Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση 12/2014

Επικαιροποίηση 12/2014

Σήμανση CE


Διαδώστε το 
		Μοιραστείτε το στο Facebook
	
		Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter
	
		Διαδώστε το στο google+
	
		Μοιραστείτε το στο linkedIn

Πολλά προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμα CE για να μπορούν να πωληθούν στον ΕΟΧ ( EΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία). Η σήμανση CE αποδεικνύει ότι το προϊόν σας έχει ελεγχθεί και πληροί όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ως προς την ασφάλεια και την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος. Ισχύει για προϊόντα που κατασκευάζονται εντός και εκτός του ΕΟΧ και στη συνέχεια διατίθενται στην αγορά του ΕΟΧ.

Το σήμα CE χορηγείται μόνο στα προϊόντα τα οποία έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Για να τοποθετήσετε σήμα CE στο προϊόν σας, θα πρέπει να υποβάλετε έναν τεχνικό φάκελο που να αποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν πληροί όλες τις απαιτήσεις της ΕΕ. Ως κατασκευαστής του προϊόντος, είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για να δηλώσετε τη συμμόρφωσή του προς όλες τις απαιτήσεις. Όταν το προϊόν σας λάβει το σήμα CE, ενδέχεται να χρειαστεί να υποβάλετε στους διανομείς ή/και τους εισαγωγείς όλα τα αποδεικτικά σχετικά με τη σήμανση CE.

Πώς να λάβετε το σήμα CE;

Υπάρχουν διάφορα στάδια που πρέπει να ακολουθήσουν οι κατασκευαστές:

1. Ενημερωθείτε για τις απαιτήσεις που ισχύουν στην ΕΕ για το προϊόν σας

Οι απαιτήσεις που ισχύουν στην ΕΕ καθορίζονται σε οδηγίες που καλύπτουν διάφορα προϊόντα ή τομείς προϊόντων, όπως:

  • Παιχνίδια
  • Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
  • Μηχανολογικός εξοπλισμός
  • Ιατροτεχνολογικές συσκευές
  • Ανελκυστήρες
  • Μέσα ατομικής προστασίας

Στις οδηγίες αυτές καθορίζονται οι βασικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα προϊόντα.

2. Ελέγξτε αν το προϊόν σας πληροί τις συγκεκριμένες απαιτήσεις

Η ευθύνη για την τήρηση όλων των ευρωπαϊκών νομικών απαιτήσεων όσον αφορά το προϊόν σας βαρύνει αποκλειστικά εσάς. Αν υπάρχουν εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα για το προϊόν σας, τα οποία εσείς τα εφαρμόζετε στη διαδικασία παραγωγής, τότε το προϊόν σας πληροί κατά τεκμήριο τις απαιτήσεις που καθορίζονται στις σχετικές οδηγίες της ΕΕ.

Η χρήση των προτύπων είναι προαιρετική - δεν είστε υποχρεωμένοι να τα εφαρμόζετε. Μπορείτε, επίσης, να επιλέγετε άλλες τεχνικές λύσεις για την τήρηση των βασικών απαιτήσεων που καθορίζονται στη σχετική οδηγία της ΕΕ.

3. Ενημερωθείτε αν το προϊόν σας πρέπει να ελεγχθεί από έναν κοινοποιημένο οργανισμό

Για ορισμένα προϊόντα, ειδικοί οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης («κοινοποιημένοι οργανισμοί») πρέπει να ελέγχουν αν το προϊόν σας πληροί τις ειδικές τεχνικές απαιτήσεις. Αυτό δεν είναι υποχρεωτικό για όλα τα προϊόντα. Συμβουλευθείτε τη βάση δεδομένων «Nando» για να δείτε ποιος κοινοποιημένος οργανισμός είναι αρμόδιος για τη δική σας περίπτωση.

4. Ελέγξτε το προϊόν σας

Εάν το προϊόν σας δεν χρειάζεται να ελεγχθεί από ανεξάρτητο οργανισμό, εναπόκειται σε εσάς να ελέγξετε αν ανταποκρίνεται στις τεχνικές απαιτήσεις. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει π.χ. να πραγματοποιήσετε τεκμηριωμένη αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων από τη χρήση του προϊόντος σας.

