanaari saared
 • Ceuta
 • Melilla
 • Kanalisaared
 • Gibraltar

Samuti on väljaspoole ELi jäävaid piirkondi, kus kohaldatakse ELi käibemaksueeskirju:

 • Monaco
 • Mani saar
 • Ühendkuningriigi territooriumid Küprosel

ELi mittekuuluvad riigid

Müümine

Kui osutate teenuseid väjaspool ELi asuvatele klientidele, siis üldjuhul ei pea te käibemaksu lisama (kuid kui teenust kasutatakse teises ELi liikmesriigis, võib asjaomane riik otsustada kehtestada käibemaksu tasumise nõude) , samas te võite maha arvata käibemaksu, mille te ise tasusite seonduvate kulude pealt (konkreetselt asjaomase müügi tarbeks ostetud kaubad/teenused).

Ost ettevõtjate poolt

Kui saate teenuseid väljaspool ELi asuvalt tarnijalt teie ettevõtlusega seotud eesmärkidel, peate üldjuhul maksma käibemaksu vastavalt teie riigis kehtivale käibemaksumäärale (samamoodi, kui oleksite ise teenuseid osutanud − kasutades pöördmaksustamist, haldusliku hindamise süsteemi).

Üldjuhul saate selle summa hiljem maha arvestada.

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid.

Kohalik ettevõtlustugi

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid. Et meie nõustajal teie piirkonnas oleks hõlpsam teile õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata , esitage palun nii palju teavet kui võimalik.

EEN-logo

Kontaktvorm

(kõik väljad on kohustuslikud)
Täname! Teie sõnum on saadetud.
Tehniliste probleemide tõttu ei olnud võimalik Teie sõnumit saata. Proovige hiljem uuesti.
Sisestage kehtiv e-posti aadress.

Isikuandmed

Ettevõtte andmed

JahEi

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaaria

Sofia

Eesti

Tallinn

Hispaania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Horvaatia

Zagreb

Iirimaa

Dublin

Island

Reykjavík

Itaalia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kreeka

Athens

Küpros

Nicosia

Läti

Riga

Leedu

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Madalmaad

Den Haag

Malta

Pieta`

Norra

Oslo

Poola

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Prantsusmaa

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Rootsi

Stockholm

Rumeenia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Saksamaa

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Slovakkia

Bratislava

Sloveenia

Ljubljana

Soome

Helsinki

Taani

Copenhagen

Tšehhi Vabariik

Praha

Ühendkuningriik

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ungari

Budapest

3000/3000

Vormi väljadele sisestatud teave saadetakse otse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku partnerile. Isikuandmeid, mida vorm sisaldab, kasutatakse üksnes selleks, et nõustaja saaks teie päringule vastata; pärast seda asjaomaseid andmeid ei säilitata.