5. Καταρτίστε τον τεχνικό φάκελο του προϊόντος σας

Ο τεχνικός σας φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι το προϊόν σας ανταποκρίνεται στις τεχνικές απαιτήσεις.

6. Τοποθετήστε το σήμα CE και συντάξτε δήλωση συμμόρφωσης

Τέλος, μπορείτε να τοποθετήσετε το σήμα CE στο προϊόν σας. Το σήμα πρέπει να είναι ευδιάκριτο, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο. Εάν υποβάλατε το προϊόν σας προς έγκριση σε κοινοποιημένο οργανισμό στο στάδιο 3, πρέπει να αναγράψετε τον αναγνωριστικό αριθμό αυτού το οργανισμού πάνω στο προϊόν. Επίσης θα πρέπει να συντάξετε και να υπογράψετε δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ στην οποία θα δηλώνετε ότι το προϊόν σας πληροί όλες τις νομικές απαιτήσεις.

Εισαγωγείς

Ενώ οι κατασκευαστές είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του προϊόντος και την τοποθέτηση του σήματος CE, οι εισαγωγείς οφείλουν να μεριμνούν ώστε τα προϊόντα που διαθέτουν στην αγορά να ανταποκρίνονται στις ισχύουσες απαιτήσεις και να μην είναι επικίνδυνα για το κοινό. Ο εισαγωγέας οφείλει να επαληθεύσει ότι ο κατασκευαστής, που βρίσκεται εκτός της ΕΕ, έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα και ότι τα σχετικά δικαιολογητικά είναι διαθέσιμα σε όποιον τα ζητήσει.

Διανομείς

Οι διανομείς πρέπει να έχουν βασική γνώση των νομικών απαιτήσεων - π.χ. ποια προϊόντα πρέπει να φέρουν το σήμα CE και ποια συνοδευτικά έγγραφα χρειάζονται - και να μπορούν να αναγνωρίζουν τα προϊόντα που εμφανώς δεν πληρούν τις απαιτήσεις. Πρέπει επίσης να μπορούν να αποδείξουν στις εθνικές αρχές ότι ενήργησαν με τη δέουσα προσοχή και ότι έχουν επιβεβαίωση από τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα. Επιπλέον, ο διανομέας πρέπει να είναι σε θέση να βοηθήσει τις εθνικές αρχές να λάβουν τα απαιτούμενα έγγραφα.

Βοήθεια και Συμβουλές

Βοήθεια και Συμβουλές

Σημείο Επαφής για τα Προϊόντα

Το εθνικό Σημείο Επαφής για τα Προϊόντα μπορεί να σας ενημερώσει σχετικά με την εθνικά νομοθεσία για τα προϊόντα καθώς και για τον τρόπο πρόσβασης στις αγορές άλλων χωρών της ΕΕ.

Στείλτε e-mail σε επιχειρηματική οργάνωση της περιοχής σας

Η ΕΕ έχει δημιουργήσει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες English ένα δίκτυο Deutsch English español français italiano polski τοπικών επιχειρηματικών οργανώσεων (Enterprise Europe Network), που θα μπορούσε να σας βοηθήσει.

Επιλέξτε χώρα και πόλη, και εισάγετε το ερώτημά σας παρακάτω.

Ευχαριστούμε. Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
Λόγω τεχνικού προβλήματος, το μήνυμά σας δεν εστάλη. Ξαναδοκιμάστε αργότερα.

Χώρα

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Αυστρία

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Βέλγιο

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Βουλγαρία

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Γαλλία

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Γερμανία

Nicosia

Δανία

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Ελλάδα

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Εσθονία

Tallinn

Ηνωμένο Βασίλειο

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Ιρλανδία

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Ισπανία

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Ιταλία

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Κάτω Χώρες

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Κροατία

Dublin

Κύπρος

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Λετονία

Riga

Λιθουανία

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Λουξεμβούργο

Luxembourg

Μάλτα

Pieta`

Νορβηγία

Den Haag

Nieuwegein

Ουγγαρία

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Πολωνία

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Πορτογαλία

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Ρουμανία

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Σλοβακία

Bratislava

Prešov

Σλοβενία

Koper

Ljubljana

Maribor

Τσεχική Δημοκρατία

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Φινλανδία

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Εισάγετε το μήνυμά σας εδώ *

* υποχρεωτικό πεδίο (πρέπει να συμπληρωθεί)